pixel

Omstridt kvarter på Amager Fælled tager næste skridt

Forslaget til en ny lokalplan for voldsomt omdiskuteret boligkvarter er klar.

Vejlands Kvarter kant

Der ville være mange kandidater til en pris for det mest omstridte udviklingsprojekt i København. Men et rigtig godt bud på en vinder ville være det fjerde, stadig urealiserede nye boligkvarter ved Ørestaden.

Projektet begyndte sit liv som Amager Fælled Kvarter — et stort, planlagt boligområde i et hjørne af Amager Fælled tæt på Bella Center. Undervejs ændrede kvarteret navn til Ørestad Fælled Kvarter, og siden blev det lagt helt på hylden efter massive, folkelige protester.

I dag hedder det planlagte boligområde “Vejlands Kvarter” og er rykket en halv kilometer mod vest til det område skråt over for Hotel Bella Sky, hvor der i dag ligger et vandrerhjem.

Den nye placering er kun en anelse mindre kontroversiel, og den folkelige protestbevægelse, Amager Fælleds Venner, der fik standset Ørestad Fælled Kvarter, er fortsat arge modstandere. 

Ikke desto mindre kunne projektets bygherre — det offentlige udviklingsselskab By & Havn — sidste år præsentere en masterplan for området, udarbejdet af Henning Larsen Architechts og ingeniørfirmaet MOE. Nu er Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune så klar med et mere detaljeret forslag til en egentlig lokalplan for området.

Lokalplanforslaget ligger ganske tæt op ad masterplanen, og lægger dermed op til et hybridkvarter, der blander elementer fra karrébyen og landsbyen, samtidig med at Amager Fælleds vildvoksende natur inviteres helt ind mellem husene.

Kvarteret kommer ligesom en landsby til at ligge for sig selv i landskabet med tre nabolag, der spreder sig udad fra hver sin centrale plads. De tre pladser skal have hver sin særlige karakter og for eksempel rumme butikker, fællesfaciliteter, legeområder og lignende.

Skole, børneinstitution og plejecenter

Selve bygningerne får åbne karréstrukturer, så naturen kan brede sig ind i området, og bygningerne bliver lavere og lavere. jo længere de står fra den trafikerede Vejlands Allé. 

Ud mod vejen bliver den maksimale højde således seks etager, mens bygningerne ud mod Fælleden højst må have tre etager. Det er en etage mere end foreslået i masterplanen.

Bæredygtighed skal være et gennemgående mantra i byggeriet. Boligerne får blandt andet bærende konstruktioner i træ, mens facaderne skal beklædes med for eksempel træ eller tegl — og begrønnes.

Lokalplanen giver mulighed for, at kvarteret får sin egen skole, en børneinstitution, et plejecenter samt butikker og eventuelt et hotel eller vandrerhjem. 

Disse skal alle placeres i kvarterets sydlige ende ud mod Vejlands Allé, så biltrafikken i resten af kvarteret kan begrænses mest muligt. Af samme grund vil de fleste af kvarterets parkeringsmuligheder også kunne findes her.

I resten af kvarteret lægges der op til hastighedsbegrænsninger på 15 km/t, og området skal i det hele taget have så få veje og stier som muligt, så naturen kan få plads til at gro omkring og mellem husene.

En tredjedel natur

Alt i alt skal der bygges på 118.000 af områdets 181.000 m2. De øvrige 63.000 m2 friholdes til natur og friarealer omkring bygningerne.

Den lille sø med blandt andet viber og præstekraver i den sydlige del af området skal ifølge lokalplanen bevares, og det samme skal 49 af området 64 eksisterende træer. Derudover skal der plantes 279 nye.

Forvaltningen foreslår desuden, at man bevarer to store kratområder.

Ud mod Vejlands Allé skal der opføres en fire meter høj støjskærm med slyngplanter, som beskytter både beboere og dyreliv mod trafikstøj.

Masterplanen lagde op til cirka 2.000 boliger i kvarteret. Ifølge lokalplanen skal en fjerdedel af disse være almene.

Lokalplanforslaget bliver behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 22. juni — samme dag som et andet omdiskuteret By & Havn-projekt, boligkvarteret på Stejlepladsen i Sydhavn. Efter godkendelse i udvalget og Borgerrepræsentationen skal forslaget i offentlig høring i otte uger, og det vil næppe komme til at gå stille for sig.

En endelig lokalplan forventes at kunne ligge klar i begyndelsen af 2021.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling