pixel

Skrabet løsning uden granit anbefalet i Nyhavn

Renovering af Nyhavns skyggeside skal være en smallere model med beton i stedet for granit — dét anbefaler forvaltning til byens politikere.

nyhavn, gade, cykler

Forrige sommer afsatte Borgerrepræsentationen 12 millioner kroner til at omdanne genboen til byens nok mest fotograferede strækning til en såkaldt cykelgade — med både bedre og smukkere forhold for de gående og de 2-hjulede.

Her på Nyhavns skyggeside ender de lokale, og især turisterne, ofte i trælse situationer, når cyklister i raskt tempo suser forbi fra Inderhavnsbroen med retning mod Kongens Nytorv.

Et meget bredere fortov, ingen bilparkering og bedre cykelforhold skulle afhjælpe alt dette.

Men nu risikerer fodgængerne at få mindre, og mindre luksuriøs, plads på de kommende fortove end først antaget.

12 mio. er ikke nok til granit

Hos Teknik- og Miljøforvaltningen på Københavns Rådhus har man siden budgetlægningen konstateret, at man for de afsatte 12 millioner kroner kun har råd til en mere discount'et løsning, og derfor vil én ny plan inden længe blive lagt frem og anbefalet til byens politikere.

Her kan promenaden langs vandet blot udvides med 1,5 meter — mod tidligere planlagt 3,5 meter.

Oprindeligt skulle udvidelsen ske i form af en granitbelægning, ligesom der allerede ligger langs vandet i dag. Men det er der nu heller ikke råd til alligevel, og i stedet er planen at lægge et klassisk københavnerfortov med betonfliser udenpå den eksisterende promenade med granit og brosten.

Hele strækningen bliver dog fortsat til en cykelgade, hvor cyklister får fortrinsret, mens ærindekørsel for biler fortsat bliver tilladt, hvis de altså holder farten nede og pænt venter bag de to-hjulede.

Bilisterne skal også være opmærksomme på, at gaden fremover bliver ensrettet, så bilerne kan køre fra Nyhavnsbroen og mod enten Kongens Nytorv eller Inderhavnsbroen, men altså ikke hele vejen gennem gaden.

I alt bliver der nedlagt 28 parkeringspladser for at skabe bedre plads til såvel cyklister som fodgængere.

Tre andre bud

Den anbefalede, billigere løsning er dog kun ét blandt i alt fire bud, som politikerne snart skal tage stilling til.

En anden billig løsning er at udvide promenaden med 3,5 meter i samme granitbelægning som i dag, men kun for strækningen mellem Nyhavnsbroen og Inderhavnsbroen. Gaden på denne strækning omdannes til cykelgade og parkering nedlægges.

For at holde denne løsning indenfor budgettet ændres strækningen mellem Kongens Nytorv og Nyhavnsbroen altså slet ikke.

Den tredje løsning minder om den første, men flytter det udvidede fortov på 1,5 meter fra vand- til bygningssiden.

Indre By Lokaludvalg og Gammelholm Beboerforening, der repræsenterer beboerne mellem Strandgade og Nyhavn foretrækker — måske ikke helt overraskende — denne løsning. Men den vil efterlade den travle vandstrækning med den nuværende, sparsomme fortovsplads.

"Man bør ikke lade et hensyn til turister, der står ved havnekanten og tager billeder, overtrumfe hensynet til beboere og hensynet til trafiksikkerhedsmæssige forhold på strækningen," lød det i lokaludvalgets tidligere høringssvar fra foråret. Og dén holdning står lokaludvalget ved i dag.

Dyr løsning fortsat i spil

Den fjerde mulighed politikerne kan vælge, er den oprindelige løsning, der var i høring tidligere på året, hvor promenaden udvides med 3,5 meter granitbelægning langs hele vandstrækningen.

Denne løsning kan dog nu ikke længere holdes inden for budgettet, og derfor vil den kræve, at der politisk bliver fundet flere penge til arbejdet.

Alt i alt giver det os fire mulige løsninger: Én dyr, én kort, én langs vandet og én langs husene.

I deres høringssvar til forslagene udtrykker Indre By Lokaludvalg, at der især bør gøres mere ved de nuværende, kaotiske forhold ved Inderhavnsbroens landing i Nyhavn.

Desuden anbefaler de en løsning for krydset før Inderhavnsbroen uden en midterhelle for fodgængere.

I de fleste af forslagene til en nyindretning af T-krydset hvor Havnegade møder Nyhavn, har kommunen optegnet en ny midterhelle her. Men ifølge lokaludvalget vil en sådan helle ikke som håbet sænke cyklisternes fart, men blot give nye trafikmæssige udfordringer og utryghed for krydsende fodgængere.

Til gengæld bliver Havnegades udmunding i Nyhavn i alle de foreslåede løsninger del af et kontinuerligt fortovsforløb fra Nyhavn til Inderhavnsbroen.

Senere i år præsenteres de fire planer for Teknik- og Miljøudvalget — med den billige og smalle løsning anbefalet af embedsværket. Her skal politikerne tage endelig stilling til, hvad der er den bedste løsning. Og så kan arbejdet med Inderhavnsbroens landing og Nyhavns sydside forhåbentlig gå i gang.   

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling