pixel

Politisk interesse for 100% unisex-toiletter i København

Alternativet ser gerne de små skilte med mænd og kvinder ved indgangen til byens toiletter forsvinde — men praktiske hensyn er i vejen.

pissoir købehavn

Det er en universelt anerkendt sandhed, at herretoiletter altid er lidt klammere end dametoiletter.

Derfor er der formentlig en del kvindelige læsere, der vil opfatte det som en dårlig nyhed, at hovedparten af de kommunale offentlige toiletter i København med tiden kan blive kønsneutrale.

Teknik- og Miljøforvaltningen driver i dag 174 offentlige toiletter, og på 111 af dem risikerer besørgende af alle køn i dag at blive mødt af opslåede toiletbrætter og tis på gulvet.

Dét antal vil kun fortsætte med at vokse, idet alle nye toiletter, der fremover bliver etableret i byen, som udgangspunkt vil være unisextoiletter.

Urinal kan ikke bare blive bås

Dét fremgår af et svar fra forvaltningen på et politikerspørgsmål fra Alternativet, der vil vide, hvor meget det vil koste at gøre samtlige offentlige toiletter i Københavns Kommune kønsneutrale.

Ifølge forvaltningen er det dog snarere praktiske forhold end pris, der afgør, om alle toiletter kan smide opdelingen mellem mænd og kvinder.

Dels er der kommunens ni fritstående pissoirs, der af gode grunde altid vil være forbeholdt personer med ... særlige fysiske karakteristika. Dels er der 54 toiletbygninger med adskilte herre- og dameafdelinger. 

Flere af sidstnævnte kunne rent praktisk godt laves til unisextoiletter ved at ændre skiltning og afskærme eller afmontere urinaler. Men ifølge forvaltningen kan det i flere tilfælde betyde, at der slet og ret bliver færre muligheder for at lade vandet — for eksempel fordi et urinal ikke kan erstattes en-til-en med en toiletbås. 

Derudover har fire af byens bemandede toiletter en særlig arkitektonisk værdi, der risikerer at gå tabt, hvis man begynder at rode for meget med indretningen. 

Og så er der jo lige det forhold, at unisextoiletter ikke kun fører til flere opslåede toiletbrætter.

De kan også være utrygge at bruge for særlige grupper af københavnere, heriblandt ældre og udsatte kvinder. Som forvaltningen skriver i sit svar til Alternativet, er det relevant at tage med i sine overvejelser, før man neutraliserer de eksisterende kønsopdelte  toiletter.

Derfor kan man trods interessen for 100% unisex fra Alternativet nok forvente, at et udpluk af byens toiletter også i fremtiden vil sende mænd og kvinder i hver sin retning ved indgangen — eller slet og ret vil være forbeholdt mænd.

Men efterhånden som nye toiletter etableres, vil andelen af dem falde, og København vil også i den besørgende afdeling blive mere og mere kønsneutral.   

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling