pixel

Efter 5½ år: Noma har nu rettet ind — delvist

I flere uger har der nu været adgang til sti ved Noma, der ellers har været ulovligt spærret af siden 2018. Restaurant har tilsyneladende opgivet kampen — i den ene ende i hvert fald.

noma sti åben 2024

Det har taget 5½ år og involveret hundreder af timers arbejde på Københavns Kommune, Magasinet KBH og hos Noma selv.

Men nu lader det til, at den velkendte restaurant endelig har accepteret, at den ikke må lukke for en sti, hvortil der ifølge lokalplanen for området skal være 'offentlig adgang'.

Igen her i januar har Magasinet KBH flere gange været på besøg ved det gamle søminedepot, hvor Noma har haft til huse siden 2018 — og nu er der hverken reb, krukker eller biler, der spærrer for den sti langs Stadsgraven, som også løber langs Nomas drivhuse og restaurationslokaler.

Men der er stadig ikke en komplet stiforbindelse omkring Stadsgraven, som der var før Noma flyttede ind.

Dén del af sagen er dog ikke afsluttet endnu.

Ned, knips foto og op igen

Da vi sidst besøgte sagen om Nomas hegn over en offentlig sti, var det med nyheden om, at en anonym gruppe under navnet 'Borgergruppen' omkring den 28. december var skredet til selvtægt og havde fjernet Nomas afspærringer både i den ene og den anden ende af grunden.

Og måske var dette det endelige skub, som fik Noma til at acceptere Københavns Kommunes afslag på en tilladelse til spærre stien af.

Godt nok var metalhegnet i den sydlige ende af grunden genetableret allerede den 30. december, da Magasinet KBH var på besøg. Men i den nordlige ende — ud mod Refshalevej — har der redaktionen bekendt ikke været opsat afspærring, efter at vi er gået ind ind i 2024.

Over flere omgange i december bedrog Noma ellers Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) på Københavns Rådhus og genetablerede deres afspærring af stien, så snart de havde taget et foto af, at de havde efterlevet kommunens krav om at fjerne den.

Fotoet blev sendt ind til rådhuset, der derfor lukkede sagen — og så satte Noma afspærringen op igen.

Magasinet KBH kunne dog ikke mindre end tre gange sende billeder til TMF af, at Noma løb om hjørner med forvaltningen og blot lukkede af igen, så snart de havde taget et billede af, at de havde åbnet op.

Den 19. januar fortalte TMF til magasinet, at man hver gang igen havde rettet henvendelse til Noma og igen bedt dem fjerne afspærringen — de seneste to gange henover jul, hvor 'Borgergruppen' altså også var på besøg.

Og siden nytår har der altså været adgang til stien langs Stadsgraven fra Refshalevej.

Case closed, kunne man så sige. Men helt så nemt er verden ikke sat sammen.

Får lov at køre i ring

Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø) forklarer til Magasinet KBH, at et problem i Noma-sagen de seneste par måneder har været, at Noma simpelthen ikke har lyttet, når rådhuset har bedt dem gøre noget.

Borgmesteren har tidligere overfor den samlede Borgerrepræsentation måttet undskylde over sin forvaltnings langsomme og fejlfyldte behandling af sagen siden 2018.

Men ifølge borgmesteren kunne man ikke have gjort så meget mere, end man har gjort de seneste måneder.

»De fleste i byen retter sig efter de afgørelser, der bliver truffet,« siger Barfod. »Der er kun få, der ikke gør.«

Barfod forklarer, at forvaltningen simpelthen ikke har ressourcer til at tjekke efter, at afgørelser bliver fulgt. Man forholder sig til den dokumentation, som den indklagede selv sender ind — typisk fotos — og så lukker man sagen, hvis alt ser ud, som det skal.

Det åbner selvfølgelig for, at den indklagede — som Noma — bare kan lave det hele om igen, efter fotoet er taget. Og her er forvaltningen ifølge Barfod afhængig af, at der bliver sendt en ny klage, hvis der igen skal rettes op.

Bedre bliver problemet ikke af, at der rent juridisk er tale om en ny sag, hver gang forvaltningen får besked om, at en afgørelse ikke er blevet fulgt.

Hvis en aktør som Noma får besked på, at de skal gøre noget, men intet gør, så kan TMF gå videre til at udstede et egentligt, lovmæssigt 'påbud'. I sidste ende kan man politianmelde den indklagede, som så kan skulle betale bøder eller — i yderste konsekvens — sættes i fængsel.

Men hvis Noma rent faktisk fjerner en afspærring, tager et billede, og så sætter afspærringen op igen, så kan man ikke gå videre til disse mere alvorlige konsekvenser. I stedet starter formelt en helt ny sag, og man må begynde forfra og indlede med at sende en 'henvendelse' til Noma om igen at rette ind.

Og sådan kan hjulet for så vidt køre for evigt.

Barfod forklarer, at hvis det skal være anderledes »så skal vi have regler om, at hvis folk har overtrådt et antal gange, så er der denne og denne konsekvens.«

Sådan er reglerne ikke i dag, og Christiansborg vil skulle på banen med en lovændring, hvis de skal laves om, indikerer Barfod.

Så Magasinet KBHs næste skridt må blive at spørge Line Barfods partifæller på Borgen, om det er noget, man vil kigge på.

To skal væk for gang og løb

Det vender vi tilbage til i fremtiden, men først skal den anden halvdel af Noma-sagen afklares: Det pigtrådsbeklædte hegn i syd.

Hvis dét får lov at stå, hvor det står, ja så nytter fjernelsen af afspærringen ved Refshalevej ikke det store.

Den oprindelige beboerklage til Københavns Kommune fra 2018 gik på, at klageren tidligere havde brugt hele stien langs Stadsgraven til sine løbe- og gåture — men at den nu var blokeret af Nomas hegn og afspærringer.

Skal de ture kunne løbes og gås igen på en sammenhængende stiforbindelse, ja så skal begge afspærringer fjernes.

Pigtrådshegnet i syd er dog omfattet af en anden lokalplan end afspærringen i nord, og her arbejder magasinet fortsat på en nærmere afklaring.

Forvaltningens aktuelle holdning er, at den gældende lokalplan ikke giver dem juridisk mulighed for at kræve hegnet fjernet.

Den sag graver vi dog p.t. dybere i, og borgmesteren har lovet Magasinet KBH også at kigge på den selv. Desuden er vi på trapperne med oprettelse af en sag hos Planklagenævnet — det statslige organ, der vil kunne omstøde forvaltningens afgørelse, hvis den er uenig i den.

Alt det vender vi tilbage om senere. Men indtil videre er der altså adgang til Stadsgravens sti igen ... i den ene ende.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

idakatrineh
Det lyder som en god idé at få kigget på reglerne politisk. Det er jo ren sisyfos.
Mhjorth12_4385
Godt I findes og udover fine artikler også engagerer jer i borgeraktivisime. Der er pres på byen og dens arealer, og hvis ikke loven gælder for alle, også de kendte og store spillere, så hører alting op. Demokrati, transparens og lighed for loven må være det indiskutable grundlag.
Walter Arnkov

Noma's opfattelse af en "På tro og love" erklæring:

Det er jo bevidst afgivelse af falsk forklaring. Det troede jeg er strafbart.

"Over flere omgange i december bedrog Noma ellers Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) på Københavns Rådhus og genetablerede deres afspærring af stien, så snart de havde taget et foto af, at de havde efterlevet kommunens krav om at fjerne den."

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling