pixel

Københavns Lufthavn skal udvides

Regeringen og Københavns Lufthavn har store planer om at udvide kapaciteten til 55 millioner rejsende om året. Med politisk aftale er byggestart så godt som vedtaget.

Fly, kastrup, landingsbane

Med en årlig kapacitet på 30 millioner rejsende er Københavns Lufthavn presset. Et pres der ikke bliver mindre i fremtiden, når passagertalet med en forventet stigning på over to procent årligt kan nærme sig en fordobling de næste 25 år.

Med regeringens udspil "Tættere på — Grønne Byer og en hovedstad i udvikling" fremlagde man sidste år en række tiltag, der skulle forbedre det samlede CO2-regnskab, skabe grønne jobs og reducere partikelforurening i de større byer.

Men til nogens overraskelse fremgik det samtidig, at man ønskede at ændre udbygningsloven, så lufthavnen i København kunne udvides til en forventet kapacitet på 55 millioner passagerer årligt — altså næsten en fordobling af den nuværende kapacitet.

Loven skal formelt behandles senere i 2022, men i december aftalte regeringen sammen med V, K, DF og LA at man ville stemme for lovændringen, og dermed er det så godt som sikkert, at lufthavnen nu vil blive udvidet.    

Kræver lovændring

Københavns Lufthavn A/S har i flere år arbejdet på at sikre en fremtidig udbygning af det nordlige område tæt på de nuværende terminaler — samt af tog, bus og metro.

En sådan udvidelse kræver plads, og derfor har man lagt op til at forskyde den eksisterende, tværgående landingsbane mod sydøst, hvilket vil frigøre plads til at koble nye bygninger på de eksisterende.

Planerne kræver dog lovændringen fra Folketingets side, før arbejdet kan sætte i gang.

Ændringerne vil ikke udvide lufthavnens samlede areal, men hvordan rimer en stor udbygning af lufthavnens kapacitet med ambitionerne om renere luft og flere grønne jobs?

Ekstra klimaregning og flere partikler på Amager

Dét spørgsmål har flere organisationer og borgere siden stillet sig selv, og flere kritiske røster har forsøgt at påvirke processen. 

I et spørgsmål fra bl.a. Rådet for Bæredygtig Trafik til Transportudvalget om planerne peges der på, at en udvidelse til blot 40 mio. passagerer vil betyde en ekstra klimaeffekt på ca. to millioner tons CO2 oven i de syv millioner tons der allerede udledes i dag — vel at mærke, når man har taget højde for tekniske forbedringer af nye fly.

Derfor efterlyses der en analyse af luftforureningens samlede konsekvenser for miljø og sundhed. Hvert år er luftforurening skyld i 4.600 for tidlige dødsfald og sygdomme som astma, bronkitis og lungecancer. Her er især børn udsatte, og området omkring lufthavnen huser mange børneinstitutioner.

Transportminister: Udvidelse giver plads til grønnere fly

I sit svar kommer transportminister Benny Engelbrecht (A) ikke direkte ind på forureningsproblematikken men nævner, at loven blot skal opridse de overordnede rammer for udviklingen af lufthavnen, og at den "nærmere planmæssige ramme" skal miljøvurderes. 

I tråd med regeringens udspil understreger Benny Engelbrecht, at en udvidelse både skal sikre mere plads til at fastholde serviceniveauet, men også mere plads til fremtidens større og mindre miljøskadelige fly, "som forventeligt støjer mindre og har en lavere CO2-udledning", som det hedder i svaret. 

Desuden nævner transportministeren, at det ikke er lufthavnsudvidelsen i sig selv, der automatisk medfører øget passagertal og flytrafik, men at den udvikling vil foregå uanset udbygning eller ej — med forringet serviceniveau til følge. 

Bliver lufthavnen som ventet udvidet med udgangspunkt i de eksisterende planer, kan arbejdet beløbe sig til 30 milliarder kroner.

Oprindeligt regnede lufthavnen med en tidshorisont, hvor Folketinget godkendte anlægsloven i 2020. Var det sket, kunne udvidelsen muligvis have stået klar i 2028, men det altså ser nu ud til at blive et udskudt et par år.

Selvom udvidelsen som udgangspunkt kan ske indenfor de nuværende støjgrænser for selve lufthavnen, er det uvist om grænserne kan overholdes udenfor lufthavnen.  

I hvert fald har regeringen i sit grønne udspil også luftet tanker om at undersøge, "om der kan ske en ændring af støjzoner eller støjrestriktioner i områder omkring lufthavnen, der kan åbne nye muligheder for byudvikling i nabokommunerne Tårnby og Dragør".

En eksisterende udvidelse af terminalområdet er i forvejen planlagt. Her har første etape af en 270 meter lang og 60 meter bred bygning til fire milliarder kroner planlagt byggestart i 2023. 

Regeringen vil i 2022 også lancere en samlet plan for den grønne omstilling af flytrafikken.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Soeren.chr.jensen_1735
Det undrer mig såre, at den gamle indenrigsterminal ikke kan bruges mere. Den lange, elegante forbindelse til A-fløjen burde udnyttes stadigvæk.
bo schmidt

det lyder, jo alt sammen, meget godt på papiret.

i virkelighedens verdener sagen den, at verdens største flyproducent, optimistisk mener først at ha et fly klar i 2035.

trafikministeriet og ministren omgang med sandheden, ved fra nu verserende sag er Trumpsk, som resten af regeringen

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling