pixel

Vokseværk på Nørrebrogade med anden etape af stort projekt

Lav bygning der huser en Lidl og Café Castro forsvinder til fordel for længe planlagt nybyggeri med fem etagers butikker, boliger og institution.

tegning nybyggeri nørrebrogade

I Farumgade på Nørrebro har der siden 2017 ligget en temmelig futuristisk bygning, som med sine fem etager og sin spidse facade ud mod Nørrebrogade ser en smule malplaceret ud ved siden af sin fire etager lavere nabo.

Og det er sådan set med vilje. Ejendommen i Farumgade, der blandt andet rummer et supermarked, et fitnesscenter og 24 lejligheder, er nemlig kun første etape af et stort samlet projekt, der i en nær fremtid vil udfylde hele den lidt ukurante, trekantede grund, som afgrænses af Nørrebrogade, Farumgade og den grønne cykelrute, Nørrebroruten.

Anden etape af projektet indebærer en nedrivning af det lave butiks- og cafébyggeri, der i dag ligger på Nørrebrogade 209 — skråt over for Superkilen — og blandt andet huser den velkendte Café Castro. I stedet skal der opføres en stor “trappebygning”, som er to etager høj ud mod Nørrebroruten og vokser til fem etager mod Nørrebrogade.

Der skal fortsat være butikker i den nye bygnings nederste etage ud mod gaden, mens der er planlagt lokaler til en tandlæge og en børneinstitution samt lejligheder i etagerne ovenover.

Lejlighederne på femte sal bliver bygget som taghuse med egne tagterrasser. Resten af ejendommens beboere og brugere vil til gengæld få adgang til en stor, grøn tagterrasse, som etableres på bygningens første “trappetrin” ud mod den grønne cykelrute.

På det højeste sted bliver den nye bygning 21 meter høj — 18 hvis man fraregner taghusene. Den nuværende butiksbygning er 7,5 meter høj.

Arkade og glasoverdækket passage

Ud mod Nørrebrogade er det planlagt at trække bygningens to nederste etager tre meter tilbage i forhold til resten af facaden, så der dannes en arkade med søjler, mens der bliver mulighed for en café med udeservering i underetagen på bygningens vestlige side ud mod den grønne cykelrute.

Den nye bygning kobles sammen med projektets første etape med en glasoverdækket passage på 750 m2.

Sammen med det eksisterende byggeri i Farumgade kommer hele projektet til at omfatte 13.600 m2 etageareal, heraf er knap 3.500 m2 boliger og omkring 9.400 m2 erhverv.

Der er helt tilbage i 2009 vedtaget en lokalplan, som muliggør byggeriet, men den private bygherre har forud for igangsættelsen af projektets anden etape bedt om dispensation på en stribe større og mindre punkter, og det har gjort det nødvendigt med en ny nabohøring og en ny behandling af Københavns Kommune.

Protester over “fæl” bygning

Bygherren har blandt andet bedt om lov til reducere bredden på arkaden fra de oprindeligt planlagte fem til nu kun tre meter. Dét sker for at få bedre lysforhold på de to nederste etager ud mod Nørrebrogade.

Desuden beder bygherren om dispensation fra de regler om at etablere én parkeringsplads pr. 100 m2 etageareal, som gjaldt sidste år, da man afleverede ansøgningen. I stedet vil man lave 23 parkeringspladser på en nærliggende ejendom i Baldersgade — svarende til én p-plads pr 250 m2.

Københavns Kommunes netop vedtagede Kommuneplan 2019 har i mellemtiden lempet kravene om antallet af nye parkeringspladser til nybyggerier i byen, så dette tal er nu inden for kommunens generelle rammer.

Nabohøringen har medført en stribe indsigelser — ikke blot mod de ønskede dispensationer, men mod byggeriet som helhed, der blandt andet betegnes som "fælt" og ødelæggende for områdets hidtidige herlighedsværdier.

Der bliver også gjort indsigelse mod, at det samlede projekt medfører en voldsom fortætning af et hidtil meget åbent område.

Flere protesterer mere konkret imod den smallere arkade, der vil medføre, at endnu mere af det i dag dejligt brede fortov forsvinder. Nørrebro Lokaludvalg foreslår, at man til gengæld for en smallere arkade stiller krav om, at fortovet uden for arkaden får en bredde på tre meter i stedet for de to, der er planlagt.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skal tage stilling til, om der skal gives dispensation på et møde den 11. maj.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling