pixel

Flere — og renere — toiletter til Københavns gader

Dårlige oplevelser med få og beskidte toiletter skal fikses med kommunal indsats.

toilet københavns kommune

Skal man bruge et toilet hurtigt, er gode råd dyre — især hvis der ikke er noget i nærheden. 

Dét problem har mange københavnere og turister bøvlet med.

Problemet er bestemt ikke blevet mindre af, at byen er blevet større, og at flere af byens udearealer groft sagt nu bruges døgnet rundt, samtidig med at corona-krisen gjorde udendørsophold — også om vinteren — ekstra populært.

Men redningen er måske på vej.

Byens toiletbehov

Et sted i Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus har man udarbejdet en såkaldt "toiletprioriteringsliste" — og jo, det er det officielle navn — der oplister en række initiativer og forbedringer, som enhver, der har haft blæren på overarbejde, kommer til at værdsætte i fremtiden.

Listen over de mulige, nye forbedringer blev oprindeligt lavet i forbindelse med 'Plan for Offentlige Toiletter' tilbage i 2016. Her blev der afsat midler til at sætte flere gamle toiletter i stand, øge renhold og indføre længere toilet-åbningstider på flere legepladser, strande og i parker.

Ifølge kommunen selv har dét allerede haft en positiv effekt, særligt i forhold til brugernes opfattelse af, hvor rene toiletterne er. Men der kan gøres mere.

For at blive klogere på beboernes ønsker og forslag, spurgte kommunen i vinter de forskellige lokaludvalg, hvordan nødtørft-situationen er rundt omkring i de forskellige bydele. 

Udover at give konkrete bud på placeringer af nye toiletter har lokaludvalgene også leveret andre forslag — blandt andet om at udvide åbningstiderne, øge tryghed og tilgængelighed samt blive bedre til at skilte på de offentlige toiletter. 

De råd og erfaring er siden formuleret som konkrete indsatser, der nu indgår i prioriteringslisten. Og den opfriskede liste er netop blevet politisk vedtaget.

Nye toiletter til Indre By

Først og fremmest betyder dét, at man vil opsætte fire nye toiletter midt i partyzonen i Indre By.

Det drejer sig om to nye, døgnåbne unisex-toiletter med handicaptoilet og pissoir på henholdvis Nørreport ved Gothersgade og Israels Plads. Derudover skal to eksisterende toiletter på Borgergade og Gammeltorv erstattes af nye, døgnåbne versioner.

I forvejen har Indre By 14 offentlige toiletter, hvoraf to er pissoirer forbeholdt mænd, og fem er bemandede toiletter, der holder natlukket.

Det er nu også indskrevet i planen, at nye, døgnåbne toiletter skal rengøres bedre, da al erfaring viser, at folk afholder sig fra at bruge dem, hvis hygiejnen halter. I alt er syv toiletter i Indre By døgnåbne. 

I tidsrummet mellem 21 og 05 går det ofte ganske vildt for sig med promillerne i Indre By, og derfor vil man som forsøgsordning indføre et par selvrensende toiletter, der kan gøre forholdene udholdelige — også midt om natten. 

Uden for Indre By vil man — på baggrund af lokaludvalgenes idéer — opføre yderligere fire offentlige toiletter: Ét på Lundehustorvet på Ydre Østerbro, på Bodenhofs Plads på Christianshavn, ét i Fredens Park ved Sortedams Sø og endelig ved den bemandede naturlegeplads i Valby Parken.

Og så skal 22, eksisterende toiletter nu holde helårsåbent, 10 skal renoveres, og 14 som er "stærkt benyttet" skal have øget rengøringsfrekvensen. 

Ikke på budget endnu

Dét kan alt sammen lyde meget godt for fremtidig gåture i byen. Men indtil videre er intet finansieret og hviler blot på en hensigtserklæring fra Overførselssagen 2021-22 — også kendt som Københavns Kommunes "lille budget". 

Sagen vil nu formentlig komme op til forhandlingerne om Budget 2023, som starter umiddelbart efter sommerferien.

Apropos økonomi har man i offentlige rum i Tyskland på det seneste haft succes med at "udlicitere" toiletter til private barer, caféer og restauranter.

For en lille mønt stilles deres toiletter til rådighed for kommunen som supplement til de offentlige toiletter. Idéen har siden spredt sig til 230 forskellige byer i Tyskland og Schweiz og kunne måske også gøre gavn i de københavnske stræder.

I dag driver Teknik- og Miljøforvaltningen driver i alt 170 toiletter i København, heraf syv er bemandede. Siden 2016 er der opsat 24 nye toiletter, inklusive dem, der opsættes i år.

Københavnske Tine Müller har på eget initiativ udviklet app'en Find Toilet, der viser vej til offentlige toiletter i København. Man kan læse mere om app'en her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Wendry Dreier
der har nu været opsat toilet ved metrostation P.H.plads i 5 mdr men det er aldrig gjort tilgængeligt så hvis det tæller med i statistikken??

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling