pixel

Ny cykelparkering ved Hovedbane­gården skal være ved Tietgens­broen

Lokaliteten for løsning på parkeringsproblem er fundet. To løsninger er nu i spil — valget afhænger af statens ønsker.

Der har lydt forslag om en cirkelrund platform hævet over banegraven, om en P-kælder i tre etager og om parkering indendørs i 1. sals højde

Men i al diskretion har Københavns Kommune lagt sig fast på, at problemet med manglende kapacitet til cykelparkering ved Hovedbanegården skal løses på Tietgensbroen.

Dét oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) til Magasinet KBH.

Som vi kunne fortælle i en artikel for få dage siden, har der været optræk til at skabe bedre cykelparkering ved Hovedbanegården i nu omkring 15 år.

Seneste konkrete skridt blev taget med en undersøgelse, der skulle have været afsluttet i 2021, men hvis resultat ikke er blevet offentliggjort.

TMF fortæller dog nu, at undersøgelsen — lavet af Gehl Architects — konkluderede, at Tietgensbroen er "det mest oplagte sted at lave cykelparkering ved Københavns Hovedbanegård".

Stat og BaneDanmark komplicerer

Løsningen har været i spil som en mulighed helt siden 2009, hvor Københavns Kommune vurderede, at Tietgensbroen er så gammel og medtaget, at den alligevel snart skal udskiftes eller totalrenoveres. Så hvorfor ikke udvide den med cykelparkering, når man nu er i gang?

I 2015 fik det statslige selskab BaneDanmark arkitekterne hos Cobe til at lave et konkret forslag, som man efterfølgende regnede videre på. Konklusionen lød, at hvis man ikke blot skulle renovere Tietgensbroen, men også udvide den som i Cobes forslag, ville det koste 454 millioner kroner ekstra — og derfor droppede man ved den lejlighed idéen.

I 2019 kom der dog igen kommunalt momentum bag visionen med en ny undersøgelse af mulighederne for finansiering. Fordi regningen ville blive så høj, vurderede man, at den ville kræve medfinansiering fra velgørende kræfter — f.eks. fra fonde. Og derfor blev det ved den lejlighed også en del af kommunens plan at afsøge muligheder for donationer udefra.

I 2021 kom der dog på samme tid både hjælp og hindringer udefra i form af andre planer udtænkt af BaneDanmark og af staten.

I februar 2021 kommunikerede BaneDanmark, at man ønsker at foretage en større omlægning af sporene på Hovedbanegården for at gøre togdriften mere effektiv — et arbejde til omkring 2 mia. kroner.

Og få måneder efter kom Christiansborgs store aftale om 'Infrastrukturplan 2035', hvor der ikke blot er afsat 900 mio. kroner til BaneDanmarks projekt, men også omkring en kvart milliard kroner til en modernisering af Hovedbanegårdens passagerområder.

De nye projekter komplicerer på sin vis kommunens arbejde med cykelparkering, da der nu er flere andre behov og instanser, der vil skulle koordineres med.

Men de har også åbnet op for helt nye muligheder for finansiering — blandt andet fordi BaneDanmarks forslag omfatter en ny cykel- og gangbro lige syd for Tietgensbroen, fra Reventlowsgade til det nye 'Postbyen', der er under opførsel på den anden side af banelegemet.

Og Teknik- og Miljøforvaltningen siger nu, at ny cykelparkering ved Tietgensbroen — potentielt — kan laves i forbindelse med ombygningen af Københavns Hovedbanegård. 

Forene to tanker?

For at komme helt up-to-date må vi en tur tilbage til Christiansborg. Her er det ifølge TMF nu op til forligskredsen bag 'Infrastrukturplan 2035', om der skal arbejdes videre med forslaget til den nye forbindelse ved Tietgensbroen.

Ender det med opadvendte tommelfingre, er der ifølge Københavns Kommune to muligheder:

Enten vil BaneDanmarks forslag om en separat cykel- og gangbro syd for Tietgensbroen kunne tilføres en platform, så der opstår cykelparkering her.

Eller også vil kommunens og BaneDanmarks to idéer kunne forenes, så cykel- og gangbroen i stedet bliver til en udvidelse af Tietgensbroen, hvor der både skabes direkte forbindelse til Postbyen og plads til cykelparkering. Dén tanke er altså ikke BaneDanmark helt fremmed, da det altså var dem, der i 2015 bestilte et forslag fra Cobe til mere cykelparkering på en bredere Tietgensbro. 

Teknik- og Miljøforvaltningen fortæller, at man har været i dialog med BaneDanmark — og at man nu afventer, at Christiansborg træffer en beslutning om, hvilken løsning, der skal arbejdes videre med.

Når dén beslutning er taget, vil rådhuset tage de næste, konkrete skridt frem mod mere cykelparkering ved Hovedbanegården — som altså med al sandsynlighed kommer til at ske ved Tietgensbroen. 

Magasinet KBH følger sagen.  

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Cykelparkering over sporene er helt generelt en overset mulighed med mange fordele: det er ultimativt tæt på målet, især når højdeforholdene i området i forvejen egner sig til det. Det reducerer konflikter mellem trafikstrømme. Det udnytter er et uudnyttet rum (ofte det eneste af slagsen omkring jernbanestationer). Det kan fungere som overdækning af perronerne – og det er relativt billigt. Langt billigere end fx at udgrave en kælder i et så komplekst område.

Og det vil være et tydeligt signal om, at cykling faktisk tages alvorligt. Cyklister velkomne! Hvor det nuværende kaos ved Hovedbanegården er et massivt dagligt signal til alle jernbanens brugere om det modsatte.

Cykeltrafik er suverænt den form, der lettest ender i kaos ved parkering. Cykler kan være dyre, de er skrøbelige, og et permanent parkeringskaos er med til at afskrække folk fra at cykle.

Men ”kombinationsrejser”, især kombination af cykling og jernbane/metro, er et varmt emne, og der er både sagt mange smukke ord og skrevet kloge analyser i de senere år. Kom i gang!

Det er også indlysende rigtigt at kombinere sporomlægning, en kommende fodgængertunnel, en ny metrolinje og renovering af Tietgensbroen i en helhedsløsning med et stort parkeringsanlæg. En gangbro fra Postgrunden virker mindre nødvendig – og hvad skal Banedanmark med den? Men et cykelparkeringsplateau forudsætter gangareal. Det kan kombineres, gerne også med fodgængerstrømmen fra fjernbusterminalen.

Jeg vil anbefale, at man bruger hele området nord for broen. Der tales om fredningsinteresser, men et simpelt plateau kan faktisk gøres mere diskret i forhold til banegården end Cobe’s overdesignede ”cykelparkeringstempel” fra 2015. Og samtidig kan det fungere som overdækning af perronerne.

Nord eller syd for broen: Det må gerne være lidt lækkert for brugerne – men vi har ikke brug for et tempel! Det skal først og fremmest være stort, enkelt og praktisk. Gerne med betaling for aflåste og overdækkede rum, gode pladser til ladcykler, mulighed for opladning osv. Og klogt integreret i trafikken på broen, tydeligt adskilt fra fodgængerstrømmene med en overgang i hver ende af broen.
Lakris finn.breddam

Yderst fornuftige tanker, Finn!

Er dog bange for at dem reel indflydelse på beslutningsprocesserne ikke læser med her, så vil opfordre til at du sender til TMU, Arkitekt-bladet, m.fl.
redaktoren Lakris
Vi er glade for, at vi blandt vores abonnenter tæller mange politikere og embedsmænd på byens rådhuse samt adskillige af byens tegnestuer.
finn.breddam finn.breddam

Mht. ønsket om en gangbro fra Postgrunden: Jeg skrev

"Et cykelparkeringsplateau forudsætter gangareal. Det kan kombineres, gerne også med fodgængerstrømmen fra fjernbusterminalen."

Nu ser jeg denne ill. af Postgrunden, set fra Tietgensgade, med promenaden der fører til fjernbusterminalen:

http://www.byensnetvaerk.dk/Files/Billeder/Arrangementer/2020/Postgrunden/Postgrunden_03_850.jpg

Det er nemt at forestille sig et cykelparkeringsplateau til højre i billedet, i samme niveau som promenaden, og muligheden for at gå herfra på sydsiden af plateauet over mod metrostationen og S-togsperronerne.

Tietgensbroen kan i det hele taget med fordel transformeres til et bredt plateau med mange funktioner (inkl. fx. et spor til taxa og kiss-and-ride?).

NB. Alle cyklister, der parkerer her, skal også hjem. Dvs. alle vil ønske at krydse vejen! Det skal der tages højde for. Måske med et lyskryds midt på broen, og dermed én indkørsel til parkeringen på hver side af broen
Lakris redaktoren
Godt at høre :)

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling