pixel

Amager Fælled-byggeri endeligt vedtaget

Trods stærk folkelig modstand er det omstridte Vejlands Kvarter på Amager Fælled nu på vej mod at blive en realitet.

Vejlands-kvarter-huse-fælleden

Det omstridte Vejlands Kvarter-projekt er blevet godkendt med en endeligt vedtaget lokalplan. Dermed er der givet grønt lys for byggeriet på Amager Fælled. 

Det nye boligkvarter på Fælleden har ellers mødt massiv folkelig modstand fra første færd.

Idéen om at skifte en del af Fælledens natur ud med bymæssig bebyggelse har bestemt ikke huet flere københavnere, og efter store protester droppede Københavns Rådhus i 2017 de oprindelige planer om at bygge på et hjørne af Fælleden kaldet Strandengen.

Selvom byggeplanerne siden er flyttet nogle hundrede meter mod vest — til området skråt over for Bella Sky ved vandrehjemmet på Vejlands Allé — har folkestemningen ikke flyttet sig tilsvarende.

Stadig stor modstand

Et fyndigt "Stop byggeriet på Amager Fælled!" var blot ét af usædvanligt mange svar, der frem mod oktober 2020 blev indsendt ved den offentlige høring af planerne for det nye byggeri — nu kaldet Vejlands Kvarter.

Høringen viste med al tydelighed, at mange fortsat ikke ønsker byggeri på Fælleden.

Hele 2.298 af de i alt 2.354 henvendelser var imod, at der bygges på Amager Fælled. Mange mente, at naturen bør vægte højest, og at de forventede indtægter fra ejendomssalget der skal finansiere det allerede etablerede metrobyggeri, måtte findes et andet sted.

Andre mente, at lokalplanen var imod strategien om Bynatur i København og kommunens mål om CO2-neutralitet i 2015. Der var også enkelte røster om en udemokratisk proces.

Forvaltningens forsvar

Til dét svarede forvaltningen, at det allerede er politisk besluttet at give det kommunale udviklingsselskab By & Havn Vejlandsgrunden som alternativ byggegrund til Strandengen — fremfor at kompensere selskabet via skatteindtægter. Så de mange høringssvar der vil have byggeriet stoppet, kan ikke medføre ændringer i planerne.

Ifølge forvaltningen vil byggeriet også bidrage til både CO2-reducering og til at understøtte strategien for Bynatur med sine 63.000 m2 friarealer, grønne gårdrum samt facadebeplantning og grønne tage.

Endelig henviste forvaltningen til, at processen har fulgt lovgivningen i forhold til udarbejdelse af planer, rapporter og afholdelse af borgermøder.

Lokalplanen vedtaget

Summa summarum fik de mange høringssvar ikke ændret på, at der skal bygges på Amager Fælled.

Med stemmerne 8-3 vedtog politikerne i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 11. januar endeligt lokalplanen med blot ganske små ændringer — blandt andet en flytning af det planlagte plejehjem fra et byggefelt til et andet.

For planen stemte Socialdemokratiet, Radikale, Konservative, SF, Venstre og Dansk Folkeparti, mens Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

Alternativet sagde nej til forslaget med samme begrundelse, som går igen i borgernes høringssvar: At byens økonomi er stærk nok til, at finansiering af metroen kan lade sig gøre uden at bebygge Amager Fælled, og at vi er forpligtiget til at beskytte unikke naturområder i København.

Planen skal formelt endeligt godkendes af den samlede Borgerrepræsentation — formentlig i februar — men med det store flertal i TMU vil dette være en formalitet.

Efter planen skal det 219.000 m2 store kvarter, der er tegnet af Henning Larsen Architects, bygges op omkring tre nabolag og omfatte boliger, børneinstitutioner, skole, plejecenter og lokalbutikker. Bygningerne skal være bæredygtige, beklædt med træ eller tegl og have grønne tage.

En tredjedel af området er udlagt til natur.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

Ovenpå de mange protester mod Fælledby stiller Enhedslisten i København nu spørgsmålstegn ved, om byggeriet overhovedet er lovligt. Kommunen ser ingen problemer.

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling