pixel

Flere gang­tunneller på vej mod sløjfning

Også tunneller under Blegdamsvej og Amagerbrogade er på vej væk til fordel for trafik på overfladen.

blegdamsvej tunnel

Udtrykket at ‘stemme med fødderne’ får en helt bogstavelig betydning, når man observerer, hvordan folk benytter deres by. 

Når der for eksempel dukker en trampesti op på tværs af en græsplæne, så er det fodgængere, der stemmer med fødderne for, hvor de synes, at der burde være en smutvej.

Når de parkerede cykler hober sig op på bestemte steder i byen, så er det cyklister, der ‘stemmer med fødderne’ for, hvor der er behov for mere organiseret cykelparkering.

Og når ni ud af ti mennesker foretrækker at krydse en trafikeret vej på gadeniveau fremfor at benytte en sikrere gangtunnel, så stemmer de med fødderne for, at de hellere vil have en fodgængerovergang.

For nylig kunne vi fortælle, at Københavns Kommune overvejer at erstatte gangtunnelen under Østerbrogade ved Sortedams Dossering med bedre overgangsforhold over jorden, fordi kun hver fjerde vælger at krydse gaden gennem tunnelen.

Nu er yderligere to af byens gangtunneler i skudlinjen, og de bliver benyttet af endnu færre fodgængere.

Øde undergang ved Riget

Mindst benyttet af de to er gangtunnelen under Blegdamsvej ved Frederik V’s Vej — lige ved Rigshospitalets nordfløj og tæt på Niels Bohr Institutet og Tårnlegepladsen i Fælledparken. 

Ifølge en trafiktælling fra 2022 benytter kun ti procent af fodgængerne tunnelen, når de skal krydse Blegdamsvej. De øvrige 90 procent bruger den lidt interimistiske trepunktsovergang på gadeniveau til at forcere de to parkeringsveje/cykelstier og selve Blegdamsvej. 

Samtidig opfylder den aldrende tunnel selvfølgelig ingen af nutidens tilgængelighedskrav og er derfor svær eller umulig at bruge for gangbesværede, kørestolsbrugere og folk med barnevogne.

Derfor vil Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune helt nedlægge tunnelen og i stedet udbygge trepunktsovergangen over jorden, så forholdene bliver mere sikre for både cyklister og fodgængere. Det inkluderer blandt andet udvidede sideheller og ombygning af midterrabatten, svingbane til cyklister og to steder, hvor fodgængere kan krydse gaden.

Områderne, hvor de to trappenedgange i dag er placeret, vil blive brugt til at rette parkeringsvejene langs Blegdamsvej ud, så forholdene bliver mere overskuelige.

Amagerbrogade over jorden

Situationen er ikke helt så grel på Amager, hvor der trods alt er 20 procent af fodgængerne, som ifølge trafiktællingen går under jorden, når de skal krydse Amagerbrogade ved Tycho Brahes Allé — et stenkast fra Skt. Annæ Kirke. 

Det er dog stadig en ret lav andel, og da heller ikke denne tunnel har tidssvarende adgangsforhold, foreslår forvaltningen, at også dén sløjfes.

Som erstatning vil forvaltningen have anlagt en midterhelle og erstatte et busstoppested — der ligger lidt i vejen — med en sidehelle. Stoppestedet skal så flyttes lidt længere ned ad vejen foran Sønderbro Apotek.

De sløjfede trappenedgange kan erstattes med enten begrønning eller cykelstativer.

Beslutning til efteråret

Forslagene til nedlæggelse af de to tunneller bliver i disse dage drøftet i de to relevante lokaludvalg, og deres input kan føre til ændringer. 

Forvaltningens endelige projektforslag vil blive forelagt politikerne til efteråret, hvor de vil tage stilling til, om der skal bevilges penge til at flytte alle fodgængere op på gaden. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Ib Mogensen

Gangtunneller er tiltænkt at være sikkerhed for gående der ønsker at passere en mere trafikeret vej, men det behøver ikke kun være sådan.

I forbindelse med gangtunnel på Amagerbrogade udførte vi sidste/forrige år i lokaludvalgene på Amager testforsøg med andre elementer end "kun" at opfylde transportzonen, herunder kunst og lys, men der var mange andre muligheder oppe at vende, bl.a. at tunnellerne med fordel kunne anvendes mere aktivt om vinteren med sne, regn o.s.v.

Håber dette tages med i vurderingen inden den/de evt. nedlægges :-)

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling