pixel

Omkring­flydende ø-gruppe på vej i Københavns havn

I 2020 får havnens lille populære park-ø selskab af en mindre flåde af efterfølgere.

copenhagen islands øgruppe

Billederne af en håndsnedkeret øde ø, der flyder rundt i Københavns havn og byder sig til, er gået verden rundt flere gange.

Og i sommeren 2020 kan fortællingen om Cool Copenhagen tage en ny international rundtur, når tre nye øer af slagsen søsættes for at gøre den første med selskab langs byens kajer.

CPH-Ø1 hedder den lille, runde platform med et enkelt, fritstående lindetræ i midten, som i et par solsæsoner har bevist sit værd som populært pejlepunkt på vandet.

Og som mødested for havnebadere og kajakroere, der går i land på plankerne efter et hvil, for at slikke sol eller måske holde en picnic under den omkringflydende trækrone.

CPH-Ø2, -Ø3, og -Ø4 bliver den samme slags simple, moblie park-øer – to af dem lidt mindre og den sidste lidt større med hele tre indbyggede træer. Og de vil til hverdag og fest dukke op i havnen både enkeltvis og som samlet øgruppe. 

Turnerende seværdighed

Tilsammen kaldes øerne Copenhagen Islands og er skabt af den australske arkitekt Marshall Blecher sammen med Magnus Maarbjerg fra designstudioet Fokstrot fra Sydhavnen.

Udviklet til at være en anderledes slags fælles københavnsk byrum, der ligger ude på vandet og vipper som et skævt, humoristisk og fantasifuldt indslag i en ellers stadig mere friseret og ensartet havneudvikling med halvprivate kajanlæg.

Med håbet om at blive katalysator for liv og aktivitet og dermed værne om havnen som et kulturelt og rekreativt frirum med badezoner, motionsroning og hyggesejlads for alle københavnerne.

Prototypen CPH-ø1 blev første gang sat i søen i sensommeren 2017 i Sluseløbet, hvor Fokstrot bor og har bygget den. I 2018 og 2019 har den løbende været på havnerundfart og kunne spottes i Sydhavn, Nordhavn og Refshaleøen som midlertidig seværdighed for områderne og udflugtsmål på vandet for beboere og besøgende.

Med så stor succes, at Københavns Kommune nu har bevilget ø-magerne 200.000 kroner til at udvide bestanden til fire øer i 2020.

Den kommunale støtte udgør kun en mindre del af det samlede budget på forventet godt 1,3 mio. kroner, men den er en forudsætning for, at aktører som Realdania, By & Havn og en række private fonde vil splejse om resten.

Selvfinansierende øgruppe

Mens CPH-Ø1 er 20 kvadratmeter stor bliver de næste på 15, 17,5 og 26 m2. Ligesom original-øen bliver efterfølgerne tømret med bådebyggeteknikker i bæredygtige lærketræsbrædder med et højt indhold af harpiks, der gør dem meget holdbare i saltvand.

Den nye generation bygges dog op omkring flydeelementer i beton, som forbedrer stabiliteten og forlænger øernes levetid – betonelementerne støbes med en fordybning i midten til træerne, deres vandingssystem og dræn.

Når hele øgruppen er flydende, skal den fremover finansiere sin egen drift og vedligeholdelse gennem udlejning til events og arrangementer, sideløbende med at den flyttes rundt og skaber nysgerrighed i nye områder.

Foreningen Det Gode Havneliv vil stå for alt det administrative i samarbejde med By & Havn, der sørger for at flytte og forankre øerne. Det Gode Havneliv er en almennyttig forening med erhvervsdrivende og andre professionelle aktører fra, i og omkring havneområdet som medlemmer og med fremme af kulturoplevelser og fællesskaber på tværs af havnen som formål.

Små øer, store ideer

For bagmændene har det hele tiden været en del af planen, at Copenhagen Islands skulle udvide flåden.

Og oprustningen med yderlige tre simple park-platforme er blot det næste skridt på vejen til drømmen om et stort netværk af mobile og fleksible offentlige rum på havnevandet, som københavnerne kan udforske og udnytte:

En flydende ø-park, eller parkipelago, med skiftende aktiviteter alt efter placeringen, årstiden og hvad de lokale ø-brugere finder på.

Kommende mere avancerede øer kunne for eksempel være en flydende havnescene, en flydende vandlegeplads og en flydende sauna. Måske en sail-in café, et undervisningsauditorium eller en muslingefarm.

Spredt over hele havnen som lokale mødesteder og til romantiske udflugter for to. Eller koblet sammen til et helt flydende kontinent i forbindelse med festivaler og særlige lejligheder for tusindvis af tilskuere på kajkanten.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling