pixel

Anmeldelse: Kapitalen ødelægger kapitalen

Ny bog af Karsten Ifversen lander lidt mellem to stole men er et værdigt indspark i debatten om kvaliteten af det nye København.

Bryggebroen, Dissing+Weitling, 2005

"København er i dag en god forretning," skriver Karsten Ifversen, Politikens arkitekturredaktør, i sin nye bog: Kapitalen. "Men arkitektonisk og byrumsmæssigt er der endnu ikke meget at fejre i dens nye bydele på de gamle industriarealer og nye havneopfyld."

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Indre By
København er en hård by med få træer, mente arkitekten bag Blox. Hun har en vision om, at der skal vokse '1.000 træer' ved siden af den udskældte bygning.

seneste
byens rum