pixel

Byggeri på Stejlepladsen skydes i gang

København breder sig igen langs havneløbet — denne gang sydpå

Stejlepladsen luft

Når København ekspanderer ind på nyt terræn, indskriver både helt nye og tidligere lidt obskure navne sig i den kollektive bevidsthed.

'Stejlepladsen' kan nu slutte sig til en familie der allerede indholder navne som Papirøen, Ørestad Fælled og Frederiks Brygge.

By & Havn — Københavns Kommunes udviklingsselskab — har nemlig netop udskrevet en arkitektkonkurrence for den lille plet med udsigt til Sjællandsbroen, der lyder dette navn. 

De godt 50.000 m² er i dag optaget af et vildtvoksende område med spredt beplantning og en lille smule industri — herunder en asfalteret plads hvor et par hundrede gamle biler står og venter på at blive pillet fra hinanden og hugget op.  

Men når området en dag er færdigudviklet, vil her i stedet være omkring 900 boliger. Heraf skal 25% af boligarealet være optaget af almene boliger — altså lejeboliger med omkostningsbestemt husleje.

Folkelig modstand

Tankerne driver måske i retning af energiske heste, når man hører navnet på området i den sydligste del af havneløbet. Men en 'stejle' er faktisk en pæl til at hænge fiskegarn på.

I disse dage er mange af bådene i vandet omkring pladsen dog fritidsjoller, men her er stadig fiskeri, og flere lokale har protesteret mod planerne om det nye byggeri. 

By & Havn har de forgangne måneder holdt en række møder med de interesserede i området — og udsigten til at miste hvad de fremmødte ser som en lille grøn plet i byen, har fået bølgerne til at gå højt.

Men byen breder sig, og vi har kun den plads, vi har, siger Københavns Kommune.

»Den modvilje vi møder hos borgerne, skal vi holde op imod, at der er behov for mange nye boliger i København,« sagde planchef Kenneth Horst Hansen i maj til Magasinet KBH med henvisning til netop Stejlepladsen.

Lover bedring

Ifølge By & Havn selv har man dog været lydhør i processen.

I oplægget til arkitektkonkurrencen hedder det, at det eksisterende havneliv skal bevares. Ligeledes skal der laves grønne, såkaldte kantzoner og skabes lokale mødesteder.

Manglen på sidstnævnte er noget som By & Havn flere gange er blevet kritiseret for. Beboerne på Sluseholmen — lige ovre på den anden side af Sjællandsbroen — har f.eks. ved flere lejligheder efterlyst en plads, hvor man kan mødes og skabe et nærmiljø imellem alle boligkaréerne.

Der er dog begrundet håb om, at samme beklagelser ikke vil lyde fra Stejlepladsen om nogle år. Fra By & Havn hedder det nemlig, at 40% af arealet vil blive brugt til rekreativt område, inklusive stier til bløde trafikanter.

Arkitektkonkurrencen der netop er skudt i gang er en såkaldt indbudt konkurrence. Det vil sige, at By & Havn har bedt på forhånd udvalgte arkitekter om at give deres bud på en samlet plan for bebyggelse af området.

De tre der har fået lov at svinge blyanterne er NORD Architects, Arkitema og Christensen og Co. 

Vinderforslaget offentliggøres i november efterfulgt af en process med borgermøde og høring. Et nogenlunde realistisk bud på byggestart vil hedde starten af 2021.

Det er PFA Pension der sammen med By & Havn har dannet det selskab, som skal stå for både at bygge, sælge og udleje de mange boliger. Det er således også mange danskeres pensionskroner, der investeres i byggeriet. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling