pixel

Nyt erstatter gammelt på Nordre Fasanvej

Nyt byggeri udfylder en del af et facadehul — og skubber gammel villa og to andre byggerier væk.

nordre fasanvej, infill, seniorbolig

Forskelligartet er et ord, der fint beskriver Nordre Fasanvej.

Klassiske københavner-karéer fra århundredeskiftet, betonklodser fra efterkrigstiden, mondæne villaer og tidligere industri er altsammen at finde langs den lange, trafikerede vej på det ydre Frederiksberg.

Jævne facadeforløb er der omvendt ikke meget af. Men som så mange andre steder på Frederiksberg, er tendensen med at tilføje de åbne facadeforløb et nyt infill-byggeri også nået herud. 

Og som landets tættest befolkede kommune med en udtalt mangel på plads, er det tydeligt, at de få, tilbageværende ledige grunde er eftertragtede.

Et moderne Frederiksberg-twist

Tæt på krydset ved Godthåbsvej vil et nyt byggeri med seniorboliger snart forsøge at tøjle de mange skalaer i området.

Her finder man i dag en gammel villa, der virker lidt ude af trit med sine omgivelser. På den ene side står en ældre, fire etagers ejendom med vindbidte mursten, og på den anden en modernistisk beboelse med svalegange og røde mursten.

Skuer man om bag villaen mødes man af det massive, seks-etagers høje, og særdeles brede, boligkompleks Duegården fra 1960'erne.

Det planlagte nybyggeri finder sin inspiration i det fire etagers nabohus mod syd, der på klassisk Frederiksberg'sk vis består af en tredeling med en markeret base, en bygningskrop og et tag.

Således vil det nye byggeris tag flugte med naboens, og dermed skabes der et mere sammenhængende forløb ud mod Nordre Fasanvej.

Bagtil vil et lavere baghus trappe højden ned til to etager, og for- og baghus forbindes af en mellembygning med opholdsfaciliteter for hjemmets kommende beboere.

Fra både mellemhuset og baghuset vil der være grøn udsigt. Det nye byggeri kobler sig nemlig ikke på den nordlige nabo — det røde byggeri med svalegangen — men vil fortsat være adskilt fra det af et grønt haveanlæg og en blodbøg, der er ligeså høj som bygningerne.

De grønne træk fra nabogrundens føres videre ind i den nye baggård, hvor beboere i både for- og baghus får altaner vendt ud mod det grønne. 

I alt bliver der plads til 16 lejligheder i det nye byggeri, der er tegnet af tegnestuen Lokal.

Masser af nye infills på Frederiksberg

Projektet på Frederiksberg har netop fået sin såkaldte 'startredegørelse' godkendt politisk, og dermed vil der nu blive udarbejdet en egentlig lokalplan for byggeriet — en proces der typisk tager nogle måneder.  

Både forvaltning og politikere ønsker, at der i arbejdet med den endelige udformning bliver fokuseret på, at det nye byggeri tilpasses de eksisterende bygninger — og at facaden får en høj kvalitet.  

At lade lokal byggeskik og -kvalitet leve videre i nybyggeri er en tendens, vi har set mange eksempler på i Frederiksberg Kommune på det seneste.

Det gælder blandt andet i kommende boligbyggerier på Gl. Kongevej, på H.C. Ørstedvej og i skolen på Tårnborgvej.

I alle tre tilfælde har det nye erstattet noget ældre, og det bliver altså også tilfældet på adressen på Nordre Fasanvej. Ikke blot den ældre villa mod gaden vil forsvinde til fordel for det nye byggeri, men også et baghus fra 1894 og et garageanlæg fra 1924, som i dag huser kontor og erhverv. Trods deres alder er de ikke kategoriseret bevaringsværdige. 

Så mens Nordre Fasanvej vil få et mere harmonisk facadeforløb, vil Frederiksberg samtidig sige farvel til noget af det lidt mere tilfældige.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling