pixel

5-5 mellem biler og cykler på Dybbølsbro

Gamle fronter er trukket op i politisk kamp om, hvorvidt Dybbølsbro skal lukkes for biler.

dybbølsbro cyklister

"Indstillingen bortfalder med 5 stemmer mod 5."

Sådan lød konklusionen på Københavns Rådhus mandag aften.

Emnet var en ny, stor trafikplan for hele området omkring Dybbølsbro — ikke mindst inkluderende en lukning af Dybbølsbro for billtrafik, så den direkte forbindelse mellem Fisketorvet og Vesterbro fremover alene ville blive for cykler og gående.

Men med den politiske uenighed bortfalder embedsværkets anbefaling af en lukning til politikerne, da der skal være et flertal, før en indstilling fra Teknik- og Miljøforvaltningen kan godkendes politisk.

Gamle fronter er trukket op, men tingene kan stadig nå at ændre sig.

Biler ud, cykler og gående ind

Det var i sommer, at vi første gang kunne fortælle om den nye, store trafikplan for Dybbølsbro, der over en årrække har udviklet sig fra et lidt afsides beliggende ikke-sted til en slags nyt bydelscentrum.

Først kom Fisketorvet, Havneholmen, Bryggebroen og Cykelslangen. Senere Kaktustårnene og IKEA. Og inden så længe venter også en stor udvidelse af Fisketorvet, åbning af Københavns fjernbusterminal, ny metrostation og opstart af udviklingen af Jernbanebyen.

Området er fovandlet — både som en destination og som et trafikalt knudepunkt — og de nye tider mundede sidste år ud i en samlet plan for, hvordan den tiltagende trafik i området bedre kan håndteres i fremtiden.

Planen indeholder flere tiltag til bedre forhold for cykler og gående i området — men det mest centrale greb er lukningen af Dybbølsbro for biler, så broens areal i stedet kan anvendes til at håndtere de mange cykler og gående.

Siden i sommer har planen været igennem en offentlig høring, inden den altså skulle endeligt godkendes af de 11 politikere i Teknik- og Miljøudvalget den 8. januar.

Men sådan gik det altså ikke.

Kampen om bilen

Til mødet blev gamle fronter trukket op i den jævnlige kamp om, hvor meget plads bilerne skal have i byen.

Enhedslisten, SF og De Radikale stemte for forvaltningens anbefaling af, at broen gøres til en gang- og cykelbro.

Men på den anden af bordet fandt man bilfortalerne Konservative og Venstre, der ofte får støtte fra Socialdemokratiet, når det handler om biler — og som også fik det mandag.

Og dermed endte afstemningen 5-5.

De Konservative var helt klare i mælet i en bemærkning til deres modstand:

»Det Konservative Folkeparti kan på ingen måde støtte et projekt der både ødelægger sammenhængskraften i området, ødelægger fremkommeligheden samt er til gene for erhvervslivet på Fisketorvet, samt på Vesterbro ved at besværliggøre tilkørselsforholdene.«

Og Socialdemokratiet — der ellers gik til valg på, at en tredjedel af alle byens P-pladser på gaden skulle være væk allerede i 2025 — stemte i:

»Socialdemokratiet er imod en lukning af Dybbølsbro for nuværende, da vi for få år siden har udvidet broen med store og brede separate spor for cykler.«

Liste A henviste her til, at Københavns Kommune i 2019 udfyldte hullet mellem de to brofag for at skabe mere plads på broen. Og det vægtede for Socialdemokratiet altså tungere, end at forvaltningen nu anbefaler, at man helt lukker broen for biler.

5 +5 = 11?

Den omærksomme læser vil nu sidde med tanken: "5 plus 5 giver 10, og ikke 11."

Og netop her findes årsagen til, at Dybbølsbro stadig har gode odds for at skifte ham og blive til en cykel- og gangbro.

Til mandagens politiske møde var ét medlem nemlig fraværende, og kun derfor kunne man ende med den stemmelighed, der altså betyder forkastelse af forslaget.

Den fraværende politiker var fra Alternativet, der ligeså sikkert som modvind på Langebro altid stemmer for, at bilernes plads i byen reduceres til fordel for cykler og gående.

Dét var SFs Astrid Aller ikke sen til at indse på mødet, og derfor benyttede hun sig af den såkaldte "standsningret". Med den stoppede hun sagsbehandlingen i Teknik- og Miljøudvalget og sendte den i stedet videre til den samlede Borgerrepræsentations 55 medlemmer.

Derfor vil Dybbølsbros skæbne nu skulle afgøres som et punkt på et af de næstkommende møder her.

Og da Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet tilsammen kan mønstre et lille flertal i den samlede Borgerrepræsentation, er der trods mandagens drama sandsynlighed for, at der i sidste ende alligevel stemmes for at gøre Dybbølsbro til en cykelbro.

Næste hurdle vil dog allerede komme til efteråret. Under bystyrets forhandlinger til september om byens budget for 2025 vil der nemlig skulle afsættes et sted mellem 10 og 25 mio. kroner for rent faktisk at kunne lave arbejdet — afhængigt af, om man også indretter nye byrum i forbindelse med omlægningen.

Og med uenighed i den forligskreds, der tidligere er blevet enige om en principaftale for byens budgetter for 2024 og 2025, kan man forvente alvorlige diskussioner om Dybbølsbro til den tid — med SF og De Radikale på den ene side, og Socialdemokratiet, Venstre og Konservative på den anden.

Magasinet KBH følger sagen.

Læs flere detaljer om trafikplanen for Dybbølsbro

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Ovedahlkristensen
Jeg har aldrig forstået hvorfor man ikke bare lavede en helt traditionel løsning med øst-kørende både cyklister og bilister på den ene bro, og vestkørende ditto på den anden ?
finn.breddam Ovedahlkristensen
Bl.a. på grund af S-togsstationen og Cykelslangen. Men det er i det hele taget en kompleks geografi, der er meget at tage hensyn til.
Paul Nylund
I think the idea of getting rid of cars on the bridge would be much more popular if we saw it as a way to, not only practically, but experientially bridge Vesterbro and Sydhavn. Plant trees there, put up some buildings with cafés or installation art. It doesn’t have to be difficult or expensive -just take a look at Reffen. And think about the economic benefits
finn.breddam Paul Nylund
'bridge Vesterbro and Sydhavn': den er der jo allerede. Diskussionen går på, hvordan den skal udvikles. Udfordringen er at overbevise bilejerne, og de politikere der gerne vil please dem.
Paul Nylund finn.breddam
Yes, the bridge is physically there. But the two neighborhoods are not blending together. There is so much excessive space on that bridge that it would be a shame not to use it for anything other than simply getting across. Especially if we are getting rid of cars on it. In fact, offering attractions on the bridge itself might even incentivize politicians to want to get rid of cars.
finn.breddam Paul Nylund

Never ever underestimate the wrath of car drivers.

(And their political influence.)
Per Bak Olesen
Fodgængerforholdene vil blive klart forbedret, hvis cykelparkeringen flyttes væk fra rækværket mod nordøst, og etableres sammen med cykelstierne. Cykler for sig og fodgængere for sig. Cyklerne står ofte i 2 rækker og spærrer en stor del af fortovet. Det er også her ved rækværket, at børn elsker at stå og se på togene.
David Busk
Det er jo fuldstændig vanvid at trafikken omkring Dybbølsbro er 90% cykler og 10% biler, men pladsfordelingen er nærmest omvendt i retningen mod hovedbanegården.
larslh95 David Busk
- og en lille ekstra krølle: på cyklernes del af broen passerer man nogle plader i vejbanen ved overgangen mellem bro og brofæste, som giver et gevaldigt bump. På bilernes del af vejbanen har man derimod lavet det helt glat og plant.

relaterede
artikler

Det er blot fire år siden, at den genåbnede i en ny version med byens bredeste cykelsti. Nu vil Københavns Kommune helt lukke Dybbølsbro for biltrafik.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling