pixel

Nyt liv i gamle Nyhavn

Det pulserende liv i Danmarks mest besøgte havnekvarter skal have mere plads. En længere promenade, en ny kulturmole og en havnepark er visionerne for det nye Nyhavn.

kbh magasin

Fakta

Nyhavn
Byrumsstrategien er blevet til i sam­arbejde mellem Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning, By og Havn samt følgegruppen ”Nyhavnsgruppen”.

Planerne berører Frederiks­staden, Nyhavn og Gammelholm.

I november 2008 vedtog Borger­repræsentationen at Nyhavn er et område der skal udvikles.

Fakta

Visionerne

Kvæsthusmolen

Københavns ny eventmole

Den perfekt beliggende mole – der lige nu kun har grusbunker at tilbyde – skal være områdets kulturelle eventmole med ophold og adgang til vandet, en promenade og en udendørsscene med løbende events og aktiviteter fra Skuespilhuset.

Havnegade

En urban havnepark

Planen er at anlægge en urban havnepark med en sammenhængende promenade langs vandet og mulighed for varierende aktiviteter året rundt. En plan om en promenade for Havnegade har eksisteret i nogle år, men der er endnu ikke blevet afsat midler på det kommunale budget.

Nyhavn

En længere, livlig promenade

Solsiden skal have et mere sammenhængende udtryk. Fodgængerpromenaden skal forlænges langs ydre kanal med udeservering langs facader og på skibsdæk. En cykelrute langs skyggesiden (herover) skal forbinde Amager og Holmen med Indre By samt en ny bro over inderhavnen.

Nyhavn er nok dét kvarter i København der står printet ind i flest danskeres bevidsthed: De 300 år gamle huse, fortovscaféerne, de charmerende veteranskibe og den konstante summen af liv.

Og nu skal den særlige stemning have mere plads at brede sig på.

Mange velbeliggende arealer i området ligger nemlig uudnyttet hen, og derfor har Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning netop lavet en plan for hvordan kvarteret kan udvikle sig: Nyhavns fodgængerpromenade skal forlænges, Kvæst­husmolen skal forvandles til byens nye eventmole, Havnegade skal være en havnepark, og langs Nyhavns skyggeside skal en ny cykelrute samt en bro over inderhavnen forbinde Amager og Holmen med Indre By.

”Med undtagelse af selve Nyhavn og terrassen ved Skuespilhuset, så er der ikke mange muligheder for at slå sig ned med en kold øl eller en is tæt på vandet i Nyhavnsområdet. Det skal vi have lavet om på,” siger teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Klaus Bondam.

Byrumsstrategien er endnu blot et idéoplæg, men vender politikerne tommelfingrene opad for forslaget, kan det være første skridt mod en realisering, vurderer centerchef Ulrik Winge fra Center for Bydesign:

”Vi er ikke i tvivl om at der vil opstå en masse liv i de her områder fordi de er så attraktive og velbeliggende. Udfordringen er at skabe bedre rammer for det byliv der allerede er masser af i området.”

Planen var til officiel behandling kort efter redaktionens deadline.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling