pixel

Nørreport skal igen renoveres — men nogle af pengene mangler

DSB sætter gang i deres del af forskønnelse af Nørreport Station i år. Men Københavns Kommune — der står for det meste af stationspladsen — har "glemt" at sætte penge af til projektet.

Det er ikke fordi, det nuværende Nørreport er gammelt.

Små otte år er der gået, siden tegnestuen Cobes store omdannelse med glastårne, sænkede cykelbede og masser af lys granit blev indviet.

Alligevel er byens travleste stationsplads allerede mærket af fodsåler, cykler og vejrforhold døgnet rundt.

Og sliddet har længe kaldt på en renovering.

DSB er klar, kommunen tøver

Derfor satte Københavns Kommune og DSB forrige forår gang i en foranalyse, der skulle undersøge, hvordan der bedst kan rettes op på skaderne, og hvordan stationen kan gøres mere robust og billigere at vedligeholde i fremtiden.

Allerede her bliver sagen dog kompliceret, for ansvaret for vedligehold af stationen er delt imellem DSB, Banedanmark og Københavns Kommune.

DSB ejer S-togsperronerne under jorden, trapperne og en del af stationsområdet over jorden. Københavns Kommune ejer andre dele over jorden som belægninger, belysning og cykelparkering. Og altimens sidder Banedanmark på tunnelerne og perronen til fjern- og regionaltog.

Det betyder, kort sagt, at det er kommunens ansvar at udskifte en ødelagt lyspære, mens DSB har ansvaret for. at et krakeleret trappetrin reperares igen.

Men i forhold til den kommende renovering er der opstået et problem.

Københavns Kommune har nemlig hverken fået sat penge af til deres del af projektet eller ansøgt en statslig pulje til samme formål. Det fremgår af et notat fra kommunens Økonomiforvaltning.

DSB har derimod allerede fået økonomisk støtte fra staten til forskønnelsen af Nørreport i forbindelse med "Infrastrukturplan 2035", hvor der blev bevilget 25 millioner kroner til projektet. Så for DSB's vedkommende er planen stadig at begynde arbejdet i år.

Men uden Københavns Kommunes samtidige bidrag, kan det samlede genopretningsprojekt ikke gå i gang — hvilket kan besværliggøre hele planen.

I notatet fra Økonomiforvaltningen lyder det da også, at DSB har ønsket, at Københavns Kommune samtidig skulle stå for forskønnelse af den del, som kommunen ejer.

Men det er altså ikke noget politikerne i København har efterkommet ved at afsætte penge til arbejdet i de knap to år, der er gået, siden det indledende arbejde gik i gang.

Det efterlader p.t. et halvt projekt, hvor et væsentligt bidrag over jorden mangler.

Renoveres efter otte års brug

Cobes omdannelse af byrummet omkring Nørreport Station blev tilbage i 2015 set som en stor forbedring af den skumle og nedslidte stationsplads, som fanget mellem vognbaner til biler på begge sider tilmed var endnu mere støjende og trafikeret end i dag.

Men pladsens belægning — som består af større og mindre granitfliser og rustfri stålelementer — kræver noget mere vedligehold end i mange andre byrum i byen.

Belægningen omkring stationen lider under sætningsskader, som både kan henføres til uhensigtsmæssig kørsel af tung trafik og manglende bæreevne i opbygningen.

Et lignende problem var årsag til, at Købmagergades fliser over mange år knækkede og blev erstattet af asfaltsprøjt, inden en omfattende renovering for 11 år siden skiftede hele bærelaget og belægningen ud med den, man kender i dag.

Derudover vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at der i det hele taget aldrig er blevet sat penge nok af til at holde stationen ren og reperare de skader, der uundgåeligt opstår, når 250.000 mennesker dagligt sætter deres fødder der.

Skaderne har ført til jævnlige opgravninger, reperationer og reetableringer — men endnu ingen totaløsning.

Bag analysen af Nørreports omdannelse, der altså også skulle lægge til grund for kommunens planlagte udbedringer, finder man den samme rådgivertrio, der vandt arkitektkonkurrencen om Nørreport i 2010.

Arkitekterne Cobe og Gottlieb Paludan samt ingeniørrådgiveren Sweco præsenterede oprindeligt tre forskellige scenarier som Københavns Kommune kunne vælge at gå videre med: En billig løsning til 48 millioner, en "plus det løse"-løsning til 50 millioner og en dyr til 75 millioner.

Her anbefalede Teknik- og Miljøforvaltningen politikerne at gå videre med løsningen til 50 millioner kroner, hvor stationens overordnede udtryk blev bevaret, men gjort mere robust.

I dén plan ville belægning og bygningsdele blive udskiftet til mere robuste materialer, der lignede det oprindelige design, men var mere holdbar, så der forhåbentlig ville gå mere end otte år, før det hele skulle udskiftes igen.

For eksempel blev det foreslået at udskifte bænkene omkring ventilationstårnene med et design, hvor nye bænke og et gitter beskyttede den nederste del af de glasbeklædte ventilationstårne, så de ikke splintrer under lidt for glade aftener i byen.

De afrundede glasplader produceres vel at mærke kun af én enkelt producent i Sverige, hvilket gør det til en bekostelig affære for skatteyderne, når en af dem ødelægges i en alkoholtåge.

Politikerne kan vælge at afsætte de nødvendige midler til renoveringen af Nørreport i april eller september, hvor der altid forhandles om budgetter.

Men uanset hvad vil det på grund af den manglende finansering de seneste to år nu blive meget svært at få sat arbejdet i gang sideløbende med DSBs del af projektet.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Tjc

Håber de laver noget ved de håbløse busstoppesteder, specielt 184,185,150S,15E

Der er alt for lidt plads!
Niels Madsen_1
Jeg ved godt at det er godt at cykle og godt for klimaet, men alle de cykler der er på Nørreport er jo et hæsligt syn. Der må være andre smartere måder at parkere cykler på. En kreativ arkitekt kunne godt bruges.
Bo Creutz
Metalskinnerne er et problem: De holder ikke; de er glatte. Men resten af området synes jeg faktisk er vellykket, bl.a. de forsænkede cykelparkeringer.
Claus Krarup

Når jeg læser sådan en artikel kommer jeg til at tænke på Egon Olsens meget kendte udbrud:

"Hundehoveder og hængerøve, lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skiderikker, impotente grødbønder, småbørnspædagoger og socialdemokrater!"

Men jeg vil selvfølgelig ikke skrive det som en kommentar her.
David Busk
Grunden til at fliserne er slidt er fordi billister bruger passagen mellem Nørregade og Gothersgade som en smutvej. Fliserne er ikke lavet til at understøtte tonstunge biler, og i løbet af de 8 år der er gået, er de altså knækket under presset. En renovering kommer ikke til at ændre på det medmindre, de gør det umuligt for biler at skyde genvej.
Joshua Amudzidis-Bruhn
Hvornår mon Banedanmark tager ansvar og gør noget ved fjernperronerne, som mildest talt et skandaløse, både æstetisk og sikkerhedsmæssigt.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling