pixel

Bispebjerg Hospital skyder megabyggeri i gang med ny psykiatri

Det næststørste nybyggeri til fremtidens supersygehus skal være helende arkitektur i hjemlig skala.

ny psykiatri bispebjerg hospital

Efter en opvarmning, der har strukket sig over det meste af 2010'erne, går et af de absolut største byggeprojekter i hele København for alvor i gang med 2020'ernes komme: Moderniseringen og udvidelsen af Bispebjerg Hospital.

Straks efter årsskiftet ruller maskiner og materiel ind på den klargjorte byggegrubbe i hospitalområdets nordligste hjørne, der skal rumme hovedstadens nye psykiatriske hospital.

Ny Psykiatri Bispebjerg vil samle det meste af de nuværende psykiatriske behandlingsafsnit på Bispebjerg Hospital, Frederiksberg Hospital, Gentofte Hospital og Rigshospitalet i et kompleks på 22.500 m2 med 200 enestuer.

Til en pris på 700 mio. kroner er det efter seks-længede Akuthuset det næststørste nybyggeri i megaprojektet på Bispebjerg Bakke, der samlet løber op i over 120.000 nye etagemeter, 90.000 renoverede og 4 milliarder kroner frem mod 2025.

Når det står færdigt, vil Ny Psykiatri Bispebjerg foruden de 200 sengepladser rumme psykiatrisk akutmodtagelse, en vifte af behandlingsfaciliteter samt plads til undervisning og forskning.

Første etape opføres frem mod 2022 med akutmodtagelsen og fire sengeafsnit. I anden etape fra 2022-24 nedrives de eksisterende bygninger for at give plads til de øvrige otte sengeafsnit.

Og i tredje etape fra 2023-25 indrettes ambulatorier og forskningsfaciliteter i det ældre, tilstødende Lersø-komplekset – en renovering, der tilføjer det psykiatriske hospital 15.000 m2 i arealet og 500 mio. kroner på prisen.

Helende arkitektur

Ny Psykiatri Bispebjerg er tegnet af PLH Arkitekter i samarbejde med Friis & Moltke efter designprincipper om såkaldt helende arkitektur og med en vision om at møde psykiatriske patienter med størst mulig respekt og værdighed.

Det store bygningskompleks er brudt ned i seks mindre og overskuelige enheder for at skabe en mere tryg og "hjemlig" ramme om indlæggelsen – og med reference til den måde, bygningerne i det oprindelige Bispebjerg Hospital ligger som pavilloner i en park.

Med grønne bånd imellem sig placeres de rektangulære bygningskroppe i ét til tre plan i en asymmetrisk vifte, der følger bakkedraget.

Ankomsten til den nye psykiatri vil ske via den eksisterende sidevej fra indkørslen ved Tuborgvej, der omlægges til stillevejen Lille Tuborgvej forbi de nye sengebygninger og frem til hovedindgangen ved en lille pladsdannelse kaldet Psykiatritorvet.

Hjemlig skala

Hver bygning vil rumme to sengeafsnit, fordelt på hver sin etage omkring en indre gårdhave, som der er direkte adgang til også fra første sal.

Alle 200 enestuer får udsigts-karnap med frit udsyn til de grønne omgivelser fra et stort vindue, der trækker døgnets rytme ind.

Fællesområderne indrettes ligeledes i den såkaldt hjemlige skala, så de imødekommer patienters og pårørendes forskelligartede behov. Med store glasfacader til de grønne atriumgårde, hvor der kan dyrkes yoga, morgengymnastik og anden fysisk aktivitet, men også med opholdszoner, der gør det muligt at være lidt for sig selv og alligevel være i det fælles rum.

Personalefunktionerne på hvert sengeafsnit kommer til at ligge direkte oven over hinanden og forbindes med en indre trappe, så personalet lettere kan arbejde sammen og støtte hinanden, både i hverdagen og i en akutsituation.

En femtedel af fremtiden

Ny Psykiatri Bispebjerg er et af fem delprojekter i udviklingen af fremtidens Bispebjerg Hospital. Et parkeringshus tyvstartede og stod klar i 2016, fulgt af en laboratorie- og logistikbygning i 2018.

Men størst er som nævnt opførelsen af Akuthuset, der også går i gang i 2020 og forventes at åbne inden 2024 med blandt andet akutmodtagelse, operationsgang, røntgen og ca. 600 sengestuer.

Der ud over renoveres hospitalets oprindelige pavilloner fra 1913. De er tegnet af Martin Nyrop, arkitekten bag Københavns Rådhus, og er fredede sammen med haveanlægget. Efter Akuthuset er taget i brug, bliver de gamle bygninger primært til ambulante behandlinger, administration og forskning.​​

Når supersygehuset er fuldendt midt i 2020'erne, vil hele området være delt ind i fire kvarterer med hver sin klare identitet: Det somatiske hospitalskvarter omkring Akuthuset i vest, det psykiatriske kvarter i den nordlige del, det fredede historiske kvarter mod syd og et grønt parkkvarter i midten.

Emner

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling