pixel

Amagers næste kvarter kan nu gå i gang

Næsten enige politikere har sagt ja til plan for nyt bolig- og erhvervsområde langs Amager Strandvej. Der var dog uenighed om, hvor varieret arkitekturens farvevalg skulle være.

Holscher Norberg, Amagerbanen, fremtid

Kort
Amagerbanen Nord

I et af Nordøstamagers gamle industrikvarterer kan en omdannelse til et nyt bolig- og erhvervsområde inden længe gå i gang. 

Hvis det lyder som en historie, du har hørt før, så er det rigtigt. 

Lokalplanen 'Ved Amagerbanen Nord' er blot seneste skud på stammen i en række omdannelser på det nordøstlige Amager, der også tæller Amagerbanen Syd, Strandlodsvej, Amager Strandvej samt et nyt minikvarter ved Lindgrens Allé.

Men for at blive på sporet, så er det netop sporet fra den gamle Amagerbane, der har lagt navn til det kommende kvarter med boliger, servicerhverv og daginstitution i begrønnede omgivelser.

Det er tegnestuen Holscher Norberg, der har stået for masterplanen for kvarteret, som viser en tæt bydel med grønne alléer og gårdrum og forholdsvis varierede facadevalg på bygningerne.

Politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har netop stemt for lokalplanen med få ændringer fra det oprindelige projekt, vi skrev om for snart to år siden.

Mere nyt og mindre gammelt

Det nuværende industriområde skal for størstedelen rives ned, mens hele området plastres til med nye, blandede boligformer, butikker og en samlende plads i midten af kvarteret. 

For at skærme området fra trafikstøj placeres de højeste huse på op til overskuelige syv etagers højde mod Prags Boulevard og Amager Strandvej, mens bebyggelsen toner nedad jo tættere kvarterets midte, man kommer.

Mod midten af kvarteret har husene skrå tage, mens de mod bydelens trafikale yderkant flader ud i et højere og mere råt udtryk. Godt en fjerdedel af kvarterets flade tage skal bruges til ophold.

Af nye ændringer i lokalplanen kan nævnes at mindst 70 procent af facaderne får et tilbagetrukket forløb og at den kommende institution får en ekstrabygning i gårdrummet.

Mens blot to af områdets oprindelige bygninger bevares, vil man hist og her forsøge at spice byrummet op med levn fra den industrielle fortid.

Blandt andet vil man på bydelens centrale plads genbruge resterne af en gammel kran fra et tidligere lagerhus sammen med skinnerester fra Amagerbanen. Kvarterets karakteristiske, høje skorsten på hjørnet af Ved Amagerbanen og Prags Boulevard får også lov at stå, hvor den er.

Det tilbageblivende skal trække nogle historiske spor — og tilføre lidt sjæl — i hvad der ellers bliver et helt nyudviklet område. 

Sideløbende med kvarteromdannelsen vil Amager Strandvej også få en mindre overhaling med nyt fortov og cykelsti — mens vejen Ved Amagerbanen får nyt forløb mod Prags Boulevard.

Alternativet: Flere farver

I forbindelse med afstemningen udtrykte De Konservative bekymring for udsigten til manglende parkeringspladser og forsøgte at forhøje parkeringsnormen for kvarteret til en plads per 100 m2 bolig. Dét forslag faldt dog eftertrykkeligt igennem og blev nedstemt med stemmetallet 8-2. 

I den modsatte ende forsøgte Alternativet at sænke parkeringsnormen til én plads per 350 m2 bolig.

En ændring i denne retning var der dog heller ikke stemning for, men dog lidt mere støtte.

SF, Enhedslisten og Alternativet stemte alle for, mens Socialdemokratiet, Konservative og Venstre stemte imod.

En stemmefordeling på 5-5 betyder, at der ikke ændres i oplægget, og dermed forblev parkeringsnormen på én P-plads pr 250 mbolig. 

Partierne stemmer stemmer godt overens med det generelle, politiske billede i København, hvor liste A, C og V generelt stemmer imod reduktion af parkeringsnormeringen ved nye byggerier.

Radikale Venstre stemmer ofte med Ø, Å og F i den såkaldt "grønne blok", men liste B's enlige medlem af udvalget var fraværende ved mødet, og dermed endte afstemninge altså med 5-5.  

Interessant nok stillede Alternativet også et forslag om farvevalg til facaderne på det nye kvarters byggerier.

Hvor det dominerende farvevalg i kvarteret ifølge forvaltningen bør være rød og sort for at bygge videre på områdets industrielle karakter, mente Alternativet at hvid og gul burde tilføres til farvepaletten. Både for at skabe variation i gadebilledet og fordi gule facader vil gøre det lettere for bygherre at vælge genbrugs-mursten.

Alternativet stillede et lignende ændringsforslag om facadevalg og -farver ved vedtagelsen af startredegørslen for Jernbanebyen for nyligt og markerer dermed en stærkere politisk stillingtagen til arkitektur i en lokalplan, end vi er vant til.

Om de er mindre farveglade hos Socialdemokraterne og SF, skal vi lade stå usagt, men begge partier stemte i hvert fald imod forslaget. Venstre og Konservative undlod at stemme, men med solid opbakning fra stemmeslugerne i Enhedslisten, blev farveforslaget vedtaget og er nu en del af den bindende lokalplan for det kommende Amagerbanen Nord. 

Enhedslisten og Alternativet lykkedes også med at få forslaget om varieret arkitektur — med forskellige farver — igennem i startredegørslen for Jernbanebyen.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling