pixel

Fodboldspillere og plejehjems­beboere flytter sammen bag K.B. Hallen

Generationerne mødes på tværs i helt nyt og sportsligt seniorkvarter.

ingeborggården seniorkvarter

På det yderste Frederiksberg ligger plejecenteret Ingeborggården lige op ad fodboldbanerne, hvor de små og store spillere fra FB træner.

Kort
Ingeborggården

Men betonkarréen fra 1970'erne lever ikke længere op til moderne ældreplejestandarder, og da også naboens klubhus har set bedre dage, vil kommunen og boldklubben nu slå pjalterne sammen i et helt nyt byggeri, der skal forvandle hele området til et aktivt seniorkvarter.

Efter planen står det fælles hus med to meget forskellige funktioner klar i 2023 på hjørnet, hvor Jens Jessens Vej bliver til Troels-Lunds Vej bag genopstandne K.B. Hallen. Omgivet af en række forskellige små pladser og en gennemgående sportssti med indbyggede aktivitetsmuligheder.

Det utraditionelle bofællesskab skal skabe rum og mulighed for, at generationerne mødes og beriger hinanden ved at dele, overlappe og låne funktioner og faciliteter hos, i og med hinanden. Så børneliv, foreningsliv og ældreliv smelter sammen omkring udearealer, der tilbyder sig til hele nærområdet.

Projektet, som Frederiksberg Kommune og FB Fonden har udset sig, kaldes Generationernes Frederiksberg og omfatter godt 18.000 etagemeter på det 10.000 kvadratmeter store område. Bag står Rubow Arkitekter, BBP Arkitekter, Dominia og G.V.L. Entreprise.

Plads til forskelle

Med nedrivningen og genopførelsen udvides Ingeborggården fra 150 til 200 plejeboliger. Den åbne bebyggelse med aktive og visuelt beboede facader skal i højere grad signalere boligbyggeri end plejehjem, og lommepladserne udformes, så de både er mødesteder og skaber plads til forskeligheder – forskellig hastighed, forskellige sindstilstande og forskelligt liv.

Også det integrerede stiforløb skal hjælpe med til at blive et levende bykvarter med forskellige brugere henover døgnet. Udover at skabe nem og sikker gennemgang til fods og på cykel vil tilgængelighed, bevægelse og sport kombineres undervejs, så stien fungerer lige godt for såvel fodboldklubbens mange spillere, de ældre og områdets øvrige beboere, lokale skolebørn og familier med legende småbørn.

Byggeriet af det kombinerede plejecenter og klubhus forventes at gå i gang i slutningen af 2019 og vil ske i etaper, så Ingeborggården er i funktion i hele perioden.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling