pixel

Central gade får plads til mere byliv

Bilerne skal vige pladsen for cyklerne og bylivet lige ved Kongens Nytorv. Men der går et par år, før planlagt omdannelse er klar på Hovedvagtsgade.

hovedvagtsgade, kgs nytorv, biler

Hovedvagtsgade er en gade, de fleste københavnere kender, men langt fra alle husker navnet på.

Den lille gade forbinder Ny Østergade med Kongens Nytorv og byder på nogle af byens dyreste lejligheder og butikker. Mod Ny Østergade finder man evigt populære Café Victor og i den modsatte ende Hotel d'Angleterre.

Gaden — som man ofte smutter nedad, hvis man vil undgå Strøgets måske travleste del — har et par udeserveringssteder, men ellers er det mest parkerede biler, der fylder i gadebilledet.

Men om et par år kan det blive en mere indbydende og grønnere gade, man her støder på. 

Mindre plads til parkering

På næste års budget har politikerne nemlig afsat en lille million kroner til at undersøge, hvordan gaden kan indrettes på ny, så de parkerede biler ikke fylder helt så meget i landskabet som i dag.

I stedet kan her blive bedre plads til cyklister og gående — og måske også lidt flere muligheder for ophold som supplement til det udendørs café- og restaurantliv, man finder her.

Foranalysen, som nu er bestilt, skal undersøge gadens bil- og cykelforhold og komme med bud på, hvordan den lille gade kan blive et lidt hyggeligere, og måske grønnere, sted at opholde sig end i dag.

Udspillet skal siden munde ud i en plan for en såkaldt "bylivsgade" til en vurderet pris på mellem fire og otte millioner kroner.

En bylivsgade er et kommunalt udtryk for en gade, hvor bilernes plads indskrænkes til fordel for bylivet og det grønne. 

I København bruges over halvdelen af pladsen mellem husene på vejbaner og parkering, og det er denne tendens, Københavns Kommune ønsker at udfordre med bylivsgaderne.

Tidligst start i 2026

En snarlig omdannelse af Hovedvagtsgade vil falde naturligt sammen med den større byrums- og trafikplan for hele Middelalderbyen, der over de næste år fjerner hele 600 parkeringspladser i det centrale København.

Mod slutningen af i år forventes det besluttet, hvilke bilparkeringspladser i Hovedvagtsgade, der kan nedlægges — hvilket naturligvis får indflydelse på de løsningsscenarier, foranalysen ender med at præsentere.

Resultatet ventes først klar til foråret 2025, så det bliver altså ikke her og nu, at den lille, men travle, gade får den store overhaling. 

Til den tid kan politikerne afsætte midler til selve arbejdet med gaden på byens budget for 2026.

Hele omdannelsen skal ske i tæt dialog med Indre By, grundejere og borgere i området.

Hovedvagtsgade har navn efter den militære hovedvagt og arresthus som indtil 1871 lå her for enden af gaden ud mod Kongens Nytorv.

Da København ophørte med at være en fæstningsby, blev bygningen revet ned og de resterende soldater flyttet til Kastellet. Men gadens navn bestod.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling