pixel

Forslag til urban oase ved Kongens Nytorv lagt frem

Der er både realisme og økonomi bag, når asfalt og parkering efter planen skal skiftes ud med brosten, træer og ophold på lille sidegade til Kongens Nytorv.

hovedvagtsgade

Med sløjfningen af 600 parkeringspladser i Middelalderbyen bliver det muligt at ommøblere flere af byens centrale gader, så der bliver mere plads til ophold og mindre til parkerede biler.

Hovedvagtsgade lige ved Kongens Nytorv er en af dem. Gaden nyder godt af sine smukke bygninger og fashionable butikker, men er alligevel ikke et sted, der i dag gør et stort nummer ud sig selv.

Parkerede biler og meget smalle fortove levner ikke meget plads til ophold — og generelt fylder asfalten meget i dette lille hjørne af byen, der arkitektonisk ellers emmer af pariserstemning.

Brosten og kurvet vejbane

I efteråret blev pengene til en foranalyse af hvad gaden kan bruges til afsat på dette års kommunale budget.

Og for at illustrere mulighederne har tegnestuen Jaja Architects på initiativ af aktører i gaden udarbejdet en en projektskitse, der trækker tråde til både brostensmønster, træer og det ovale haveanlæg på Kongens Nytorv.

På den måde ønsker tegnestuen både at binde gaden og pladsen visuelt sammen og at opgradere det lidt anonyme gadeforløb til en noget mere grøn og livlig strækning.

I deres forslag er kørebanen reduceret til et smallere, kurvet forløb, der naturligt sænker hastigheden og samtidig giver ekstra fortovsplads til nye opholdslommer. Al færdsel bliver på de bløde trafikanters præmisser, så bilerne må pænt vente bag de tohjulede.

Her forestiller tegnestuen sig et forløb med træer og byrumsinventar, der understøtter ophold for både beboere, besøgende og butiksindehavere.

Opholdslommerne placeres på gadens solside, mens et grønt anlæg får plads langs skyggesiden foran Hotel d'Angleterres nordlige facade.

Der vil fortsat være plads til varelevering og en lille smule parkering på to enkelte besøgspladser, der også kommer til.

Først klar om et par år

Men før arbejdet med at omlægge gaden kan begynde, skal foranalysen af gadens bil- og cykelforhold først munde ud i en konkret plan for en såkaldt "bylivsgade" — til en vurderet pris på mellem fire og otte millioner kroner.

Der er afsat 0,9 mio. kroner til i år at gennemføre en formel foranalyse med skitseforslag til omdannelsen — uanset at Jaja Arkitekter altså alllerede har lavet et forslag.    

Indre By Lokaludvalg ønsker nu at søsætte en såkaldt borgerdialog med udgangspunkt i Jaja's skitseforslag — og derigennem at høre mere om hvad byens borgere ønsker sig af den kommende forandring på den centrale gade.

Uanset hvad dén måtte munde ud i, vil foranalysen inden længe blive sat i gang fra Københavns Rådhus, og resultatet ventes klar til foråret 2025. Analysen vil forventeligt også indeholde et nærmere kig på detaljer som parkering og trafik, så byens politikere har et komplet overblik, når de — formodentlig — afsætter midler til selve arbejdet med gaden på byens budget for 2026.

Det bliver altså ikke lige her og nu, at Hovedvagtsgade får udløst sit potentiale for parisisk gadeliv.

Til gengæld vil arbejdet så muligvis komme til at falde sammen med etableringen af andre nye byrum i byens hjerte som følge af ny-indretningen af Middelalderbyen. 

Så er man generelt glad for udsigten til mere grønt og mere plads til ophold i den travle bymidte, er der altså godt nyt på vej — selvfølgelig forudsat at man fra politisk side også tager det sidste skridt og afsætter de nødvendige midler til at realisere de mange planer. 

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Kristian Lyhne-Nielsen
De to invalidepladser kan de vel ikke bare sådan flytte tænker jeg.
niels.kongshaug
Det vil være flot med træer, det er også en flot belægning. Men gaden er alligevel bar et forsøg på at få en ny gade med værtshuse etfer, at det slog fejl med Ny Adelgade.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling