pixel

Bliver det letbane, metro eller BRT?

Presset på den kollektive trafik omkring Nørrebro og Brønshøj stiger. Mange ønsker sig metro. Christiansborg peger på letbane. Nu skal også en tredje mulighed undersøges.

BRT letbane metro Brønshøj

Lidt af et trekantsdrama er i gang omkring Frederikssundsvej.

Skal det være metro eller letbane, som skal løse det allerede store — og stigende — behov for bedre offentlig transport fra Nørrebro Station og ud mod Brønshøj-Husum?

Dét har længe været spørgsmålet, men nu skal også et tredje transportmiddel undersøges som en mulighed på den travle strækning.

Bus Rapid Transit — eller BRT — er busser, der kører i sin helt egen vejbane på hele ruten. De har typisk en større passagerkapacitet end almindelige busser og har økonomisk den fordel, at anlægsarbejdet er betydeligt mindre omfattende end ved etableringen af eksempelvis en letbane.

Og det er netop dén løsning, der er blevet sat penge af til at analysere dybere i den nyligt indgåede aftale om Københavns Kommunes budget for næste år.

Letbane med i undersøgelse

Mere konkret skal der nu kigges nærmere på, hvordan en BRT-forbindelse fra Nørrebro station til Gladsaxe Trafikplads via Frederikssundsvej kan etableres — og hvilke konsekvenser den særlige bustype vil have.

Men det betyder dog ikke, at letbanen er kørt helt ud på et sidespor.

I budgettet er der nemlig afsat 8 millioner kroner til en undersøgelse af både BRT-løsningen og en letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads.

Først på sommeren så det ellers ud til, at tankerne om en letbane var droppet.  

Her tog politikerne på Københavns Rådhus en principbeslutning om, at den kollektive trafik i fremtiden skal udbygges med metro til alle kommunens bydele. Den manøvre skal gøre det muligt at transportere sig med offentlig transport til et hvilket som helst punkt i hele København på under en halv time.

Det ville betyde, at blandt andet Brønshøj-Husum skulle have en metroforbindelse, og sådan en ville gøre etableringen af en letbane overflødig.

Gennemførte man begge projekter, ville anlægsarbejdet og udgifterne være enorme, og man har tidligere vurderet, at der trods det stigende behov ikke vil være passagerer nok til at retfærdiggøre både at have en letbane og en metro til bydelen.

En metro til Brønshøj-Husum lå dog i juni ikke lige rundt om hjørnet.

Metroer er meget dyre, og Københavns Kommune vurderede, at der skulle indgås en særaftale om finansiering med Christiansborg, hvis det skulle være realistisk at anlægge metroen før år 2050.

Christiansborg med andre planer

Men der gik ikke længe fra beslutningen om en ren metroløsning hos lokalpolitikerne på Københavns Rådhus, før landspolitikerne fik andre idéer.

I slutningen af juni blev Infrastrukturplanen 2035 præsenteret. Her fordelte et bredt flertal på Christiansborg mere end 170 mia. kroner til brug over de kommende 14 år, og i dén aftale er en pose penge øremærket netop en letbane på strækningen mellem Nørrebro og Gladsaxe via Brønshøj.

Det er en ”gave”, som ikke mange politikere i Københavns Kommune er glade for, da et flertal på rådhuset altså meget hellere havde set finansiering til mere og snarlig metro i infrastrukturplanen.

I aftaleteksten om den kommende analyse af både en BRT-forbindelse og en letbane gør de lokale politikere det klart, at selvom letbanen altså nu igen er inde i billedet og skal undersøges, er det ikke ensbetydende med, at den nødvendigvis er populær på Københavns Rådhus.

"Parterne har med denne beslutning ikke tilsluttet sig statens forslag om en letbaneforbindelse,” står der eksplicit i aftaleteksten for Budget 2022.

Ved at inddrage en BRT-løsning i den kommende undersøgelse håber de lokale politikere at holde liv i den langsigtede drøm om en metro.

En BRT-løsning er nemlig billigere, og har man i fremtiden valgt dén mulighed — i stedet for den dyrere letbane — vil der formentlig være større sandsynlighed for, at man kan lave en aftale med staten om at opgradere til en metro på strækningen.

I dag dækkes behovet på strækningen kun lige akkurat af bus 5C, og analyser viser, at bus-ruten ikke vil have kapacitet til den øgede passagermængde på Frederikssundsvej i fremtiden.

Vinker man et endeligt farvel til letbanen, vinker man dog formentlig også farvel til den mulige forlængelse af den, der længe har været på tale: Fra Nørrebro Station til Nørreport Station.

Forlængelsen ad Nørrebrogade ville skabe en ubrudt letbane-forbindelse fra Gladsaxe hele vejen til København centrum — og give knudepunktet Nørreport endnu en skinne-forbindelse til metroens cityring.

Den nye undersøgelse er sat til at løbe fra 2022 til 2024. Når resultatet ligger klar, vil stat og kommune skulle tale videre om endelig løsning og finansiering.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling