pixel

Grå modernisme ud på Østerbro, stort boligbyggeri ind

Skt. Kjelds Plads vil helt ændre karakter, når fladt og lidt trist erhvervsbyggeri fra 60'erne skiftes ud med 450 boliger i op til syv etager.

Nybyggeri fra Skt. Kjelds Plads

Det er en af den slags bygninger, man normalt kunne forvente at støde på, når man kører langs ringvejen omkring en større dansk by: Pragmatisk, praktisk, grå.

Men her ved Skt. Kjelds Plads på Østerbro i København — midt i bydelens hypede klimakvarter — virker det knap 5.000 kvadratmeter store erhvervsbyggeri fra 1960 en lille smule malplaceret.

Bygningen, der oprindelig blev opført som værksted for en bilforhandler, rummer i dag blandt andet et supermarked, en børnehave og en bokseklub. Og med sine to etagers højde ser den noget lavstammet og selvudslettende ud ved siden af de fem-syv etager høje bolig- og kontorkarréer, der ellers dominerer området.

Men nu er der mere visuel harmoni på vej til Klimakvarteret.

Som vi tidligere har fortalt, har ejendomsudvikleren Nrep og pensionskassen Akademiker Pension i et stykke tid pønset på at rive erhvervsbyggeriet ned og erstatte det med en ny, stor boligkarré. Og nu er der for alvor kommet kød på planerne.

Mens den nuværende bygning ligger frit på en åben grund med blandt andet parkeringspladser omkring sig, vil det nye byggeri blive opført i en traditionel karréstruktur på seks-syv etager med et indre gårdmiljø. Højden bliver op til 24 meter og skal matche højden på de bygninger, der ligger overfor.

Udvider Skt. Kjelds Plads

Det nye byggeri skal rumme cirka 450 boliger — heriblandt almene ungdomsboliger og mindre familieboliger — et supermarked, en daginstitution og erhvervslokaler.  

Byggefeltet består af i alt tre mindre, umage grunde, og det nye byggeri vil derfor får en noget asymmetrisk, syvkantet form, når man ser det fra oven. Ud mod Bryggervangen, Sejrøgade og Skt. Kjelds Plads vil der komme tre "åbne" facader, mens fire facader vil vende ind mod nabobyggerierne mod syd og vest.

Ud mod Skt. Kjelds Plads vil facaden blive trukket tilbage fra vejen, så der kan anlægges et grønt bed med træer, som udvider pladsens i forvejen overdådige, grønne frodighed.

Dette bliver blot ét af de i alt syv byrum, der skal anlægges på og omkring byggeriet, og som i flere tilfælde også vil kunne benyttes af folk fra nærområdet. Byrummene inkluderer blandt andet et gårdrum i to plan, en passage lang byggeriets bagside, terrasser på byggeriets tag og en legeplads, der skal benyttes af en planlagt daginstitution og uden for dennes åbningstid vil være offentligt tilgængelig.

Klimakvarteretes grønne og frodige karakter skal smitte af på nybyggeriets grønne byrum, der blandt andet skal beplantes med mindst 17 træer og næsten 300 buske. Derudover skal en del af bygningens facade begrønnes.

Der vil blive adgang til de indre gårdrum via tre store portåbninger ud mod henholdsvis Sejrøgade, Bryggervangen og passagen bag byggeriet.

Stramt, men varieret

Byggeriet er tegnet af blot 2½ år gamle ACT Architects, der har taget udgangspunkt i et stramt, traditionelt udtryk, som så varieres på vej rundt om karréen.

Facaden på den høje stueetage brydes for eksempel af de endnu højere portåbninger og af variationer i facadens forløb. Mansardtaget i lysegrå metal brydes af forskellige typer karnapper og tagvinduer. Og facadens udtryk varieres på vejen rundt med forskellige vinduesbredder, altaner i flere størrelser og markante skift i facadebeklædning — fra mørkerøde mursten til glat puds til træ.

Målet er at skabe noget variation i hvad der ellers kan synes som et ganske bastant byggeri, der helt vil ændre opfattelsen af Sankt Kjelds Plads og gøre den mere "kompakt".

Planen er, at bygningens stueetager ud mod gaderne skal rumme mindre butikker og et supermarked. Ud mod Bryggervangen vil der dog også være mulighed for boliger i stueetagen.

På byggeriets bagside får den planlagte børneinstitution plads. Og derudover skal lokalerne i stueetagen bagtil benyttes til en udvidelse af det nærliggende Pelican Self Storage-lagerhotel samt flere boliger.

Inkluderer vejomlægning

Det er planen, at en eksisterende parkeringskælder under det nuværende byggeri bliver bevaret og genbrugt i forbindelse med nybyggeriet. Men ellers trækker planerne foreløbigt i retning af færre biler og flere træer. 

Som en del af byggeplanerne har bygherren nemlig tilbudt Københavns Kommune at forestå en omlægning af Sejrøgade, Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, så Klimakvarterets grønne udtryk bliver forstærket, og trafiksikkerheden i området bliver øget.

Den foreslåede omlægning inkluderer selvfølgelig flere træer og plantebede, men også nyt fortov og ny cykelsti. Og den del af planen kræver, at der bliver nedlagt 20 parkeringspladser.

Der skal en ny lokalplan for området til, hvis nybyggeriet ved Skt. Kjelds Plads skal kunne føres ud i livet — en plan som de københavnske politikere skal tage stilling til ved et udvalgsmøde i næste uge.

De Konservative er en del af flertallet bag den "principaftale", der blev indgået politisk sidste år og som blandt andet indeholder, at enhver nedlagt P-plads i byen skal erstattes af en anden. Og derfor kan man måske forudse problemer med at få gennemført nedlæggelsen af de 20 P-pladser ved Sankt Kjelds Plads. 

Hvis politikerne godkender forslaget, skal det derefter i offentlig høring i otte uger. Det forventes, at den endelige lokalplan kan blive politisk vedtaget i begyndelsen af næste år.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

belnurze@gmail.com
Dejligt med forbedring og indtænkt grønt - nu det er klimakvarter
Soeren.chr.jensen_1735
Byg parkeringskælder
belnurze@gmail.com Soeren.chr.jensen_1735
Der er faktisk en underjordisk, større parkering lige ved Meny Bryggervsngen

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
København
Byens parkeringspladser udnyttet til midlertidige studieboliger – uden at fjerne bilerne.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling