pixel

Nyt hjørne­byggeri på Frederiks­berg skal binde byen sammen

I krydset Nordre Fasanvej / Nyelandsvej vil nyt, stort byggeri overtage pladsen fra to ældre byggerier — planen er at koble to typer by sammen.

frederiksberg byggeri nordre fasanvej

Mens området omkring Fasanvej metrostation langs Nordre Fasanvej er præget af karréer og etageejendomme, så er området ikke så langt derfra ved Frederiksberg Hospital i stedet kendetegnet ved større villagrunde.

I grænselandet mellem de to finder man to grå villaer fra 1927 på hjørnet af Nordre Fasanvej og Nyelandsvej, der på deres to etager i dag rummer boliger øverst og en café og taco-biks nederst.

Det har de nuværende ejere længe haft planer om at lave om på. Og nu er de planer kommet et stort skridt nærmere en realisering.

På Frederiksberg Rådhus er man nemlig klar med en ny lokalplan for det markante byggeri, som skal overtage pladsen fra de to villaer.

Kobler to typer by

På grunden, hvor de to huse i dag står, skal der i stedet opføres en 5-etagers hjørnebygning med boliger og erhverv fordelt over et samlet etageareal på knap 3.300 m2.

Arkitektonisk skal den nye bebyggelse bestå af to sammensatte karakterer, der tilpasser sig nabobygningerne med et øje på den historiske sammenhæng i byen.

Mod Nordre Fasanvej fortsætter bygningen således den karakteristiske karréstruktur med karnapper, opdeling i en base, mellemliggende etager og tagetage, samt en tydelig hjørnemarkering. Overgangen fra bygning til fortov er skarp.

Men om hjørnet mod Nyelandsvej trækker facaden sig i stedet lidt tilbage fra fortovet og har en grøn zone mellem bygning og fortov — noget som er kendetegnende for den mere villaagtige arkitektur på Nyelandsvej. Og på den måde søger den nye bygning at knytte de to forskellige typer by sammen.

Det nye hus vil ifølge planen blive beklædt med mursten i en dyb rød jordfarve, hvor både fuge og facadens andre elementer er tonet i samme jordrøde skala i lysere nuancer.

Dermed vil hele facaden komme til at stå i en slags "rødlig helhed" — med taget som den mest markante undtagelse. De to tagetager, med svag taghældning, vil nemlig blive beklædt med grå naturskiffer, som reference til områdets mange mansardtage og mørke tage.

36 blandede boliger

Indvendigt kommer projektet efter planen til at bestå af ca. 36 boliger på 1. - 5. etage, der tilsammen skal udgøre et bofællesskab tiltænkt seniorer. 25% af de tilførte boligkvadratmeter skal være almene.

I stueetagen vil der blive plads til fællesarealer og igen til erhverv ud til gaden — men om caféen og taco-biksen følger med over i de nye lokaler er endnu uvist.

På gårdsiden vil hjørnebygningen skabe en ramme for et intimt udendørsrum med terrasser omgivet af pergola og beplantning. Efter planen skal der her være plads for aktiviteter og fællesskab for bygningens beboere.

Både fælleslokaler, indgange til opgange og altaner bliver orienteret mod gårdhaven. På den måde kan beboerne følge aktiviteter i huset på nært hold, mens det nye hus mod gaden vil ligne et almindeligt etagebyggeri, som de er flest i området. Det vil sige uden altaner men altså f.eks. med karnap-fremspring i facaden.

Når det nye byggeri overhovedet har fået lov til at vokse frem, skyldes det selvfølgelig, at man på Frederiksberg har accepteret at sige farvel til de to nuværende bygninger.

De to ældre villaer er egentlig udpeget som relativt bevaringsværdige — placeret i kategori 4 på såkaldte SAVE-skala for bevaringsværdighed, der går fra 1 til 9, med 1 som det mest bevaringsværdige.

Men embedsværket på Frederiksberg vurderer, at de generelt er så medtagede og nedslidte, at de i Frederiksbergs egen arkitekturpolitik er omfattet af et princip om, at bygninger med bevaringsværdi i særlige tilfælde godt må rives ned, hvis byen får mere værdi af det nye.

Det er tegnestuen Praksis, der står bag udformningen af det nye byggeri, der ligger lige overfor Frederiksberg Hospital, som selv står overfor snarlig byudvikling.

Grunden ejes og udvikles af Quadrata Ejendomsinvest, hvis bagmand er den 62-årige Jesper Balser, der blev milliardær via sit medejerskab af software-firmaet Navision, som i 2002 blev solgt til Microsoft.

Forslaget til den nye lokalplan er netop blevet politsk godkendt og derfor sendt ud i en otte ugers høringsfase, hvor alle ikke-politikere kan indsende deres ris og ros til projektet. Det vil ske på Frederiksberg Kommunes dertil indrettede web-side.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

tommy64nielsen_2327
Spændende at se om der, fra begyndelsen, plantes så meget grønt som der visuelt gives udtryk for.
Niels Madsen_1
Jeg kan nu ikke se at det nye byggeri skulle være så dårligt som der bliver gjordt udtryk for. Det er noget af det pænere byggeri hvis man samlinger hvad der ellers er bygget rundt om i hovedstadsområdet.
silastjensen
Helt uenig i at det skaber bedre arkitektonisk sammenhæng. Tværtimod passer de flotte nuværende villaer rigtig godt ind. Det er deprimerende, at man som ejendomsudvikler kan snyde SAVE systemet, ved at lade sine gamle bygninger gå til. Når de har nået en vis dårlig stand, så er det "for sent" at redde. Trist.
Morten Siversen

Det er svært at se at den planlagte bombastiske bygning skulle tilføre byområdet mere arkitektonisk værdi end de eksisterende bygninger.

Artiklen beskriver byggeriet som 5-etages. Så vidt jeg kan se planlægges der 6 etager, hvilket efter min mening er mindst 2 etager mere end hvad der virker rimeligt på stedet.
Jan Christensen
Virkeligt sørgeligt, de 2 gamle bygninger, skaber sammenhæng med resten af Nyelandsvej ejendommene og giver stemning til området. Giv dem dog en tiltrængt istandsættelse. Det er en god case sag for ejeren at rive dem ned og bygge nyt, desværre på bekostning af bymiljøet
Lars Barfred 1
Jeg kan ikke se binder byen sammen, tvært i mod, hvor det nuværende byggeri skaber en bro til Frederiksberg Hospital, og det højere hvide nabo byggeri på Nyelandsvej, så forlænger det nye byggeri bare den brutale røde nabobygning og sluge luftrummet ud af krydset.
Joshua Amudzidis-Bruhn
Det er egentligt ret beskæmmende, så lidt umage mange arkitekter gør sig for at skabe noget, der ikke ligner samlebåndarkitektur og så lidt vores kommunalpolitikere interesserer sig for mangfoldighed i byen, og så meget bygherrer er besat af at at ødelægge den historiske by pga. penge (som man må forstå af artikler, at de i øvrigt har nok af).

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling