pixel

København vokser videre mod nordvest

Lynetteholm løber med overskrifterne, men København er også i fuld færd med at udvide sig mod vest. Ballerup skal nu lægge jord til helt ny bydel.

Kildedal Ballerup byudvikling

Albertslund, Rødovre og Høje Taastrup er alle vestegnskommuner, hvor der i øjeblikket er gang i de helt store byudviklingsprojekter.

Og nu kan endnu en forstadskommune snart slutte sig til den ekspanderende række af områder lige uden for København.

I Ballerup har man nemlig netop godkendt en helhedsplan for et nyt, stort byområde — og ambitionerne er store for det kommende 'Kildedal'.

Det nye område dækker i alt 350.000 kvadratmeter — omtrent det samme som 50 fodboldbaner — og ligger i det alleryderste af, hvad man i dag kan kalde metropolen København. 

Her lige før man når til markbæltet omkring hovedstaden, skal det store areal lægge jord til i alt cirka 2.000 nye boliger. 

Og de kommende beboere i Kildedal skal ifølge planen kunne tage del i et aktivt bymiljø ved at nyde kaffen på en af caféerne — og få deres shopping-fix i det nye butiksliv, der også er en del af visionen.

Ny, specialiseret hub

Med kun cirka en halv time fra Kildedals egen S-togsstation til det indre af København, håber man i Ballerup dog særligt på, at man kan tiltrække erhverv til det nye område.

Ambitionen er at huse op mod 10.000 nye arbejdspladser — primært inden for teknologi, bio-tech og medicin, så den nye bydel bliver en specialiseret 'hub'.

Tanken er nærliggende: Allerede i dag ligger der flere virksomheder inden for sektoren tæt ved Kildedal station — blandt andre Novo Nordisk og Oticon.

I det nye Kildedal vil erhvervsdelen blive bygget tæt ved de eksisterende virksomheder, så man får skabt et afgrænset industriområde.

I den resterende del skal de mange nye boliger etableres mod marker og natur, og i det hele taget fylder de grønne tanker — selvfølgelig — en del i helhedsplanen.

Blandt andet er ambitionen, at det nye byområde skal opnå en DGNB-certificering — der er et bæredygtighedsstempel — på såkaldt guldniveau.

Der kommer dog til at gå nogle år, før det ambitiøse byudviklingsprojekt — der er finansieret af Pensiondanmark — står færdigt.

Byen udvikles i etaper over en periode på 10 til 15 år, med kvarterer der kan igangsættes uafhængigt af hinanden.

Det første spadestik til det enorme projekt forventes at gå i jorden i 2023.

Vokseværk mod vest

Kildedal vil blive endnu et af flere megaprojekter, der er i fuld gang i Københavns omegnskommuner, og som ekspanderer hovedstaden mod vest.

I Albertslund vil Coop Byen øge kommunens indbyggertal med 15 procent med 1.800 boliger fordelt på 250.000 kvadratmeter. Alt sammen fordelt efter en masterplan tegnet af arkitkterne hos Henning Larsen.

Lidt længere mod vest i Høje-Taastrup er man også i gang med en omfattende byudvikling, hvor verdens længste skatepark får hjemme blandt over 1.000 nye boliger.

Og Vestegnen boomer også tættere på Københavns hjerte i Rødovre, hvor et område omkring byens gamle stationscenter er ved at blive omdannet til et nyt boligområde med tre markante højhuse.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling