pixel

Hegn ved Noma igen revet ned

Sag om Restaurant Nomas afspærring af stien om vandet ved Christianshavns Vold spidser til — pigtrådshegn er igen fjernet af 'Borgergruppen' .

noma hegn revet ned

Så sent som i går kunne vi berette, at Noma efter 5½ år tilsyneladende havde accepteret, at der skal være offentlig adgang til den sti, der løber mellem restauranten og vandet i Stadsgraven omkring Christianshavns Vold.

Men allerede i dag er der igen nyt i sagen.

Her i januar har Noma ikke længere afspærret den nordlige indgang til stien fra Refshalevej — men i den sydlige ende står stadig det pigtrådsbeklædte metalhegn, der blokerer for stiens forbindelse til det øvrige stinet omkring vandet i Stadsgraven, som stammer tilbage fra 1600-tallet. 

Eller snarere: stod.   

'Borgergruppen' har nemlig til magasinet oplyst, at den igen i går har været på besøg og fjernet en sektion af hegnet for at genetablere den fulde stiforbindelse.

Overhold reglerne!

Borgergruppen hørte vi første gang fra den 29. december 2023, da den havde været på besøg hos Noma og fjernet afspærringer af stien i begge ender af grunden.

Allerede dagen efter havde Noma dog genetableret metalhegnet, så stien igen var spærret af.

Men nu er en sektion af hegnet altså igen pillet ned af Borgergruppen, som siger til Magasinet KBH:

»Vi vil fortsætte hermed indtil Noma forstår betydningen af godt naboskab — nemlig at man respekterer hinanden, overholder spillereglerne i det lokalsamfund man er den del af, og den lovgivning man er underlagt.«

Magasinet KBH har ikke kendskab til, hvem der står bag Borgergruppen, men modtager kommunikation fra gruppen via email. 

Og i en mail modtaget i går uddyber gruppen, hvorfor den er skredet til selvtægt:

»Den 29. december fjernede vi de ulovlige afspærringer ved indgangen til stisystemet omkring Noma, så enhver igen kunne gå tur, eller tage en uforstyrret løbetur, på stisystemet på voldene.«

Gruppen forklarer:

»Vores fjernelse af det ulovligt opsatte raftehegn bundede i frustration over Nomas årelange negligering af myndighedernes gentagne påbud om at genetablere offentlighedens adgang til stisystemet — et stisystem som vi, og mange andre borgere, ønsker at kunne benytte uden forhindringer opsat af Noma.« 

Hærværk på almenvellet

Dækningen af sagen i Magasinet KBH bredte sig den 4. januar til Berlingske, der fra Noma havde modtaget  en kommentar til Borgergruppens fjernelse af pigtrådshegnet:

»Vi er i dialog med Københavns Kommune om de afspærringer, vi har haft ved vores indgang ved Refshalevej, og arbejder på en løsning. Det har intet med det omtalte hegn at gøre, og vi stiller os uforstående over for, at en borgergruppe har valgt at begå hærværk mod vores ejendom.«

Til Magasinet KBH siger Borgergruppen om dén udlægning af sagen:

»Der er ikke udøvet hærværk på Nomas ejendom. Det er tværtimod Noma som udøver hærværk på almenvellet ved bevidst at chikanere naboer og myndigheder i årevis og nægte at underlægge sig lokalplaner og påbud fra myndighederne.«

Og gruppen slutter:

»Noma ser endelig ud til at have forstået budskabet mht. afspærringerne ved indgangen til området fra nord, så tidligere opsatte krukker, reb, biler etc. nu er fjernet. Vi håber dette tiltag er første skridt i en mere samarbejdsvillig og mindre konfrontatorisk stil fra Noma.«

Speget sag i syd

Der er ingen tvivl om, at Noma har handlet ulovligt med hensyn til afspærringen af indgangen til stien i nord ved Refshalevej. Her har restauranten nemlig modtaget afslag på dens ansøgning om dispensation i en sag, der startede med en beboerklage helt tilbage i 2018 — samme år som restauranten flyttede ind i det gamle søminedepot lige ved Stadsgraven.

Sagen er dog lidt mere kompliceret i den sydlige ende, da pigtrådshegnet her ligger inde på et andet lokalplansområde — og Københavns Kommune mener sig p.t. ude af stand til at kræve hegnet fjernet, da den relevante lokalplan for Christiania, der er mere end 30 år gammel, ikke tydeligt nok giver mulighed for det.

Magasinet KBH er i konktakt med både Teknik- og Miljøborgmesteren og Planklagenævnet for at få denne del af sagen afdækket nærmere. Men p.t. er rådhusets holdning altså, at man er ude af stand til at gøre noget, selv om der i mange år før Nomas indflytning har været en komplet stiforbindelse omkring vandet. 

Gøre noget kunne Borgergruppen dog altså — dog naturligvis ikke indenfor de lovmæssige rammer, som rådhuset må operere under.

I skrivende stund er der altså igen forbindelse om vandet ved Christianshavns Vold — men man må nok forvente, at der ikke går lang tid, før Noma igen tager værktøjkassen frem og genetablerer afspærringen.

Magasinet KBH følger sagen løbende.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling