pixel

Første glimt af nye Noma

Der er dukket tegninger op af Nomas hemmelighedsfulde ombygning af en udkantskøbenhavnsk ruin.

new noma søminedepotet

Noma er lukket. Den sidste af de verdensberømte serveringer blev sendt afsted fra køkkenet en aften i slutningen af februar. Efter 14 år i Strandgade 93, der fuldstændig forvandlede København som madby.

Men det er en del af planen, at Noma skal åbne igen i en ny restaurant en lille kilometers penge længere ude i retning mod Øresund. På adressen Refshalevej 96, lige inden Holmen bliver til Refshaleøen. I praksis noget af det yderste af Christianshavns Vold, og dermed op af det alleryderste Christiania, hvor der ligger et gammelt søminedepot.

Eller en ramponeret ruin, kunne man også sige om Søminens tomme bygningsskal med hver eneste centimeter inde og ude dækket af graffiti.

Så hvordan Noma vil forvandle den øde slumstemning til noget, man kan forbinde med fire kåringer som verdens bedste restaurant, har været ventet med stor nysgerrighed. Og Noma har med stor hemmelighedsfuldhed holdt kortene helt tæt til kroppen.

Indtil nu.

I en naboorientering om ombygningsplanerne fra Københavns Kommune til områdets spredte naboer er der nemlig dukket en række nye oplysninger op – foruden et par afdæmpede arkitekttegninger af nye Noma.

Kort
Nye Noma

7 huse i huset

Ifølge naboorienteringen indrettes køkkenet i selve det smalle, aflange søminedepot, mens gæsterne vil opleve de gastronomiske kreationer i en helt ny og sammensat tilbygning.

Udvendigt istandsættes de originale 727 kvadratmeter fra 1917 tilbage til det oprindelige udtryk med pudset facade, trævinduer og døre i glas samt reetablerede skodder – og moderniseres med et grønt tag beplantet med sedum.

En eksisterende værkstedstilbygning fra 1938 rives ned og erstattes af den nye et-plans restaurantbygning med plads til op til 80-90 spisende på 561 kvadratmeter. Den vil bestå af syv mindre bygninger i hver deres form og materiale – som træ, stål, beton og tegl – der samles af vægpartier i glas.

På grunden skal der også opføres to væksthuse på hver 147 kvadratmeter foruden et testkøkken på 69 m2. Alle tre fritstående med vægge og tag i glas på fundamenterne af tre tidligere nedrevne småbygninger.

Vedholdende rygter vil vide, at nye Noma er tegnet af BIG og Bjarke Ingels – den eneste dansker fra ejer og køkkenchef René Redzepis generation, der kan måle sig med hans egen internationale berømmelse. Men naboorienteringen afslører ikke, om rygterne holder.

Ingen flydende marker

Som en del af Christianshavns Vold er Sømine-grunden fredet, men Slots- og Kulturstyrelsen har givet Noma dispensation til restaurant-byggeriet, fordi den gennemgribende renovering og fremtidige pleje anses som en markant og langsigtet forbedring af forholdene for det historiske voldanlæg.

Redzepi har dog ikke fået lov til at realisere alle de visioner, han startede med for det nye Noma: En selvforsynende urban farm med urte- og køkkenhaver omkring sig på volden, flydende ude i Stadsgraven og oppe på taget.

Søminedepotet ligger mellem Charlotte Amalies Bastion og Frederiks Bastion og var oprindeligt flådens magasin til ladte miner. Bygningen er senere brugt af Kunstakademiet som modelværksted, men har altså længe ligget ubenyttet hen. I sommeren 2011 blev det besat af en stor gruppe unge, der kortvarigt skabte sig et fristed inspireret af den tilstødende fristad.
 
Da Noma i sin tid flyttede ind i Nordatlantens Brygge, lå enden af Strandgade også mentalt ret langt væk for de fleste københavnere. I dag er det lige midt i byen takket være Inderhavnsbroen og dens mindre bro-søskende til Holmen, færdigbyggede Krøyers Plads og menneskemylderet på vej til madboderne på Papirøen. På samme vis bliver Nomas kommende adresse heller ikke ved med at være helt så isoleret – lige på den anden side af Stadsgraven ligger allerede det store nye boligbyggeri Margretheholm og det snart fuldendte kraftværk-forklædt-som-bjergpark Amager Bakke.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling