pixel

Fisketorvets udvidelse skrumper — og skal nu også rumme boliger

Et nyt design af Havneholmen metrostation og en skrumpet udbygning, der nu også omfatter boliger, er en del af Fisketorvets nye planer.

fisketorvet havneholmen metroforplads

I 2018 annoncerede Fisketorvet en gigantisk udvidelse, der skulle mere end fordoble omfanget af det eksisterende shoppingscenter med nye butikker samt kontor- og hotelfaciliteter.

Hele baduljen skulle have stået klar i 2024, men som såvel shoppelystne københavnere som forbipasserende har kunnet observere, så er det kun udvidelsen af restaurantområdet ud mod havnebadet, som er ved at blive bygget. 

Og det er der en god grund til. Fisketorvet ønsker nemlig at ændre det fremtidige byggeri, som VesterbroLiv havde færten af sidste år, men som de franske ejere, Unibail-Rodamco-Westfield, dengang benægtede. 

Nu har Fisketorvet så officielt anmodet Københavns Kommune om at få lavet et tillæg til den eksisterende lokalplan, som matcher deres nye fremtidsplaner. Det fremgår af en intern høring, som blandt andet er sendt til Vesterbro Lokaludvalg. 

Fisketorvet ønsker fortsat at opføre en ny, høj bebyggelse langs Kalvebod Brygge, men de oprindelige planer om at lave et så omfangsrigt byggeri, at det også kunne fungere som halvtag for forpladsen ved Havneholmen Metro er skrottet, og her ryger der altså en del kvadratmeter i svinget

Samtidig ønsker ejerne af Fisketorvet at ændre på udformningen af de byggerier, der vender ud mod den sydvestlige del af Fisketorvet mod kanalen ved Havneholmen, hvor de potentielt gerne vil bygge boliger frem for de oprindeligt planlagte butikker. 

Nyt design af Havneholmen Metro

Når Fisketorvets byggeplaner skrumper, betyder det også, at sammenhængen med Havneholmen Metro skal gentænkes. Derfor har Fisketorvet udarbejdet et nyt forslag til metroforpladsen, som er blevet sendt ud i en naboorientering. 

Tidligere skulle metroforpladsen have været overdækket af nyt byggeri – lidt som man kender det fra Frederiksberg Allé Metro – men de planer er som nævnt skrottet, og Fisketorvet ønsker nu at etablere en åben plads uden overdækning, som man kender dem fra de fleste af byens øvrige metrostationer.

Udtrykket bliver dermed langt mere grønt og luftigt end de oprindelige planer fra 2018, hvor indgangen til metroen var integreret i det bastante byggeri.

Fisketorvet forsøgte allerede i 2022 at lancere deres bud på en uoverdækket metroforplads, men det forslag gav Københavns Kommune dumpekarakter, da det ikke harmonerede med den eksisterende lokalplan.

Anken var blandt andet, at indgangen til Fisketorvet var trukket så langt tilbage fra den kommende metrostation, at den ikke ville tilbyde overdækning til de passagerer, der kom op fra dybet. Stationens op- og nedgang ville altså ligge eksponeret for elementerne og ikke være godt integreret med Fisketorvet. 

Måske forsøgte Fisketorvet allerede dengang at varme op til deres nye byggeplaner, men som vi også kunne fortælle dengang, var dialogen mellem Københavns Kommune og Fisketorvets franske ejere temmelig anstrengt, og Unibail-Rodamco-Westfield forsøger nu at få de reviderede planer igennem ved at gå den slagne vej og bede om et tillæg til lokalplanen, der skal muliggøre de ændrede planer. 

Har området brug for flere boliger?

Hos lokaludvalget hæfter man sig ved, at der nu er tale, om den fjerde version af den oprindelig lokalplan for Fisketorvet.

Den første plan blev dog vedtaget for mere end 30 år siden og således længe før, at der var tænkt på Bryggebroen, Cykelslangen, udvidelsen af Dybbølsbro og alle de mange andre projekter, der har ændret Fisketorvets lokalområde fundamentalt.  

Hos lokaludvalget er man mest af alt skeptisk ved udsigten til, at Fisketorvet ønsker at opføre boliger, som da også afviger fra byens masterplan for området. 

"Det bør medføre en overvejelse om, hvorvidt det nu er boliger, der er mest brug for på denne matrikel. Vi mener fortsat, at der er et efterslæb for så vidt, angår rekreative muligheder for områdets beboere. Et efterslæb, der forstærkes, hvis der bygges flere boliger," lyder det således i et høringssvar fra lokaludvalget. 

Lokaludvalget tilføjer, at de ændrede byggeplaner bør give anledning til lidt selvransagelse hos Fisketorvet i forhold til, hvad de mange nye butikker vil betyde for det øvrige erhvervsliv på Vesterbro.

"Allerede i dag kan vi se, at der er problemer for butikslivet på Vesterbrogade."

Hvorvidt der ændres i de 15.000 m2, der i den seneste plan er afsat til butikker, fremgår dog ikke.

Endelig vælger lokaludvalget at gentage en pointe, som de tidligere har forsøgt at få til at vække genklang. 

Nemlig at den lukkede facade mod kanalerne bør åbnes op og give muligheder for aktiviteter som kajaksejlads. Eksempelvis ved at "der på bagsiden af det nuværende butiksområde sikres, at der kan etableres for eksempel bådeskure, klubskure og kajak-hoteller, hvor aktive borgere kan sidde og bøde garn, foretage småreparationer etc. i tilknytning til livet på vandet. Herved kan der skabes et aktivt område med liv, og ikke kun en død facade som den nuværende.”

På samme vis mener lokaludvalget, at der bør sikres åbne og aktive facader ud mod metroforpladsen:

"Det er væsentligt for pladsens liv og for den oplevede tryghed at der er aktiv handel - eventuel restaurationsdrift - i facaden."

Endelig er lokaludvalget bekymret for, om der kalkuleret med nok cykelparkering, for de vurderer, at der komme mange cyklende til stationen fra det nye Godsbaneterræn, fra selve Havneholmen og fra Islands Brygge.

Nyt madhjørne åbner i 2023

Den nye lokalplan - inklusive metroforplads - forventes at ligge klar i tredje kvartal 2023, hvorefter det bliver sendt til politisk behandling.

Indtil da kan man jo følge med i Fisketorvets nye "madunivers", der er ved at vokse frem på hjørnet ud mod havnebadet, og efter planen skal åbne i løbet af 2023.

Her bliver det tidligere restaurantområde erstattet med et 6.500 m2 stort spiseområde i fire etager. Madhjørnet vil blive åbnet op ud mod Kalvebod Brygges vand med kæmpestore vinduespartier og et blødt afrundet hjørne med forskudte etager. 

Derudover skal restauranterne i bygningens stueetage have mulighed for udeservering, og samtidig skal der anlægges to træbrygger, hvor gæster kan nyde havnelivet på første parket.

Ovenpå restaurantområdet kommer der en stor taghave i to plan, der blandt andet skal rumme et legeområde til børnene og en vinbar til de voksne.

Fisketorvet beroliger københavnerne med, at hele centret holder åbent som normalt, mens byggeriet står på, og at det kun er spiseområdet, der er lukket midlertidigt.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

emcool
Hver gang jeg ser placeringen af den metrostation krummer jeg tæer over forbindelsesmulighederne, eller mangel på samme, til Dybbølsbro S-tog ogfjernbusterminalen. Hvad er der tænkt på dér? Jeg håber i det mindste man tænker skiftemulighederne ind når næste metrolinje kommer fra Amager over havnen.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling