pixel

Metro / letbane / BRT til Brønshøj er gået i stå

Stat og kommune vil forskellige ting, så fremdrift i ny forbindelse til Brønshøj er forsvundet.

frederiksundsvej

Skal Brønshøj have metro, letbane eller en buss rapid transit — BRT — ind mod byens centrum?  

Det er et spørgsmål, som har hængt i luften længe, og som man egentlig nu burde være kommet en hel del nærmere et svar. 

Tilbage i 2021 blev det nemlig politisk besluttet, at man ville sætte gang i en undersøgelse af en ny letbane eller BRT — bus rapid transit — fra Nørrebro Station via Frederiksundsvej og Brønshøj hele vejen til Gladsaxe.

Men nu er vi blot et par uger fra at skrive 2024 på kalenderen, og et nyt notat fra Københavns Kommune afslører, at undersøgelsen slet ikke er blevet sat i gang endnu.

Årsagen er, at "der stadig er dialog med staten om et kommissorium, herunder den statslige medfinansiering af udredningen."

Med andre ord er kommune og stat endnu ikke nået frem til, hvordan man overhovedet skal samarbejde om undersøgelsen — og dermed får Brønshøj lov at vente yderligere på den forbedring af forbindelsen ind mod Københavns centrum, som de har ønsket sig i årevis.

Kommunen vil have metro 

Stat og kommune har i flere år været uenige om, hvilken løsning man skulle forfølge for at koble Brønshøj bedre på resten af byen.

De seneste par år har Københavns Kommune været ret klare i mælet om, at man ønsker meget mere metro i byen — også til Brønshøj. Men man er ligeså klar omkring, at man har brug for medfinansiering fra staten, da man ikke selv kan finansiere anlægsarbejdet. Staten har f.eks. også finansieret 42% af Metrocityringen.  

Tidligere har kommunen dog været mere varm på en BRT-løsning — altså en model hvor den nuværende busdrift fortsætter, men i sin egen, dedikerede bane, som det f.eks. kan opleves på Nørre Allé i dag. Det er i sagens natur en hel del billigere at etablere en adskilt busbane end at anlægge en metro, og helt tilbage i 2009 undersøgte Københavns Kommune første gang dén mulighed.

Der har de seneste godt fem år dog også været tale om en letbane. I 2018 fik Københavns Kommune lavet en undersøgelse af en forbindelse på skinner fra Gladaxe Trafikplads over Husum Torv og Brønshøj Torv til Nørrebro Station — men siden er man altså blevet enige om, at man vil prioritere en metro-udvidelse i stedet.

Staten vil have letbane

Samtidig er staten dog blevet lun på en letbane, der er billigere end metro og foretrækkes frem for en BRT-løsning. Letbanen tænkes senere eventuelt forlænget ad Nørrebrogade fra Nørrebro Station til Nørreport. 

Så det blev dén udgave, som Christiansborg i 2021 satte midler af til på den store plan for infrastruktur i Danmark frem mod 2035. I alt blev der afsat 50 mio. kroner til "undersøgelser af ny højklasset kollektiv transport" i Aalborg, Aarhus og København — og knap 2,5 mia. kr. til selve anlægsarbejdet. 

Udgangspunktet for den statslige aftale var, at den københavnske del af pengeposen skulle gå til netop letbanen på Frederiksundsvej. Og derfor skulle en fælles kommunal og statslig undersøgelse af dén have været sat i gang i 2022 — en undersøgelse der også igen ville kigge nærmere på muligheden for en BRT-løsning, så der var et billigere alternativ.

Men de københavnske politikere vil altså i tiltagende grad hellere have mere metro — nu så meget, at de lokale politikere her i juni 2023 principelt øremærkede kommunale midler til at gå videre med en ny metro til Brønshøj.      

Kommunen er dog fortsat afhængig af statslig medfinansiering, og staten har altså ikke afsat midler til metro — men til en letbane.

Så situationen er nu, at Christiansborg og Københavns Kommune ikke kan blive enige om, i hvilken form Brønshøj skal forbindes bedre med byens indre — og derfor er der ingen fremdrift i de forskellige planer.

Man er ikke enige om, hvad undersøgelsen besluttet i 2021 egentlig skal undersøge. Derfor er den ikke kommet i gang, og hverken BRT, letbane eller metro vil indfinde sig omkring Frederiksundsvej i nogen nær fremtid.

Magasinet KBH følger udviklingen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Presset på den kollektive trafik omkring Nørrebro og Brønshøj stiger. Mange ønsker sig metro. Christiansborg peger på letbane. Nu skal også en tredje mulighed undersøges.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling