pixel

Lokale sukker efter caféer under buerne på Nørrebro Station — her er status

Rotter skal erstattes med byliv under S-togshøjbanen på Nørrebro, hvis det står til de lokale. Hvordan det går med at realisere et næsten 10 år gammelt projekt?

Det skulle have været så godt. 

Under højbanen ved Nørrebro Station skulle der indrettes butikker, værksteder, caféer og restauranter, som kunne skabe mere liv i et i dag lidt trøstesløst område. 

Her kunne man sidde under S-togene med sine veninder over en flat white og opdatere Insta med de seneste nye køb af fashion. Eller gå til hånde i et af de kreative værksteder.

Men selvom planen for buerne under togene har lydt nogenlunde sådan helt siden 2015, så er der her på tærsklen til 2024 stadig ikke sket noget som helst. 

Dét har fået Nørrebro Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg til at gå sammen med en opfordring til kommunen:

Få nu gang i projektet.

Rotter under buerne

Udvalgenes to formænd skriver i et brev, der — når det er godkendt af resten af de to lokaludvalg — skal sendes videre til Københavns Rådhus:  

“Vi mener, at det er rigtig ærgerligt, at der ikke sker noget, og at området under buerne har stort potentiale.”

De skriver endda: 

“Buerne under højbanen er fyldt med skrald, og der er også blevet set rotter på området. Lige nu skæmmer de helhedsindtrykket af Nørrebro Stationsområde og gør, at området fremstår langt mere slidt og utrygt, end det burde gøre.”

Derfor opfordrer de Københavns Kommune til nu at hive fat i transportministeren for at sætte gang projektet igen.

Ejet af Banedanmark

Sagen er nemlig den, at området under buerne er ejet af det statslige Banedanmark, og derfor har der hersket en vis forvirring om, hvem der skal gå videre med projektet.

Banedanmark skriver i dag i et svar til Magasinet KBH:

”Banedanmark har over en længere periode undersøgt, hvordan vi kan udvikle brobuerne under banen på Nørrebro Station. Det skal være en udvikling som gavner området samtidig med, at Banedanmark løbende kan efterse og vedligeholde broen under banen.”

Det kunne lyde som en status quo, men der er faktisk lidt fremgang at spore. Banedanmark har nemlig erkendt, at de ikke kan løfte opgaven selv. De fortsætter:

“Efter grundige drøftelser endte vi tidligere på året med at beslutte, at Freja Ejendomme — statens ejendomsselskab — skulle inddrages. Freja Ejendomme har ekspertise i at håndtere udviklingsprojekter. Banedanmark har en igangværende dialog med Freja Ejendomme, omkring hvordan projektet kan håndteres.”

Så projektet er altså langt fra lagt i mølposen, men lever i kulisserne. De lokale borgere må dog væbne sig med tålmodighed. Der er nemlig endnu ikke nogen endelig afklaring af projektet — eller sat en deadline:

“Vi kan desværre ikke sige noget om en tidshorisont for projektet lige nu, da vi fortsat afsøger modeller for, hvordan konstruktionen imellem fremtidige erhvervsdrivende i kommende lejemål under brobuen og Banedanmark kan se ud”.

Problemet er kort sagt, at BaneDanmark ikke er sat i verden for at drive butikscenter. De koncentrerer sig om at vedligeholde jernbanen, og derfor er det nødvendigt, at en samarbejdspartner står for at føre visionen på Nørrebro ud i livet. 

Hvem vil løfte opgaven?

Men er det Københavns Kommune, der skal købe arealet under buerne? Eller måske en privat ejendomsudvikler?

Og præcis hvordan får man opdelt arealerne, når BaneDanmark gerne vil fortsætte med at køre tog ovenpå? 

Sådan lyder de centrale spørgsmål her knap 10 år efter, at arkitekterne hos Cobe i 2015 lavede en plan for området i samarbejde med lokaludvalgene.

Det er de selvsamme planer for livet under buerne, som lokaludvalgene fortsat ønsker bliver ført ud i livet.

Da Cityringen åbnede i 2019 var der igen håb for projektet i forbindelse med, at området omkring Nørrebro Station skulle friskes op efter metroens byggeplads blev pakket sammen. Det endte dog kun med en ny pladsdannelse på 'Basargrunden' — og ikke med aktiviteter under buerne.    

Men projektet lever, og Banedanmark er nu i gang med at finde den juridiske grænsedragning for, hvem der har ansvaret for hvad. Dernæst skal der findes en køber af buerummene i samarbejde med Freja Ejendomme.

Næste skridt er at udvikle og indrette rummene, så de passer til de ønskede erhverv — og til sidst skal der findes nogle lejere til de nye lokaler.

Derfor er et nyt strøg langs højbanen på Nørrebro med caféer og butikker nok ikke lige om hjørnet. Men visionen om et samlet stationsområde lever — og Banedanmark arbejder stadig på sagen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Per Bak Olesen
Flyt cykelsti og busbane væk fra pladsen og flyt alt cykelparkering om på bagsiden af stationen. Så har man et dejligt stort byrum, hvor der er plads til alle mulige aktiviteter. Så skal man nok få gang i arealerne under buerne.
bo schmidt
en sludder for en sladder. når banedanmark arbejder med noget, går det sjældent hurtigt. det er nok bedre at lade Freja overtage opgaven med det samme, resten må juristerne i transportministeriet kunne klare.

relaterede
artikler

Københavns Kommune og DSB vil bruge 70 millioner på omfattende renovering af Nørrebro Station. Lokalt ønsker man, at en tidligere helhedsplan vækkes til live.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling