pixel

Forslag: Grønt bælte på tværs af Amager

Der er politisk opbakning til plan om at binde Amager Fælled og Øresund sammen med en grøn forbindelse på tværs af Amager.

amager, grøn rute, cykelgade

Amager er fuld af grønne områder, men også af asfalt og trafik, der splitter det grønne.

Øen er desuden præget af tungt trafikerede nord-sydgående veje og knap så mange muligheder for dem, der bare vil på tværs af øen på gåben eller cykel i nogenlunde ro.

Dét ønsker Områdefornyelsen Sundby nu at gøre noget ved. 

Mere præcist foreslår en projektgruppe at binde Amager Fælled og Amager Strandpark sammen via en tre kilometer lang vest-østgående grøn korridor, der fletter flere grønne lommer sammen og skaber en roligere genvej til Øresund for alle københavnere.

Tre kilometers grønt på tværs af Amager

”Fra Fælled til Strand” hedder planen, som er tegnet af tegnestuen Cobe og har været flere år undervejs. Den baserer sig på ønsker fra projektgruppen, borgerdialog og trafikanalyser.

Ruten starter ved Grønjordsvej ved Amager Fælled og fortsætter mod øst ad Peder Lykkes Vej, Elbagade og endelig Italiensvej, der munder ud i Amager Strandvej ved strandparken.

Langs ruten har arkitekterne foreslået en række tiltag til at mindske biltrafikken og forstærke det grønne på de bløde trafikanters præmisser.

Flere steder — som ved Peder Lykkes Vej — reduceres biltrafikken med to kørebaner eller omdannes til cykelgader. Andre steder nedlægges parkeringspladser som erstattes med grønt eller bredere cykelstier.

Cykelforløbet ændrer undervejs karakter fra et traditionelt, enkeltrettet forløb til en decideret cykelgade og til sidst til en dobbeltrettet cykelsti langs Italiensvej.

Flisebelægning, kunst og lyssætning vil give hele strækningen en samlet identitet, som man kender det fra for eksempel Superkilen på Nørrebro. Her nævner arkitekterne en såkaldt 'Amar-flise', mosaiksten og skulpturer som mulige kunstneriske greb i byrummet.

Nye træer og planter skal afspejle den omkringliggende natur. Tæt ved Amager Fælled skal det ske med afsæt i mindre træer, vilde buske og urter, som man kender det fra fælleden.

Lidt senere, langs Peder Lykkes Vej, udsmykkes gaderummet med større træer, blomstrende buske og stauder, som man støder på i kvarterets villahaver.

Ved Amager Hospital og Filipsparken fortsættes de store parktræer — og ved Italiensvej flytter kystvegetationen fra Amager Strand som bjergfyr, marehalm og strandkål ind. På den måde skabes et forløb fra vest mod øst, der lægger sig op ad den eksisterende identitet i omgivelserne.

Alt bliver dog ikke lutter grønt.

Grønjordsvej bevares i store træk som et heftigt trafikeret vejforløb — ironisk nok, navnet taget i betragtning. Takket være ny beplantning og pladsdannelse foran den kommende Journalisthøjskole får cyklister og gående dog også her lidt mere grønt at se på end tilfældet er i dag.

Politisk opbakning

Prisskiltet for hele projktet ventes at ende på i omegnen af en kvart milliard kroner — 231,6 millioner kroner for at være præcis — og vil delvist kunne finansieres ved hjælp af fondsmidler.

Projektet behøver ikke nødvendigvis blive finansieret på én gang, men kan anlægges i etaper.

Om den ambitiøse plan, der vil ændre Amagers trafikmønster, bliver til noget eller ej, er for tidligt at spå om. Men flere af politikerne på rådhuset — fra begge sider af salen — har allerede udtrykt positive holdninger.

Det gælder også teknik- og miljøborgmester Line Barfod fra byens største parti, Enhedslisten:

»Det er på høje tid, at vi skaber byrum til fremtiden. De lokale sundbyborgere har i områdefornyelsen skabt en vision, som vi skal arbejde for at gøre til virkelighed,« siger Line Barfoed i forbindelse med offentliggørelsen af forslaget og fortsætter:

»En grøn korridor fra Fælled til Strand kan blive et vigtigt element i realiseringen af vores nye biodiversitetsstrategi og samtidig give bedre muligheder for at cykle og gå på tværs af Amager«.

Som blandt andre branchemediet Byrumsmonitor kan berette, er der også positive røster i partiet Venstre, som dog samtidig finder det vigtigt, at der findes erstatninger for de steder, hvor P-pladser fjernes.

I en mail til Magasinet KBH skriver Rasmus Steenberger — som både er SF's byudviklingsordfører i København og medlem af projektgruppen bag ruten — at han vil gøre sit for, at "få sagen højt på ønskelisten til budgetforhandlingerne". 

Med det in mente ser visionen altså ud til at have en vis chance for at lande på årets budgetforhandlinger til september.

Indtil vi bliver klogere, kan planen følges på projektets egen hjemmeside.

Den 16. april inviterer Områdefornyelsen nysgerrige borgere på en cykelkaravane, fra fælled til strand, hvor Cobe formidler hver delstrækning langs ruten.

Områdefornyelser — som den nævnte i Sundby —  har siden 2004 fungeret som helhedsorienterede indsatser med det formål at løfte et, ofte, udsat kvarter. Arbejdet er forankret i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning og bygger på både fysiske, sociale og kulturelle projekter.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Ulv
Flot projekt!
Frank Kristensen
Politikere der vælger chauss´´ésten som belægning på cykelstier kan umuligt selv være cyklister, det er forfærdeligt at køre på. Venlig hilsen fra en cyklist.
gc4457@gmail.com Frank Kristensen
Enig!
tommy64nielsen_2327
Mærkeligt at der ikke er elcykler eller ladcykler på (salgs)tegningerne. Måske fordi de qua deres hastighed spolerer det idylliske billede. Bare mit gæt.
eva.ekbrant
Der findes allerede en supergod Københavnerflise... Brug den istedet for at lave en ny arkitektflise for hvert projekt.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling