pixel

Stort nybyggeri på Nordre Fasanvej bliver mere "Frederiksberg'sk"

Nyt byggeri udskifter hvid villa med boliger og lapper et facadehul på Nordre Fasanvej — og bliver lidt mere 'lokalt' efter politisk krav.

nordre fasanvej, lokal, bolig

Frederiksberg er landets tættest befolkede kommune — og befolkningstallet vokser.

Det mærker man, når man ser den stribe af nye infill-byggerier på de små byggegrunde, der er tilbage i den mondæne kommune — hvoraf flere er bebygget af små, gamle villaer fra århundredeskiftet, der nu forlader byen til fordel for flere kvadratmeter.

Ét af disse er et større boligbyggeri på Nordre Fasanvej, som vi senest skrev om i foråret.

Nu er et konkret lokalplanforslag klar, og dermed er også lidt flere detaljer om byggeriet kommet på plads.

'Frederiksberggrøn' facade og blodbøg i baggården

Går man forbi Nordre Fasanvej 99 i dag mødes man af en gammel villa, der virker lidt ude af trit med sine omgivelser. På den ene side står en ældre, fire etagers ejendom med vindbidte mursten — og på den anden en modernistisk beboelse med svalegange og røde mursten.

Planen er her at opføre et nyt bofællesskab henvendt til seniorer med 20 lejligheder samt fællesfaciliteter, gårdrum og tagterrasser.

Nybyggeriet — der også gerne skulle binde gadeforløbet bedre sammen — er tegnet af tegnestuen Lokal og finder sin inspiration i det fire-etagers nabohus mod syd, der på klassisk Frederiksberg'sk vis består af en tredeling med en markeret base, en bygningskrop og et tag.

Taget på det nye byggeri beklædes med forpatineret zink og kommer til at flugte med nabohuset, så der skabes et mere sammenhængende, urbant forløb ud mod Nordre Fasanvej. Her får facaden karnapper på første og anden sal.

Vinduesrammerne bliver i den mørke 'Frederiksberggrøn', som har sin helt egen farvekode — RAL6009 — og går igen på kommunens affaldsbeholdere, P-standere og bænke.

Andre grønne elementer i form af glaserede teglsten skal skabe kontrast til den øvrige facade, som består af blødstrøgne mursten i lysere nuancer end den mørke grønne.

Bagtil vil et lavere baghus trappe højden ned til to etager, mens for- og baghus forbindes af en mellembygning med et orangeri og opholdsfaciliteter for hjemmets kommende beboere.

Mod det røde nabohus adskilles huset med et grønt haveanlæg, hvor man kan læse en god bog under den eksisterende, store blodbøg, der har samme højde som bygningerne.

Siden vi sidst beskrev projektet, er nye facadedetaljer kommet på plads, og husets dybde og volumen blevet tilpasset en anelse.

Fra både forvaltning og politisk side blev det nemlig ønsket, at der i arbejdet med den endelige udformning blev fokuseret på, at det nye byggeri bedre blev tilpasset de eksisterende bygninger. Facaden skulle have samtidig have en højere kvalitet, der matcher de små arkitektoniske kendetegn, man finder på flere ældre Frederiksberg-huse herude på Nordre Fasanvej. Karnapperne er f.eks. nye, ligesom der er justeret på tagetagen.

Flere infills på vej

Nybyggeriet på Nordre Fasanvej altså blot et blandt flere nybyggerier, der de kommende år vil skyde op i tætbebyggede områder på Frederiksberg.

Det gælder for eksempel et kommende boligbyggeri på Gammel Kongevej, der ligeledes er tegnet af Lokal, Over Byen Arkitekters boligbidrag til H.C. Ørstedsvej og Kjær Architectures skolebyggeri på en lille sidevej til Gl. Kongevej.

Fælles for dem alle, er at de fletter sig ind imellem eksisterende etageejendomme og skaber et moderne modstykke til de klassiske omgivelser — og desuden erstatter et par godt 100 år gamle byggerier fra dengang Frederiksberg stadig var lidt af en forstad karakteriseret af lav villabebyggelse.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling