pixel

Dybbølsbro skal være cykelbro

Det er blot fire år siden, at den genåbnede i en ny version med byens bredeste cykelsti. Nu vil Københavns Kommune helt lukke Dybbølsbro for biltrafik.

dybbølsbro bilfri

Der går sjældent mange uger imellem, at Magasinet KBH kan rapportere nyt fra området omkring Dybbølsbro, hvor byggeaktiviteten og udviklingsprojekterne sker i et tempo, der svært kan matches andre steder i byen.

Efter mange års tilløb åbner Københavns nye Ikea City til august — ganske nær byens kommende fjernbusterminal, der står til at åbne med et års forsinkelse i sommeren 2024.

Derudover barsler områdets karakteristiske kaktustårne med et nyt spillested, ligesom udbygningen af Jernbanebyen og Postbyen, Havneholmen Metrostation, Kødbyens Skole, en (skrumpet) udvidelse af Fisketorvet og måske også et nyt tv- og filmhus kommer til at skabe helt nye trafikstrømme i området omkring Dybbølsbro.

Området er allerede i dag et af byens største trafikale knudepunkter, men med de mange nye projekter på vej, vil det tidligere ingenmandsland for alvor ændre karakter og tiltrække endnu flere cyklister, bilister og fodgængere.

Derfor satte et politisk flertal i foråret 2022 penge af til at få lavet en trafikal helhedsplan, der skal forbedre trafikken ved Dybbølsbro. Og efter et års arbejde med trafikanalyser og scenarieplanlægning er anbefalingen klar: Dybbølsbro skal lukkes for biltrafik.

Flere cyklister og fodgængere

Dén anbefaling kommer, fordi Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med rådgiverne hos Rambøll har kigget frem mod 2035 for at se, hvordan trafikken i området vil udvikle sig med alle de nye funktioner, som kommer til.

Her lyder konklusionen, at trafikken over Dybbølsbro vil stige med 40% i forhold til i dag, og at det især vil være cyklister og fodgængere, som der kommer flere af. Dét betyder, at Dybbølsbro kan se frem til trafikmængder, der svarer til antallet af cyklister på Dronning Louises Bro og antallet af fodgængere på en sommerdag i Nyhavn.

Analysen viser også, at Dybbølsbro ikke vil være i stand til at håndtere de forventede trafikstrømme, som broen er indrettet i dag.

Der vil eksempelvis mangle plads på cykelstierne igennem signalanlæggene på Dybbølsbro, og de eksisterende fortove vil langt fra være i stand til at håndtere de mange kommende fodgængere i området.

Derudover mangler der gode gang- og cykelforbindelser mellem Jernbanebyen og Dybbølsbro, ligesom cykler og fodgængere ikke har god nok adgang til flere af de nye funktioner omkring Dybbølsbro.

Rådgiverne har på den baggrund undersøgt fire forskellige fremtidsscenarier — fra ganske små ombygninger af Dybbølsbro over ensretning for biler til forskellige scenarier for begrænset bilkørsel — og anbefalingen er klar:

Skal Dybbølsbro i fremtiden være klar til at håndtere 65% flere cyklister end i 2018 og 50% flere fodgængere, ja så skal broen helt lukkes for biltrafik.

Bedre flow ved Cykelslangen

Det er ellers mindre end fire år siden, at Dybbølsbro i 2019 genåbnede efter, at man havde brugt næsten 100 millioner kr. på at udfylde den store åbning mellem hvad der dengang var to adskilte broer ved siden af hinanden. Det skulle skabe mere plads til cyklister og fodgængere på vejbroen mellem Vesterbro og Kalvebod Brygge.

Nu lyder anbefalingen dog altså, at man går skridtet videre ved at forvandle Dybbølsbro til en ren cykel- og gangbro.

Når vejbanerne til biler forsvinder, er planen, at cykelstien henover Dybbølsbro og hele vejen ned til Fisketorvets forplads skal bytte plads med fortovet, hvilket vil give markant mere plads til både fodgængere og cykler.

Ramperne mod nordøst ved Kalvebod Brygge lukkes også for biler, mens busser fortsat får adgang. Den ekstra plads giver mulighed for at etablere nye venstresvingsbaner for cyklister på rampeanlægget og i det hele taget sikre et bedre flow for fodgængere og cyklister i den klemte overgang mellem Cykelslangen, Fisketorvets forplads og Dybbølsbro.

De frigivne vejarealer skal også sikre plads til at udvide fodgængerarealet omkring nedgangene til togperronerne, hvor der også vil være plads til cykelparkering og andre byrumsfunktioner. Der arbejdes også med tankerne om at skabe en ny plads foran Kaktustårnene.

Samtidig skal der etableres fodgængerovergange i signalerne på den sydvestlige side af broen mellem Kaktustårnene og Fisketorvet.

Endelig indbefatter helhedsplanen også, at der bliver lavet en ny, dobbeltrettet stiforbindelse mellem Dybbølsbro, Carsten Niebuhrs Gade og Jernbanebyen, så der bliver nemmere at bevæge sig på tværs i området.

Dét projekt bevæger sig dog ind på Bygningsstyrelsens areal og kræver dermed deres velsignelse, ligesom Fisketorvet også skal godkende udviklingsplanerne på deres område.

Forvaltningen har allerede luftet de nye tanker for Fisketorvet, IKEA, Kaktustårnene, DSB, lokaludvalget og diverse styrelser og råd, og de fleste aktører har været enten positive eller neutrale overfor udsigten til at lukke Dybbølsbro for biltrafik.

Fisketorvet har som den eneste aktør udtrykt bekymring ovre planerne, da de mindsker tilkørselsmulighederne til deres tagparkering.

63% kører bare igennem

Den helt store taber i fremtidsplanerne for Dybbølsbro er selv sagt bilisterne, der mister en central smutvej fra Kalvebod Brygge til Vesterbro.

Analyserne viser dog, at 63% af biltrafikken ikke har et lokalt ærinde på Vesterbro eller Kalvebod Brygge, men i stedet er gennemkørende trafik, der søger gennem byen, og her er tanken altså, at bilisterne i fremtiden må benytte enten Enghavevej eller Bernstorffsgade som alternativ til Dybbølsbro.

Nu er det op til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget at beslutte, om de vil godkende anbefalilngen og dermed arbejde frem mod at lukke Dybbølsbro for biltrafik. Spørgsmålet skal de diskutere på et møde mandag den 19. juni.

Nikker de til planerne, vil de bliver sendt i otte ugers høring, hvor københavnerne — og alle øvrige interesserede — kan komme med deres input, som vil blive taget med i den endelige politiske behandling af sagen i slutningen af 2023.

Forvaltningens trafikale drømmescenarie ventes at koste 23-36 millioner kroner at føre ud i livet — med mulighed for at spice området yderligere op med tilkøb af byrumsløsninger på 6-10 millioner kroner.

Pengene skal så findes i kommende budgetforhandlinger, ligesom løsningsforslagene skal bearbejdes yderligere og godkendes af Københavns Politi, inden Københavns Kommune kan forvise bilerne fra Dybbølsbro.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Per Bak Olesen
Cykelparkeringen bør flyttes ind til cykelbanerne, så brokanterne bliver for fodgængerne, så børn kan stå ved rækværket og se på togene.
pro1306 Per Bak Olesen
God lille pointe.
Peter Munk
God god ide. Håber ikke at det nye flertal vil ligge under for bilist partierne også her.
finn.breddam

Til jer, der efterlyser "lidt grønt" på Dybbølsbro: Selvfølgelig har Holland en gang- og cykelbro over et jernbaneterræn med massevis af træer og buske. "Garden bridge".

10 m bred og 250 m lang, planlagt som et *sted* og ikke bare en forbindelse. Med wifi, og smuk belysning.

Byen hedder ʼs-Hertogenbosch.

Broen er mest en fodgængerbro - man skal bruge trapper eller elevator. På Dybbølsbro kunne man beholde en regulær cykelsti, evt. snoet lidt som Cykelslangen (eller som det er på vej på Raffinaderivej, et par små sving bare for sjov), og så indrette fodgængerområdet mere som den her?

(se videoen)

https://bicycledutch.wordpress.com/2015/06/16/first-garden-bridge-in-the-netherlands-opened/
Paul Nylund finn.breddam
Ja tak!!
mrmanafon
Jeg kunne godt tænke mig at se lidt grønt på den plan :( træer og buske og siddepladser og cykelparkering...
Paul Nylund

Can we at least plant more trees, too? Why is that never part of the plan?

BIKES + PEDESTRIANS + TREES. Please.
Lars Barfred 1 Paul Nylund
Agreed, Copenhagen seems to have less trees than any city I ever visited.
Paul Nylund Lars Barfred 1
It's unfathomable to me. And now they're even getting rid of the grass on Sønder Blvd. Seriously?! Why not plant native plants that don't require as much water then? Have we learned nothing from the Highline in NYC?
Karen Melchior Paul Nylund
What? The grass on sønderboulevard makes it a nice long park in a neighbourhood with very little green areas
Paul Nylund Karen Melchior
In any other country, you'd call that the median of the road. It's barely a park...
Paul Nylund Karen Melchior
But, yeah. Apparently they're not even planning to keep the grass there this summer.
Lars Barfred 1
Det giver ingen mening, hvis man ikke minimum fordobler kapaciteten for cykler på Cykelslangen og bryggebroen.
marc jørgensen Lars Barfred 1
Ja, burde være med i planen. Cykelkrydset ved Slangen og biografen fungerer dårligt i dag.

relaterede
artikler

I byen Houten kan biler kun køre ind til deres eget lille boligområde. Al trafik i centrum — og mellem boligområderne — foregår til fods eller på cykel. Dét gav Lasse Schelde en klump i halsen.

relaterede
visioner

seneste
byens rum

Lige overfor Toftegårds Plads kan nyt boligbyggeri efter planen indvies til foråret. Huset er blot seneste eksempel på Valbys transfomation.
close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling