pixel

Fisketorvets bud på ny metro­indgang afvist

Fremtiden for ny indgang til Fisketorvet ved ny metrostation er uvis. Københavns Kommune har givet dumpekarakter til det seneste forslag.

fisketorvet, shoppingcenter, facade, metro

Arbejdet med at udvikle Fisketorvets nye centerindgang, der efter planen skal integreres med den kommende metrostation Havneholmen, hænger lige nu i en tynd tråd.

Embedsmændene i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning vurderer nemlig, at det seneste forslag til en ny indgang til shoppingcenteret fra Havneholmen strider imod den gældende lokalplans bestemmelser. Og derfor har de valgt ikke at give en byggetilladelse og at sætte sagen i bero.

Det skriver lokalavisen Havnefronten, der har fået aktindsigt i sagen og delt oplysningerne med nærværende magasin.

Forslaget til den nye metroindgang — der er tegnet af de bredt anerkendte arkitekter fra Schmidt Hammer Lassen — bryder ifølge embedsmændene fra forvaltningen med kravene i lokalplanen.

Samtidig afviger den opdaterede vision væsentligt fra det oprindelige forslag, som både politikere og borgere i første omgang blev præsenteret for. Hovedindgangen er blandt andet blevet væsentligt mindre i omfang og trukket længere tilbage fra vejen end hvad lokalplanens bestemmelser lægger op til.

Derfor ønsker embedsmændene i forvaltningen ikke at imødekomme et ønske om dispensation fra Fisketorvets franske ejere, Unibail-Rodamco-Westfield. 

Og I stedet har de altså valgt at trække i håndbremsen for Fisketorvets store ansigtsløftning ud mod Havneholmens metrostation, hvor en ny plads vil opstå, når metroen åbner i 2024. 

Problemet er blandt andet, at indgangen nu er trukket så langt tilbage fra den kommende metrostation, at den ikke vil tilbyde overdækning til de passager, der kommer op fra dybet. Stationens op- og nedgang vil ligge eksponeret for elmenterne, og ikke være godt integreret med Fisketorvet.

Et andet kritikpunkt fra den tekniske forvaltning er, at forslaget heller ikke lever op til et krav om, at der skal være en overdækket indkørsel til parkeringsområdet.

Mangelfuld facade

Reduktionen af det oprindelige forslag er ikke det eneste brud på lokalplanen, mener forvaltningen.

I forslaget fra Schmidt Hammer Lassen er den nye indgang beklædt med trælameller i stueetagen, men det er glasfacaden i anden etages højde, der tager opmærksomheden.

Normalt vil store glaspartier ofte blive hyldet af både brugere og embedsmænd for deres evne til at fylde en bygnings indre med naturligt lys. Men i dette tilfælde er der tale om regelbrud.

Helt konkret strider glasfacaden imod et krav i lokalplanen om, at den skal være beklædt med lameller i materialer såsom keramisk tegl eller træ — og mindre partier i metal.

Samtidig er det et krav, at facaden skal opdeles i mindre enheder, hvor den lodrette inddeling mellem enhederne skal medvirke til, at det arkitektoniske udtryk varierer. Men i det nuværende forslag er der i tale om en mere monoton facade med et stort, ubrudt parti.

Kort sagt dumper forvaltningen det nuværende facadeforslag og sender det tilbage til Fisketorvets franske ejere.

Byggeri trukket for langt tilbage fra vejen

Det oprindelige formål med lokalplanen er at sikre et byggeri, der vil sørge for gode forhold til både lokalområdets beboere og besøgende — herunder de kommende metropassagerer.

Lokalplanen skal også bidrage til, at fremtidigt byggeri bidrager til et arkitektonisk løft af kvarteret og forholder sig til de øvrige store bygninger, vandet og den øvrige infrastruktur. Det lever det indsendte forslag langt fra op til, mener man. 

Embedsmændene i kommunens Teknik- og Miljøforvaltning peger på, at lokalplanens regler byder, at nybyggeri skal opføres langs vejlinjen mod Havneholmen. På dét punkt dumper forslaget også, da det er trukket tilbage fra vejen.

Af samme grund kan den foreslåede centerindgang heller ikke imødekomme kravet om at etablere en overdækket indkørsel til centerparkeringen. 

Og endelig lever byrummene rundt om indgangen ikke op til den fastlagte byrumsstruktur i lokalplanen. 

Samlet set dumper det indsendte forslag med et brag. Og på dén baggrund konkluderer forvaltningen, at det ikke giver mening at gå videre med sagen, før der ligger et nyt forslag på bordet.

Anstrengt forhold

En indsigt i korrespondancen mellem embedsmænd og Fisketorvets franske ejere viser, at dialogen fra starten af året og nogle måneder frem har været alt andet end gnidningsfri.

Udviklingsselskabet har skubbet på for at sætte et møde op med forvaltningen til en opfølgende diskussion af det indsendte forslag, og embedsmændene har skubbet tilbage med begrundelsen, at det nuværende forslag ikke lægger op til yderligere dialog.

Det videre arbejde med centerindgangen på Havneholmssiden hænger derfor p.t. i lidt af en tynd tråd.

Fisketorvets franske ejere skriver, at de vil fortsætte en tæt dialog med Metroselskabet for at arbejde med integrationen af den kommende metrostation — herunder hvordan centerindgangen også kan tjene metroens passagerer.

Opbremsningen af Fisketorvets centerindgang ved Havneholmen påvirker ikke andre aktiviteter i forbindelse med udvidelsen af shoppingcenteret. På den anden side af bygningen skrider udvidelsen af Fisketorvets nye 'madunivers' fortsat fremad.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Arne Munther
Måske kunne I vise billeder der sammenligner lokalplanen med det fremsatte forslag ?
redaktoren Arne Munther

Et af billederne er nu også indsat i artiklen, så det er nemmere at sammenligne.

Du kan se visualiseringer af lokalplanens bestemmelser her: https://www.magasinetkbh.dk/indhold/vedtaget-fisketorvet-svulmer-op-til-det-dobbelte

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling