pixel

Ingen nye broer over havnen — foreløbigt

Hele tre nye broer over Inderhavnen er på tegnebrættet — men man kommer til at vente længere på dem. Vi gør brostatus pr. oktober 2022.

toldbodbroen langeliniebroen refshaleøen inderhavnen bro

De har været enorme succeser — de tre gang- og cykelbroer der er blevet slået over havnen de seneste godt 15 år: Fra Bryggebroen i 2006 og frem til Lille Langebro i 2019.

Langt flere cyklende og gående bevæger sig over dem end forventet, og de har været med til at skabe nye, mere levende bryum de steder, hvor de går i land.

Populariteten er ikke forbigået Københavns Kommunes, der har konkrete planer om yderligere tre faste forbindelser over vandet.

Men byens nylagte budget for 2023 ser umiddelbart ud til at være strippet for midler til mere brobyggeri. Og Københavns Kommune bekræfter over for Magasinet KBH, at der ikke er blevet afsat penge til at gå videre med nogen af projekterne.

Det betyder ikke, at de er opgivet. for altid Men særligt i ét tilfælde kan de manglende kroner skabe knas med senere af få fuldt finansieret den faste forbindelse.

Vi tager en tur på vandet til en københavnsk brostatus — fra syd mod nord.


Teglholmbroen

Det er i år 20 år siden, at 'Teglholmbroen' første gang kom med på et kort over fremtidens København.

Officielt har den slet ikke noget navn endnu, men dens raison d'être er, at den skal forbinde Amager og Islands Brygge med netop 'Teglholmen'. 

Da broen i 2002 optrådte på lokalplanen for udbygningen af det gamle industrikvarter i Sydhavnen, var der ikke mange boliger i området, som den kunne betjene.

Men det er der nu, hvor Teglholmen er næsten fuldt udbygget og blandt andet huser den store 'Skolen i Sydhavnen' — og derfor har de lokale længe drømt om, at der endelig blev afsat penge til at få bygget broen. Den vil ikke blot skabe en direkte forbindelse til det grønne på Amager Fælled, men også gøre det nemmere — og rarere — for fodgængere og cyklister at komme til Ørestad og resten af Vestamager.

En opdateret besked fra Teknik- og Miljøforvaltningen hos Københavns Kommune lyder dog:

"Der er fortsat ikke afsat midler til denne forbindelse."

Faktisk havde ingen politikere overhovedet bestilt et såkaldt 'budgetnotat' for Teglholmbroen op til forhandlingerne om Budget 2023. Og dermed var den slet ikke oppe at vende, da skatteindtægterne for 2023 blev fordelt til nye projekter.

Teglholmbroen er ellers den af de tre potentielle broer, der er mest fremskreden. Her blev der nemlig i 2020 lavet en såkaldt 'foranalyse', der skitserer løsningsmodeller og et anlægsbudget for politikerne. Men siden er broen hverken blevet en del af byens budget for 2021, 2022 eller 2023 — og indtil den kommer med på et budget, vil der ikke ske mere i sagen.

Broen blev i 2020 anslået til at ville koste op mod 200 mio. kroner, men det beløb kan man nok forvente vil være en del højere nu med den omsiggribende inflation i byggesektoren.

Teglholmbroens næste chance for finansiering vil være på byens budget for 2024, der lægges i september 2023. Magasinet KBH gætter dog på, at den igen vil blive forbigået, da de øvrige to broer forventeligt har højere prioritet.


Enghavebroen

'Enghavebroen' hedder ikke 'Enghavebroen' endnu, men det kunne den meget nemt komme til. Den skal nemlig forbinde Islands Brygge Syd med Enghave Brygge der ligger lidt nord for Teglholmen.

Dermed er dens mission for så vidt den samme som Teglholmbroens: Den skal forbinde et af de nye kanalkvarter i Sydhavn med Amagersiden — og vice versa.

På trods af at den ikke har 20 års planlægningshistorie bag sig, er den formentlig foran Teglholmbroen i opløbet om at blive begunstiget med kroner og ører fra Københavns Kommune.

Dét skyldes, at Enghave Brygge — modsat Teglholmen — snart får sin egen metrostation, når M4 Sydhavn åbner i 2024.

Som sagen er nu, er det kun københavnerne vest for havneløbet, der får glæde af dén station, selv om den i fugleflugt vil ligge kun godt 300 meter fra Islands Brygge Syd. Havnens vand blokerer for adgang fra øst, og en omvej op omkring Bryggebroen ville betyde en tur på mere end to kilometer for de beboere på østsiden, der gerne ville hoppe på metroen på Enghave Brygge. Så det kommer naturligvis ikke til at ske.

Dét faktum er ikke undsluppet de københavnske politikere, der i marts 2022 bevilligede penge til, at man kunne lave en foranalyse for broen. Ligesom analysen af Teglholmbroen skal den udmunde i vurderinger af, præcis hvor broen kunne slås, hvordan den kunne se ud — og hvor meget den ville koste.

Kun Konservative, Liberal Alliance og Nye Borgerlige stemte imod, at analysen blev sat i gang.

Arbejdet med analysen er stadig undervejs, så ej heller Enghavebroen var oppe at vende på forhandlingerne om Budget 2023 her i september. Men de københavnske politikere lavede i 2020 en skriftlig hensigtserklæring om, at man ville arbejde videre med "den samlede infrastruktur for området nær Enghave Brygge, herunder en broforbindelse."

Da M4 åbner i 2024, er det dermed meget tænkeligt, at Enghavebroen vil blive lagt frem som et punkt, når politikerne i september 2023 forhandler om byens budget for netop 2024. Den kan nu umuligt nå at blive bygget og åbne samtidig med metroen, men politikerne vil efter alt at dømme prioritere at få lavet en fast forbindelse over vandet, så beboerne på Islands Brygge Syd hurtigst muligt kan få forbindelse til metroen — og i øvrigt også til Skolen i Sydhavnen.

Magasinet KBH gætter på finansiering af broen til næste år, men alt afhænger naturligvis af de politiske prioriteringer.


Toldbodbroen

Sidst — men absolut ikke mindst — har vi Toldbodbroen i nord. Ligesom de andre to broer har den heller ikke fået et officielt navn endnu, og det er nu nok mere sandsynligt, at den i sidste ende vil komme til at hedde 'Langeliniebroen'. Men indtil videre kalder vi den 'Toldbodbroen'. 

Af alle tre broer var det på forhånd mest ventet, at dén ville finde vej til byens budget for 2023.

I marts i år besluttede de lokale politikere nemlig, at man her i september ville "søge at afsætte midler" til at bygge en ny bro til Refshaleøen. Det skyldes ikke mindst, at politiker-kollegaerne på Christiansborg allerede i juni 2021 afsatte 150 mio. til at medfinansiere broen — men udbetalingen var betinget af, at Københavns Kommune fandt et tilsvarende beløb på sine budgetter, så man sammen kunne lægge 300 mio. kroner på bordet til en ny bro.

Uden kommunal finansiering ville der ikke komme statslig medfinansiering. Og derfor havde mange ventet at se en post på 150 mio. kroner på årets budget i København.

En foranalyse af mulighederne blev allerede lavet i juni i år, og det nødvendige budgetnotat lå klar til politikernes forhandlinger her i september. Men i sidste ende blev notatet altså nedprioriteret og skubbet til side, og dermed kan man ikke komme videre med broen i denne omgang — og der kommer ej heller nogen penge fra staten i 2023.

Foranalysen pegede på, at der kunne være potentielle problemer med at få skibstrafik igennem broen uden samtidig at skabe lange køer for de cyklende og gående, der vil over den. Der er nemlig relativt set en del skibstrafik i den nordlige ende af Inderhavnen, og hver gang broens klapper skal op, må gående og cyklende naturligvis pænt vente.

Og derfor lå der ved budgetforhandlingerne her i september også et budgetnotat for en supplerende analyse, der som et alternativ til broen skulle kigge nærmere på muligheden for at anlægge en tunnel — eller indsætte en pendulfærge — på strækningen.

Men også dette notat blev helt forbigået af politikerne, og dermed er visionen om en forbindelse over havnen i nord p.t. gået helt i stå. Alle politiske partier på nær S og SF står bag budgetaftalen.

Når broen noget usædvanligt har modtaget tilbud om statslig medfinansiering, skyldes det, at den ikke blot skal forbinde Sjællandssiden af København med Refshaleøen, men også med den — formentlig — kommende Lynetteholm, som staten har en aktie i, og som ligger i umiddelbar forbindelse af Refshaleøen.

De første idéer til forbindelsen lød på en bro fra Toldboden, men analysen lavet i juni anbefaler i stedet, at man slår den fra Langelinie.

Men som vandet ligger nu, bliver den altså ikke slået nogen steder.  

Magasinet KBH følger løbende udviklingen i havnen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

bjarnesakkefolkmann_2584

Fint med broer i Teglholmen, men een burde være nok så Toldbodbroen kan laves.

Østerbro er endnu ikkeforbundet med Amager
Lars Barfred 1
På trods af Lille Langebro, mener jeg nu også at en Bernstorffsgade-Njalsgade forbindelse ville give god (bedre) mening, ift. ikke at sende cyklister ud på omveje, som de fleste byplanlæggere desværre ofte ser som et højere mål med livet.
Lars Barfred 1

Jeg forstår ikke hvorfor man ikke laver en fodgængerbro ved siden af Bryggebroen, så cyklisterne kan få begge spor på bryggebroen, der mangler minimum 100% ekstra kapacitet på den bro. -og så skal man lige fflytte hajtænderne for cyklisterne der kommer ned af broen på Islands Brygge siden, man kan ikke vige for den højrekommende trafik med 50 cyklister i ryggen.

På samme måde er til/frakørselsdesignet på lille langebro på Islands Brygge siden, noget der kun giver mening for bilister.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling