pixel

Stigning i bilejerskab i København tager fart

Siden 2013 er det kun gået én vej — og i 2021 er der sat vækstrekord.

biler regn københavn

Bilejerskabet i København har været i markant stigning igennem flere år. Dét viste blandt andet tal fra Københavns Kommune sidste år.

Og dén udvikling tog ekstra fart sidste år, viser nye tal for 2021.

Fra 2008 til 2020 steg antallet af biler registreret i kommunen med 32% — til godt 132.000.

Sidste år nåede det samlede antal op på tæt ved 139.000, svarende til en stigning på hele 5% i forhold til 2020.

København er en by i vækst, og derfor kan det umiddelbart virke meget naturligt, at der også kommer flere biler til byen.

Men væksten i antal biler overgår væksten i antal mennesker med en pæn margen.

Frem til 2013 var der faktisk et jævnt fald i antallet af biler pr. 1.000 voksne i København. I 2013 bundede tallet ved 230.

Men så vendte udviklingen markant, og i 2020 var byen nået op på 253 biler pr. 1.000 voksne indbyggere — en stigning på 10% fordelt over syv år, svarende til et snit på 1,4% pr. år.

Københavns Kommune har ikke udregnet tallet for 2021, men det kan man selv gøre med sin lommeregner.

Kommunens egen statistikbank opgør antallet af voksne indbyggere i 4. kvartal 2021 til 533.045.

Med præcis 138.666 biler fordelt på dét indbyggertal, når vi op på godt og vel 260 biler pr. 1.000 voksne i 2021.

Det svarer til en stigning på 2,8% i forhold til 2020 — altså en fordobling af den gennemsnitlige stigningstakt siden 2013.

Det er også en rekordstor stigning for et enkelt år.

Cyklister tager metro

Stigningen i bilejeskab sker på trods af, at København udvidede sin metro markant i efteråret 2019 med åbningen af Cityringen.

Kritikere har siden peget på, at metroen i højere grad tiltrækker cyklister end bilister — noget de seneste tal tilsyneladende understøtter. I marts kunne vi fortælle, at cyklismen i byen er på tilbagetog

Tendensen med tiltagende bilejerskab er fordelt over hele byen — og ikke begrænset til de nyudviklede kvarterer, som dog ser de største stigningstakter.

Østerbro er fortsat den bydel i kommunen, hvor man ejer flest biler, men Amager Vest — med Ørestad — har kurs mod at overtage tronen inden for få år. Tallene er i dag henholdsvis godt 18.000 og lige knap 17.500.

Hvordan corona-pandemien evt. har påvirket udviklingen de seneste to år, ved vi formentlig mere om næste år, når vi kender tallene for 2022.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

belnurze@gmail.com
Jeg synes det vil være rimeligt, at os som bor i København sørger for, kun at have 1 bil. Der er alligevel ikke plads til de biler. Vi vil hele tiden have mere.
Bent_poulsen belnurze_2529
Du er med på at det kun er godt hver fjerde, som har bil nu?

relaterede
artikler

Aldrig har der holdt så mange privatejede biler i Københavns gader som nu, og der er ingen vej uden om: Politikerne skal trække bremsen og bane vej for grønne løsninger og transportformer, der skaber en bedre balance mellem biler og borgere. Det vil gøre overborgmesterens nye idé om at bygge 40.000 hundedyre P-pladser overflødig.

relaterede
visioner

læservision
Nordvest
Overdækning af Helsingørmotorvejen til et grønt byrum, der byder velkommen til København.

seneste
byens liv

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling