pixel

Ny rapport: Sundere byer giver sundere mennesker

Nærhed til det grønne giver fysisk og mentalt velvære. En ny rapport viser, hvordan vi kan tænke grøn sundhed ind i fremtidens byer.

skolen sydhavnen udbygning

Tidens krav om mere natur i det urbane landskab er mere end ren romantik. Klimaforandringer og luftforurening peger på, at mere natur i byen også er sund fornuft.

Og i fremtiden skal vores byer designes med mere og grønt og et større fokus på bevægelse, så de ikke kun huser mennesker, men også bidrager til at holde dem sunde — dét er der et tiltagende fokus på i mange af verdens storbyer. 

Hvordan dén sag kan gribes an undersøger en ny rapport fra arkitekt- og ingeniørfirmaet Sweco. Rapporten Healthy Buildings, Cities and You peger på, at vi i høj grad kan forbedre byboeres fysiske og mentale helbred ved at se på faktorer som grønne omgivelser, luft, naturligt lys, støj og bevægelse.

Grønt gør godt

En af de vigtigste konklusioner er, at især naturen i byen er med til at holde os sunde, og at adgang til grønne omgivelser — faktisk bare udsigten til grønt — har en positiv indflydelse på vores mentale helbred.

Dét understøttes blandt andet af undersøgelser fra pandemien, hvor folk, der boede med udsigten til grønt havde færre symptomer på angst og depression end folk, der ikke gjorde.

Og netop på grund af naturens effekt på helbredet bør fremtidens byliv gøres grønnere:

»Det viser vigtigheden af at designe byer med flere grønne områder pr. indbygger men også mere bynatur af højere kvalitet,« siger Camilla Julie Hvid, landskabsarkitekt og ingeniør hos Sweco i Danmark.

90% af livet leves indenfor

Selvom vi har brug for naturen for at holde os sunde, er det ikke meget af vores liv, vi opholder os i den. Ifølge rapporten bruger den gennemsnitlige dansker faktisk hele 90 procent af sin tid indenfor.

Hvis man skal have folk mere ud i naturen, skal naturen mere ind i byen, lyder devisen. Folk er nemlig langt mere tilbøjelige til at komme ud i naturen, hvis de bor tæt på den.

Bor man 50 meter fra grønne omgivelser, benytter man sig typisk af dem 3-4 gange om ugen, mens folk, der bor 1.000 meter fra et grønt område med stor sandsynlighed maksimalt kommer der en enkelt gang om ugen.

Gevinsten ved det grønne

Der er store helbredsmæssige gevinster forbundet med at bo tæt på grønne områder.

Når det ikke kræver den store indsats at komme ud i det grønne,  er der større chancer for, at man får rørt sig, socialiserer og får ladet mentalt op — ting der alle har en positiv effekt på moderne livsstilssygdomme som diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme og depression.

Derfor, konkluderer rapporten, er det afgørende for vores helbred og for samfundets omkostninger på sundhedsområdet, at vi får mere grønt i byerne pr. kvadratmeter.

Samtidigt skal vores boliger og indendørs omgivelser designes, så de får åbne vidder, grønne områder og planter helt tæt på. For jo tættere på faciliteterne vi er, jo større chancer er der altså for, at vi får dem brugt og at de kommer til at gøre en forskel.

Magelige mennesker

Mennesker er magelige, men samtidig er de fleste godt klar over, at manglende bevægelse undergraver vores sundhed.

Hvis dén nød skal knækkes, og vi i fremtiden skal komme mere op af stolen, må byerne indrettes, så den sunde løsning gennem byen også altid vil være den nemmeste, anbefaler rapporten.

Således er en sund by en by, der bygges på cyklisters og fodgængeres præmisser, og hvor offentlige rum er inviterer til aktivitet og interaktion.

Sundere inde

Da det meste af vores liv i nord altså foregår inde, er det lige så afgørende at skabe sunde bygninger som sunde uderum. Eller sagt på en anden måde:

Når folk ikke kommer ud i naturen, må naturen komme indenfor. Og jo mere, vi tager med indenfor fra naturen, jo bedre vil vi få det.

Grønne planter naturligt lys indendøre har vist sig at have en positiv effekt på både luftkvalitet, søvnmønster og koncentration. Det bør derfor være hjørnestenen i fremtidens sunde bygninger.

Dertil kommer ordentlig ventilation, reduceret støj udefra og bygninger, der opfordrer til fysisk bevægelse ved også her at gøre den sundeste løsning til den nemmeste.

Sammenlagt er der altså meget man kan gøre ved byens design, der kan bidrage til et bedre helbred for dens fremtidige beboere, konkluderer rapporten.

Rapporten er den anden i en serie af Urban Insight-rapporter i år fra Sweco om temaet Urban Health and Well-Being. Se hele rapporten her.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling