pixel

Snart farvel til 600 P-pladser i Middel­alder­byen

Ét af Indre Bys største trafikprojekter nogensinde begynder til sommer, hvor 600 af 1.050 parkeringspladser nedlægges.

biler, larsbjørn stræde, vej

En Middelalderby med færre parkeringspladser og bedre plads til fodgængere, cyklister og træer har været på tegnebrættet i fem år. Og nu tages snart de første, helt konkrete skridt.

Til næste år står 600 af det inderste Københavns i alt 1.050 parkeringspladser nemlig til at blive nedlagt.

Kun 820 af pladserne i Middelalderbyen i dag er "almindelige" P-pladser, som alle kan benytte — så der er altså tale om, at 73% af de normale P-pladser fjernes.

Mens der bliver betydeligt færre almindelige pladser, udvides de nuværende 138 erhvervspladser med 12, mens 68 handicappladser bliver til 75.

»Beboere og besøgende kan glæde sig til at opleve en meget mere fredelig by, hvor der er bedre plads til at færdes til fods og på cykel, uden at der er parkerede biler over det hele.«

Sådan lyder det fra Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod (Ø) i forbindelse med, at alle beboere og virksomheder har modtaget nyheden i deres e-Boks.  

»Samtidig får vi også frigjort plads på flere de historiske pladser, for eksempel Vandkunsten og Nikolaj Plads, så de får lov at ånde igen,« fortsætter borgmesteren.

Arbejde begynder til sommer

Beslutningen om at fjerne parkeringspladserne blev taget i september 2022 af et flertal af rådhusets partier efter anbefalinger fra en såkaldt borgersamling tilbage i 2019.

Her blev det endda meget klart, at byens beboere vil have de fleste af P-pladserne væk — faktisk meget gerne 90% af dem. Kommunen er dog ikke gået helt så langt som ønsket, men her knap fem år senere sker der altså noget.  

For at forberede de lokale beboere på de store ændringer har Københavns Kommune netop sendt et brev ud til 22.000 beboere i Indre By, der også linker til et kort, som viser, hvor man efter planen fremover kan finde parkeringspladser og cykelstativer.

Endnu kan detaljerne i planen nå at blive justeret — byens borgere får nemlig en sidste chance for at komme med deres input, før politikerne i Teknik- og Miljøudvalget endeligt vil godkende første del af planen for en fredeligere, smukkere Middelalderby.

Arbejdet med at nedlægge pladserne tager fat til sommer og fortsætter resten af året. I bydelen Nørre Kvarter — området omkring Larsbjørnstræde — må man dog vente til 2026, før ændringerne er klar.

Beboer-parkering under Israels Plads

Fraværet af parkeringspladser i Middelalderbyens gader betyder, at der snart kan blive plads til andre ting.

I første omgang får byens cyklister flere og bedre placerede steder at, ikke smide, men stille, deres cykel. På flere af byens historiske pladser er planen at flytte cykelstativer til nabogaderne, hvor der samlet tilføjes 1.000 cykelstativer og 80 ladcykel-pladser.

Dét betyder, at pladser som Vandkunsten og Nikolaj Plads vil blive mindre erobret af cykelparkering, end de er i dag — og dermed bedre kan bruges til ophold, spadsering og udeservering. 

For beboerne er en del af de nedlagte P-pladser erstattet med kommunens leje af pladser i anlægget under Israels Plads, hvor det bliver muligt for beboerne i byens hjerte at holde med beboerlicensen.

Finder man ingen pladser i kældrene, må man altså i stedet gå på jagt blandt de godt 220 gadepladser, der i randområdet af Middelalderbyen.

Første del af større plan

Diskussionen om bilens plads i byen har historisk fået bølgerne til at gå højt i debat-land.

Mens nogen mener, at bilismen i forvejen har for trange kår i den ligeledes trange bymidte, mener andre — som for eksempel en stor del af Magasinet KBHs læsere — at det ikke kan gå hurtigt nok med at få flere biler ud.

I Magasinet KBHs lille stemmeboks i vores 2022-artikel om planerne for Middelalderbyene har 97% af læserne i hvert fald givet en opadvendt tommelfinger. Og i vores 2018-rundspørge blandt 1.500 mennesker, svarede 79% ja til, at Middelalderbyen skulle gøres helt bilfri — bortset fra måske et par enkelte gader.

Helt bilfri bliver den altså ikke, men 600 færre parkeringspladser i Københavns centrum er alligevel noget af et nybrud i byens udvikling.

Faktisk skal vi helt tilbage til 1992, hvor man besluttede at fredeliggøre Strøgets parallelgade Strædet, for at finde det seneste tiltag for at begrænse bilismen i denne del af byen. Og dengang var det altså kun én gade, der blev berørt.

  

Nye byrum i stedet for biler

Teknik- og Miljøforvaltningen har tidligere meldt ud, at de fjernede P-pladser forventeligt vil reducere Middelalderbyens biltrafik med 45-60 procent.

Og fjernelsen er blot første skridt i retningen mod en større omdannelse af Københavns historiske centrum.

På lidt sigt skal fortovene udvides i en lang række gader, mens enkelte gader skal omlægges helt til nye gågader og cykelgader.

Samtidig skal Middelalderbyen gøres grønnere og få nye pladser, der er bedre gearet til byliv. For eksempel vil man på parkeringspladsen ved Vor Frue Kirke lægge en ensartet belægning i granit rundt om kirken og skabe én samlet plads, der fremover kan anvendes til 'ikke-kommercielt ophold'.

Før det — og flere andre — byrumsprojekter kan realiseres, kræver det dog at flere midler afsættes til arbejdet på de kommende års budgetter.

'Middelalderbyen' er betegnelsen for den ældste del af Indre By — afgrænset af Vester Voldgade, Nørre Voldgade og Gothersgade.

Man kan se en komplet liste over planlagte byrumsprojekter i Middelalderbyen her:


Planlagte 'flagskibsprojekter' i Middelalderbyen:

A: Nørregade / Domkirken

B: Skindergade / Gammeltorv

C: Nikolaj Kirke / Lille Kongensgade 

D: 'Stræderne'

E: Vandkunsten / Rådhusstræde / Løngangstræde

F: Krystalgade / Landemærket

G: Pilestræde

H: Frederikshoms Kanal

I: Ny Kongensgade / Ny Vestergade

Og få det samlede overblik her: Plan for 'bilfri' Middelalderby er klar

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Henrik C.

Fint tiltag!

Men vil det reelt mindske den gennemkørende trafik i stræderne i indre by? Som jeg ser det, skyldes den megen trafik, der fortsat er i middelalderbyen, varebiler, håndværkere og ikke mindst de mange ofte meget store luksusbiler fra forstæderne som kanter sig gennem de snævre gader for at komme ind og shoppe og derfor skal ind i Magasins eller illums parkeringshuse. Og så er der de mange, også ofte i meget store, meget dyre vogne (I kender selv bilmærkerne) som 'cruiser' rundt omkring gågadenettet, bare fordi det er smart. Den del af trafikken tror jeg desværre ikke man kommer af med ved blot at nedlægge p-pladser. Men dog et postitivt skridt på vejen.
Karen Melchior
Er det kun parkeringskælderen under Israels Plads? Hvad med Blox?
Christian Wagner
Fuldstændig fantastisk og enormt tiltrængt! Endelig fjernes ideen om bilernes by i København. Selv Gehl må være glad
Malte Vinding Christian Wagner
Ro på. Der er 125.000 offentlige p-pladser i København. Nu mangler vi bare at sanere de kvarterer som reelt er udfordret af parkering. Første stop må være Vesterbro.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling