pixel

Nordhavns­tunnelen er klar til start

Snart begynder arbejdet med ny tunnel under Svanemøllen Havn — som dog bliver noget dyrere end ventet.

nordhavnsvej, svanemøllen, luftfoto

Efter års forberedelse er tunnelen mellem Østerbro og Nordhavn nu klar til at bevæge sig ned under vandet.

For fem år siden åbnede en knap to kilometer lang strækning, der forbinder Helsingørmotorvejen med Kalkbrænderihavnsgade og dermed leder biltrafikken ind mod centrum uden om Østerbro.

Den sidste halvdel af vejen er ført ned i en tunnel, der dykker ned under Svanemøllens Kaserne og dukker op igen på Strandvænget — lige ved siden af Svanemøllehavnens mange lystbåde.

Men nede i tunnelen efterlod man i 2017 også et lille stykke blind tunnel, som siden har ventet på at blive ført videre under vandet og dermed færddiggøre 'Nordhavnsvej' det sidste stykke over til Nordhavn.

Genvej under havet fra 2027

Fra den lille blindtarm skal en ny, 1,4 kilometer lang tunnel under vandet fra 2027 forbinde den eksisterende Nordhavnsvejtunnel med Kattegatvej i Nordhavn, hvor byudvikling, befolkningsvækst og skibstransport sætter tryk på vejkapaciteten.

Med den nye forbindelse vil såvel privatbiler som en hel del lastbiltransport have en alternativ forbindelse som supplement til Sundekrogsgade, der i dag er den eneste vej der leder fra Sjælland ud til det indre af halvøen Nordhavn.

Senere vil Nordhavnstunnelen også indgå som del af en mulig, østlig ringvej, der på sin vej også kommer forbi Lynetteholm, Refshaleøen og det nordlige Amager, hvilket skal være med til at gøde jorden for videre byudvikling langs Øresund — og måske lede flere privatbiler ud af byens centrum.

Bliver en halv milliard dyrere

Til at konstruktere den kommende tunnel har Vejdirektoratet nu valgt et joint venture-selskab bestående af bl.a. MT Højgaard og NIRAS — og dermed er arbejdet så småt ved at være klar til at gå i gang. Joint-venture selskabet består ifølge Vejdirektoratet af et hold af "store, kompetente" virksomheder, der er valgt på baggrund af deres brede internationale erfaring.

Prisen ser dog også ud til at blive ganske kompetent.

Det vindende entreprise-bud lød på 2,585 milliarder kroner — hvilket er lige præcis 585 millioner kroner dyrere end Vejdirektoratets anslåede pris, ifølge branchemediet Licitationen.

De tre øvrige bud, der ikke fik entreprisen, lå endnu højere — mellem 50 og 75 procent over den anslåede pris. Årsagen til det højere prisleje skal findes i de markante prisstigninger på byggematerialer og energi, vi har oplevet i de senere måneder.

Tunnelen bliver dobbeltsporet og opføres som en såkaldt in situ-støbt tunnel, hvor betonen støbes på stedet.

Flere biler til Nordhavn

Første del af den tunnel der skal lede videre over til Nordhavn stod klar i 2017 efter seks års arbejde og en regning på 2,5 millarder kroner.

Den knap to kilometer lange strækning — heraf halvdelen under jorden — forbinder Helsingørmotorvejens start ved Ryparken Station med Strandvænget tæt ved Svanemøllebugten, der altså snart skal udvides under vandet til Nordhavn.

Når den næste del af tunnelen er anlagt, vil en ny blind vej blive efterladt på Nordhavn. Den vil sidenhen kunne kobles på endnu en lang tunnel ud i Øresund, der via den planlagte ø Lynetteholmen skal forbinde Nordhavn med Refshaleøen.

Mens den nye forbindelse forventeligt vil spare Østerbro for en del bil- og varetransport mod Nordhavn, er det straks mere tvivlsomt hvad det vil betyde for trafikken på selve Nordhavn.

Tunnelen til Nordhavn bliver alene til motoriseret trafik.

I 2018 besluttede Borgerrepræsentationen, at den kommende vejforbindelse ikke ville få en tilsvarende gang- og cykelforbindelse mellem Svanemøllen og Nordhavn — et forslag som ellers havde været diskuteret længe.

Flere kritiske røster, heriblandt Rådet for Bæredygtig Trafik og Cyklistforbundet, har kritiseret biltunnelen for at undergrave brugen af metroens linje M4, der i dag har to stop i Nordhavn — med flere på vej. Og tunnellen ses af flere som led i en udvikling, der bringer mere og mere bilisme til København.

Ude i Nordhavn er adskillige p-huse og p-kældre samtidig under opførsel, og med en ny østlig ringvej tyder intet på, at livet som bilist på disse kanter bliver mindre attraktivt de kommende år.

Hvorvidt den nuværende, og kommende, to-sporede løsning til havnetunnelen vil være nok til at løfte trafikpresset øst om byen, bliver også interessant at følge med i.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Soeren.chr.jensen_1735
Man burde have anlagt vigespor.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
Nordhavn
Kan et fiskemarked være med til at give Nordhavn lidt tiltrængt identitet og en stærkere kobling til det vand, der omgiver byens nye boligområde?
læservision
Nordhavn
Nordhavn skal have et nyt vartegn. En gigantisk figur i træ af en trind Bademester, der kan skubbes i vandet ved en fælles indsats.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling