pixel

Varieret byggeri og liv mellem husene i nyt boligkvarter på Amager

Endnu et gammelt industrikvarter må lade livet for at give plads til nye boliger i det nordøstlige hjørne af Amager.

ved amagerbanen nord

Vi sætter en ære i ikke at gentage os selv her på Magasinet KBH, men indimellem er det nærmest umuligt. Således også i dag, hvor vi kan præsentere endnu et lokalplanforslag for et industri- og erhvervsområde, der i en nær fremtid skal transformeres til et nyt boligkvarter — det seneste i en tilsyneladende uendelig række.

Det aktuelle område ligger lige der, hvor den nedlagte Amagerbanes spor slår et sving ind mod byen, og er nok mest kendt for Den Blå Hal, der gennem mange år har lagt lokaler til ugentlige loppemarkeder.

I ligehed med de fleste andre af områdets gamle industribygninger kommer Den Blå Hal dog til at lade livet for at give plads til det nye kvarters planlagte 57.500 m2 nybyggeri. 

Ligesom i planerne for det kommende boligkvarter ved Lindgreens Allé — områdets nærmeste nabo mod sydvest — bliver der dog indarbejdet referencer til den industrielle fortid. Dels med bevarelsen af to ældre, fabriksbygninger, dels ved at de eksisterende skinner og stålkonstruktionen fra en gammel kran bliver integreret i indretningen af det nye boligområdes centrale plads.

Områdets nybyggeri bliver en blanding af åbne karréer og enkeltstående boligblokke med mellem en og syv etager. 

Højt ved kanten — lavt i midten

Byggeriet bliver højest og tættest mod nord og øst for blandt andet at skærme af mod trafikstøj fra Prags Boulevard og Amager Strandvej.

Til gengæld er det planen, at bygningerne skal helt ned på mellem en og tre etager langs den centrale plads, områdets hovedgade og ud mod gaden Ved Amagerbanen, der følger Amagerbanens tidligere baneterræn, mod syd. Her vil der også blive anlagt et bredt grønt bælte med træer og buske.

Bygningerne i områdets nordlige og østlige kanter vil få en tungere og mere massiv karakter med flade tage og facader i tegl, mens der lægges op til mere forskelligartet arkitektur og varierede tagkonstruktioner i midten af bebyggelsen.

Udover den centrale plads skal tværgående stier og åbne, grønne gårdrum sikre, at der også bliver liv mellem husene i det nye kvarter.

Lokalplanen giver mulighed for butikker og lignende i stueetagerne i byggeriet ud mod de store veje omkring området — og i mindre grad langs den interne vej og ved den centrale plads. Kvarteret får derudover sin egen daginstitution.

Hvis Københavns Kommunes teknik- og miljøudvalg godkender forslaget, vil det komme i offentlig høring senere på sommeren. Den endelige lokalplan kan man forvente vil ligge klar i begyndelsen af 2021.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling