pixel

Fra undergang til overgang ved Søerne

Gangtunnel under Østerbrogade ved Sortedams Dossering kan blive sløjfet og erstattet med mere sikre forhold for fodgængere på gadeniveau.

Overblik gangtunnel Østerbrogade

Valget burde jo være ret enkelt: Vil du helst krydse gaden ved at forsøge at trodse en konstant strøm af biler i begge retninger med risiko for at strande i midterrabatten eller skulle løbe for livet? 

Eller vil du i ro og mag gå ned ad en trappe og spadsere en kort tur gennem en underjordisk tunnel, hvor kun den dæmpede motorstøj minder dig om trafikken oppe på gaden?

For langt de fleste er svaret selvfølgelig ... nummer ét.

Det er i hvert fald tilfældet med gangtunnelen under Østerbrogade ved Sortedams Dossering. På trods af at tunnelen ligger bekvemt i forlængelse af stien rundt om Søerne, vælger hele 75 procent af de mennesker, der krydser Østerbrogade lige her, at gøre det oppe på gadeniveau, hvor en midterhelle mellem vejbanerne er den eneste hjælp, man får.

Det viser en trafiktælling fra 2022.

Utryghed under jorden

Og når man tænker efter, er det måske ikke så underligt. Selvom det på papiret virker smart at holde bløde og hårde trafikanter helt adskilt, så er det ikke nødvendigvis nogen rar oplevelse at gå gennem en dunkel, grafitti-overmalet underjordisk tunnel med lugten af fugtig beton og gammel tis i næseborene — og ekkoet af sine egne og andres fodtrin i ørerne.

Problemet med utryghed i den type tunneller er så grelt, at man blandt andet har forsøgt sig med farverig kunst på væggene for at gøre passagen gennem dem mere behagelig.

Samtidig lever gangtunnelen ikke op til nutidens krav om tilgængelighed. For både kørestolsbrugere, gangbesværede og folk med barnevogn er det en mindre udfordring at forcere Østerbrogades trafik end at forsøge at komme og ned ad tunnelens trappeopgange.

På den baggrund foreslår Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune at man sløjfer gangtunnelen og i stedet forbedrer forholdene for krydsende fodgængere oppe over jorden.

Indsnævring af biltrafik

Konkret skal det ske ved at indsnævre Østerbrogade kraftigt ved overgangsstedet, så der på en kort strækning kun er én bilbane i hver retning.

Samtidig vil midterhellen blive udvidet, og der bliver etableret nye sideheller mellem cykelstien og vejbanen, så der er rigelige muligheder for at krydse gaden i etaper.

Kommunen arbejder i øvrigt på at nedsætte hastigheden på flere gader i byen til 40 km/t. Én af disse gader er netop Østerbrogade.

Den nuværende trappenedgang ved Sortedams Dossering vil blive erstattet med en kombineret trappe og rampe fra søstien op til gadeniveau. Og ved den anden trappenedgang på hjørnet af Slagelsegade og Østerbrogade vil der blive plads til for eksempel cykelparkering eller begrønning.

Embedsværket udarbejder i løbet af foråret et detaljeret projektforslag, som vil blive fremlagt for politikerne til efteråret. Herefter vil de tage stilling til, om der skal bevilges penge til at føre projektet ud i livet.

Bilerne må vige

Projektet er et sigende eksempel på, hvordan holdningen til bløde og hårde trafikanter har ændret sig gennem årene. Tidligere var personbilerne fremskridtets fanebærere, og alt andet måtte vige (eller gå under jorden) for deres ustoppelige fremdrift.

I dag er det bilerne, der må vige (og blive sendt ned under jorden) til fordel for fodgængere og cyklister.

Om det er et skridt i den rigtige retning eller ej, vil vi lade læserne fælde dom over. Men her på Magasinet KBH kommer vi i hvert fald ikke til at savne de tisstinkende, underjordiske omveje.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Gangbesværede og barnevognschauffører osv. vil helt sikkert foretrække lyskrydset. Det er kun 50-100 m væk. Tunnelen giver næsten kun mening for børn. Det føles helt ok for en voksen at krydse vejen via midterhellen, som den er.

Men utryghed? Det er en følelse, der mest afhænger af arkitektur og design. (Med mindre der har været konkrete problemer.) Og belysning betyder meget.

Det slog mig, da jeg så tunnelen, at både den og alle andre ældre tunneler kan gøres meget mere indbydende med moderne belysning. Der er så mange andre muligheder end et antal kolde neonrør i den ene side. Og det behøver slet ikke være dyrt.
mdp553_4126

Dette er et skridt i den rigtige retning, det stemmer overens med, hvordan fodgængerne ønsker at bruge byen og vil sandsynligvis være meget billigere at vedligeholde i det lange løb.

Selvom hvis vi rent faktisk prioriterer fodgængere frem for biler, så burde de også tilføje en hævet fodgængerovergang. Og alligevel frygter jeg stadig, at den nuværende halvløsning vil blive afvist af det segment af politikere (S, V, K), der er allergiske over for alt, der måske bare en smule kan krænke bilisternes "rettigheder" til at køre uhindret gennem hver en del af vores by.
morten.renberg
Dejligt der kan gøres noget ved dette triste og ubrugelige hjørne. Lige i dette hjørne af søen samler alt affald sig. Man kunne bygge en halvbuefornet gangbro ud over hjørnet af søen og nedenunder lave en sluse med kanal til gangtunnellen som kan fungere som bundfældningskammer. Skidtet synker til bunds og man kan pumpe vandet tilbage til søen. En slamsuger kan regelmæssigt holde i Slagelsegade og fjerne uhumskhederne. Desuden bør man afbryde cykelstien ved Irmingergade og lede cyklisterne over i Ryesgade så de kommer ud i det lysregulerede kryds Østerbrogade / Rosenvængets Alle. Derved behøver man ikke traffikchikaner på Østerbrogade og cafegæsterne kan færdes mere sikkert på dette befærdede hjørne.
larslh95
De nye tiltag vil sikkert gøre det sikrere at krydse gaden. Men når nu der er en tunnel, hvorfor så ikke bevare den OG lave de nye ting i gadeplan?
Kristian Lyhne-Nielsen
Det virker da til at være en udemærket ide. Den tunnel har altid været mørk og uhyggelig og lugter af tis. Desuden er nedgangene alt for stejle på begge sider.
David Busk
Hvorfor skal der overhovedet være biltrafik langs søerne?

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling