pixel

Ensretning og mere grønt langs Søerne?

Skal Øster Søgade ensrettes mellem Fredensbro og Østerbrogade, så der kan blive mere plads til det grønne langs Sortedams Sø? Foranalyse skal afdække mulighederne.

Øster Søgade

Uanset om vi foretrækker vores tur rundt om Søerne i slentretempo, løb eller på to hjul, er der én ting, de fleste formentlig kan blive enige om: Den bilfri, nordvestlige langside er klart at foretrække.

Uanset fremdriftsmetoden er turen langs vandet nu engang mere behagelig uden konstant trafikstøj i ørerne.

Og nu ser det ud til, at også en del af turen langs Søernes sydøstside i fremtiden kan blive lidt mere fredfyldt og en del grønnere.

Fra vejbane til grønt område

I hvert fald har politikerne på Københavns Rådhus i forbindelse med den såkaldte overførselssag besluttet at sætte gang i en foranalyse af muligheden for at ensrette biltrafikken på Øster Søgade mellem Fredensbro og Østerbrogade strækningen langs Kartoffelrækkerne.

Idéen er, at den vejbane, som bliver frigjort ved ensretningen, derefter skal omdannes til et rekreativt, grønt område ud til Sortedams Sø.

Mere specifikt skal det blandt andet undersøges, om det er muligt at rykke den skrænt, der i dag flankerer stien langs søen, længere ind mod land, så der bliver mere plads til gående og løbende helt nede ved søbredden.

Det kan dog potentielt gå ud over de ikoniske træer, der i dag fungerer som en grøn skillelinje mellem bilerne og søbredden, så den detalje skal der også kigges på. 

Konsekvenser for trafikken?

Derudover skal foranalysen selvfølgelig afdække, hvilke virkning en eventuel ensretning får på trafikken i området. 

Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer dog allerede nu, at konsekvenserne bliver overskuelige. Strækningen mellem Fredensbro og Østerbrogade er nemlig i forvejen klassificeret som en såkaldt 'bydelsgade', hvor man forsøger at holde den gennemkørende trafik på et minimum. 

I dag kører der cirka 4.000 biler på denne del af Øster Søgade i løbet af en dag. Til sammenligning kører der omkring 30.000 på Nørre Søgade langs Peblingesøen.

Den foranalyse, som politikerne nu har valgt at skyde i gang, skal afdække det mest skrabede af to mulige scenarier. Deluxe-modellen, som politikerne altså fravalgte, omfattede en ensretning af biltrafikken på hele Øster Søgade fra Dronning Louises Bro til Østerbrogade. 

Denne model ville have krævet en langt mere omfattende trafikal analyse, da 24.000 biler hver dag kører langs strækningen mellem Dronning Louises Bro og Fredensbro.

Foranalysen vil koste 1,2 millioner kroner at lave, og den forventes at være afsluttet i sommeren 2025. Resultatet vil derefter blive forelagt for politikerne op til forhandlingerne om kommunens budget for 2026.

Hvis ensretningen ender med at blive ført ud i livet, vil den markere endnu et skridt i den stik modsatte retning af, hvordan lokalpolitikerne op gennem 1960'erne forestillede sig, at København skulle udvikles.

Dengang vedtog man med stort flertal den såkaldte 'Søring', en seks-sporet motorvej, der skulle skære sig ind gennem København og undervejs æde både parken ved Rigshospitalet og 30 meter af Søernes bredde.

Anlæggelsen af Søringen blev dog endeligt opgivet i forbindelse med 70'ernes konjunkturnedgang og oliekrise.

Prøv det selv mod syd

Hvis du vil have en fornemmelse af, hvordan det kan komme til at føles at gå langs en ensrettet Øster Søgade, kan vi anbefale en tur ned til den stik modsatte ende af Søerne, helt nede ved Planetariet. 

Her har en del af strækningen af Vester Søgade mellem Gammel Kongevej og Kampmannsgade nemlig været ensrettet i årevis. 

Og selv om den frigjorte plads her primært bliver brugt til parkering, er det en absolut fredfyldt oplevelse.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling