pixel

Lynbusser skal gøre København mere som Berlin

Fra 2025 vil letbanen gøre det lettere at bevæge sig på tværs af Storkøbenhavn — men den er kun en del af en stor plan om et 'metropolnetværk'.

Linje 200S

Bliver en ny plan til virkelighed, kan passagerne på linje 200S — den 18,9 km. lange buslinje, der i dag kører fra Buddinge Station i nord til Avedøre Holme i syd — se frem til at stige ombord på en topmoderne lynbus om små 10 år.

Visionen er at omdanne linje 200S til en såkaldt BRT-linje (Bus Rapid Transit), hvor eldrevne hurtigbusser kører fri af trængsel i egen vognbane, og som med hyppige afgange og niveaufri ind- og udstigning sikrer passagererne både kortere rejsetid og mindre ventetid.

Og dét er der brug for, hvis man skal tro Finansministeriets rapport "Danmark Fremad", der tegner konturerne for udviklingen af Danmarks infrastruktur frem mod 2035.

Den kollektive transport i hovedstadsområdet har i dag fokus på at transportere folk fra forstæderne til centrum af København — helt i tråd med Fingerplanen fra 1947.

Men det betyder til gengæld, at de fleste passagerer i dag skal rejse ind omkring Københavns indre, hvis de vil skifte til andre linjer. Transport mellem yderområderne kan være besværlig, og befolkningstilvæksten er ikke overraskende løbet fra den 75 år gamle fingerplan

Mere som Berlin og Barcelona

Allerede i 2011 besluttede man med planen om den kommende letbane, at København skulle have bedre forbindelser på tværs af fingrene — og siden er visionerne vokset.

Ambitionen er at supplere den meget retningsfokuserede fingerplan med et såkaldt "metropolnetværk" efter forbillede fra andre europæiske storbyer. Netværket skal gøre det hurtigere og lettere at bevæge sig på tværs af Storkøbenhavn med offentlig transport

Og det er her, at en opgraderet version af 200S kommer ind i billedet. Bus 200S er netop en bus, der kører på tværs af Københavns fingre, hvor den i dag betjener flere tætte bolig- og erhvervsområder — og derudover skaber den forbindelse med tre S-togsstationer.

Men transporten er selvsagt ikke så effektiv som hverken metro eller S-tog, da den foregår midt mellem gadens øvrige trafik. Og i 2020 lavede Movia en forundersøgelse, der blandt andet viste, at rejsetiden kan blive reduceret med 20%, hvis S-linjen i stedet kommer ind at køre i sine egne BRT-baner.

Tre bump på vejen — og kobling til letbanen

Ambitionen om at forvandle bus 200S til en BRT-model træder ind i næste fase i starten af 2023, hvor Vejdirektoratet tager hul på (endnu) en forberedende undersøgelse af projektet.

Skal drømmen blive til virkelighed, kræver det nemlig umiddelbart, at der bliver nedlagt ca. 150 P-pladser i Københavns Kommune, at en række private haver langs Islevhusvej bliver eksprorieteret, og at der bliver bygget en ny bro ved Husum St. Og de konsekvenser vil man gerne kigge lidt nærmere på — vejet op imod de trafikale og samfundsøkonomiske gevinster, som en smutvej tværs gennem byen kan give.

Københavns Kommune er derfor en del af partnerskabet bag undersøgelsen.

Den uddybende undersøgelse forventes at ligge klar ved udgangen af 2024, og i det forståelsespapir, der er udarbejdet mellem kommuner, Region Hovedstaden og Transportministeriet, fremgår det, at blot fordi man nu laver en forundersøgelse, ja så er det ikke ensbetydende med, at projektet bliver til virkelighed.

Parterne afventer nu resultatet af den kommende undersøgelse og dernæst den eventuelt efterfølgende VVM-undersøgelse, som kan føre til et endeligt beslutningsgrundlag — og en potentiel BRT-linje i 2033.

Når Hovedstadens letbane efter planen åbner i 2025, vil den krydse 200S' spor ved Gladesaxe Trafikplads, og uanset hvad der måtte ske med visionen om en BRT-bane, er det er derfor planen, at 200S fremover vil have endestation her. På den måde kobles byens kommende omegns-letbane på bus 200S, der kører på tværs af byens "fingre" tættere på byens centrum.

Også en anden letbane?

Det er samtidig besluttet, at undersøgelsen af 200S skal koordineres med den ophedede udredning af, om Frederikssundsvej også skal opgraderes med en BRT-linje — eller have sin egen letbane eller måske metrolinje, der kan lukke the missing link mellem på Nørrebro Station og Gladsaxe Trafikplads.

Undersøgelsen af en forbindelse mellem Gladsaxe og Nørrebro blev sat i gang i år og forventes også at være afsluttet i 2024.

Københavns Kommune ønsker en metrolinje på strækningen, men også at staten medfinansierer den nye forbindelse under jorden. Dén idé er Christiansborg dog ikke begejstret for. Her hælder man til en letbane — eller alternativt en BRT-linje, som Københavns Kommune er mest interesseret i, hvis den kun kan vælge mellem de to muligheder.

Dét skyldes, at en BRT-linje er billigere at anlægge, og kommunen håber, at der er størst sandsynlighed for at man senere kan få overtalt staten til at opgradere til en metro-linje, hvis man ikke allerede har investeret i en dyrere letbane.

Alle resultaterne ventes altså i 2024, som derfor kan ende med at blive lidt af et skæbneår for transport i Københavns yderområder.

Sideløbende undersøger man også, om linje 400S — der kører fra Ishøj til Lyngby på Ring 4 — eventuelt skal omlægges til BRT-baner.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bo schmidt

selvfølgelig foretrækker chr.borg BRT, det er væsentligt billiger end letbane og metro.

nu er det jo politikerne selv. der har ødelagt tanken bag ved 5 finger planen. tanken var borgerne skulle bo tæt på en s-togs station også arbejde tæt på en. men mange gamle virksomheder. flyttede enten ud af området eller til områder med dårlig offentlig transport. som jo i dag stadig er problemet at komme rundt om byen med det offentlige. politikerne burde se tiden an. og følge udviklingen på den nye letbane. før man beslutter. hvad der skal til. så længe bilen er en nødvendighed, kan man bygge det ene eller anden på kryds og tværs. det for ikke borgerne til at ændre vaner. når lille peter og søster stadig skal hentes under tidspres vælger forældrene den sikre løsning naturligvis.

relaterede
artikler

Presset på den kollektive trafik omkring Nørrebro og Brønshøj stiger. Mange ønsker sig metro. Christiansborg peger på letbane. Nu skal også en tredje mulighed undersøges.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling