pixel

Københavns Professions­højskole vil skabe 'sundheds-hub' på Nørrebro

Københavns Professions­højskole vil udvide og arbejder lige nu på at erhverve 'Trekantsgrunden' på Nørrebro for at skabe en helt ny, københavnsk campus. Det kræver dog et statsligt 'ja'.

professionshojskole metropol sigurdsgade

Københavns Professionshøjskole — der har sit hovedsæde i Carlsberg-byen på Vesterbro og som også har adresse fire andre steder i København — drømmer om at samle sine sundhedsfaglige uddannelser på ét sted. Nemlig på Ydre Nørrebro, hvor skolens næststørste afdeling holder til.

I Sigurdsgade bliver der i dag blandt andet uddannet laboranter, radiografer, jordemødre og fysioterapeuter, men i fremtiden ønsker professionshøjskolen at knytte de resterende sundhedsfaglige uddannelser — heriblandt sygeplejerske og socialrådgiver — til skolen i Sigurdsgade. 

Dét kræver mere plads, end hvad de nuværende rammer på Nørrebro-lokationen kan rumme. Og derfor har skolens ledelse længe gået med et ønske om at få lov til at erhverve den såkaldte 'trekantsgrund', der ligger skråt over for skolens hovedindgang.

Den opmærksomme læser vil bide mærke i det faktum, at skolen venter på "at få lov" til at erhverve grunden overfor Campus Nørrebro. Men der er heller ikke tale om en traditionel ejendomshandel.

Grunden er indrammet i en trekantsform af Sigurdsgade, Titangade og Vermundsgade og ejes i dag af det statslige Bygningsstyrelsen.

Styrelsens opgave er at sælge statslige ejendomme og grunde til andre statslige virksomheder og organisationer.

Men da Københavns Professionshøjskole er en selvejende uddannelsesinstitution, kræver det en ekstraordinær beslutning — og i sidste ende politisk velvilje — at sælge grunden til Københavns Professionshøjskole.

»Vi har længe været interesseret i grunden. Det er for dyrt for os at have forskellige grunde placeret i København. Især i forbindelse med den politiske beslutning om at flytte uddannelsespladser ud af København. Derfor giver det mening for os at samle de sundhedsfaglige studerende på et sted. Det kan vi gøre på trekantsgrunden,« siger Søren Rotvig Erichsen, ressourcedirektør hos Københavns Professionshøjskole, til Magasinet KBH.

Politisk udflytteraftale presser på

Regeringens planer om at flytte flere studiepladser væk fra de fire danske storbyer og ud til hele landet, er en del af professionshøjskolens argument for at anskaffe sig grunden på Sigurdsgade. 

»Ved at flytte uddannelsestilbud fra andre lokationer — en på Frederiksberg og en anden på Tagensvej — til ét samlet campus i Sigurdsgade, bliver det ikke kun billigere for os at drifte. Vi kan samtidig tilpasse tilbuddene til den mindre studentermasse, der bliver skabt på grund af udflytningsplanerne,« siger Søren Rotvig Erichsen og fortsætter:

»Men der er også et fagligt argument i at udvikle et stærkt sundshedsfagligt uddannelsesmiljø i Sigurdsgade. Det giver nogle synergier at samle tværfaglige studerende, og det giver en masse tilbage til et lokalområde, der slås med sundhedsmæssige og sociale udfordringer. Det er da fedt at få praktikanter og nyuddannede sygeplejersker, socialrådgivere og social- og sundhedsassistenter ud på Nørrebro og gøre en forskel for lokalområdet,« siger Søren Rotvig Erichsen.

»Vi er i konkurrence med alle andre«

Staten ejede — igennem Bygningsstyrelsen — i forvejen en del ejendomme på trekantsgrunden og overtog de resterende ejendomme fra Københavns Kommune i 2020.

Området er p.t. reserveret til udvidelser for især Københavns Universitet — men også andre uddannelses- og forskningsformål kan komme i spil.

Derfor er det professionshøjskolens håb, at de lykkes med at overbevise politikerne om idéen om en ny "sundhedshub" på Nørrebro.

»Vi er i konkurrence med alle andre. Vi har en stærk tro på projektet og en vilje til at gennemføre. Men vores barriere lige nu er, at det kræver en politisk beslutning. Vi synes selv, at vi har et fedt projekt, der virkelig kan bidrage med noget til lokalområdet. Og vi vil så gerne undgå, at grunden bare blev udviklet til endnu et anonymt kontorbyggeri, hvor livet lukker ned efter klokken 16,« siger Søren Rotvig Erichsen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Mette Juncker
Spændende artikel men må jeg opfordre til lidt større journalistisk grundighed! Det er over fire år siden, at professionshøjskolen Metropol ophørte med at eksistere, da den fusionerede med professionshøjskolen UCC og blev til Københavns Professionshøjskole.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling