pixel

Overdækning af Øresunds­motorvej kan lade sig gøre

Det kan godt lade sig gøre at overdække Øresunds­motorvejen fastslår rapport. Samtidig er der politisk opbakning.

ørestad, motorvej, overdækning

Spar beboerne for en masse støj, bind Ørestad bedre sammen og gem trafikken under jorden. 

Det er grundtankerne i en idé, som ivrige kræfter i Amager Vest Lokaludvalg længe har arbejdet med. 

Ifølge dem giver det rigtig god mening at overdække dele af Øresundsmotorvejen og jernbanen, som i dag deler Kalvebod Fælled og Ørestad i to.

For nogle dage siden kom drømmen en del tættere på virkeligheden, da en mulig overdækning af både Øresunds- og Helsingørmotorvejen fandt vej til en politisk aftale om budgettet for de næste to år i København.

Og nu er COWI klar med en ventet rapport, der har undersøgt de forskellige muligheder for at overdække netop motorvejsstrækningen i Ørestad.

Natur og mødesteder — og måske bygninger

Analysen tager udgangspunkt i hele den 2,5 kilometer lange strækning fra Kalvebod Fælled i vest til Tårnby Kommunes grænse i øst. 

Langs dette stykke motorvej og jernbane har COWi udarbejdet fire scenarier, som byder på forskellige blandingsforhold af lette og tunge overdækninger samt støjskærme. 

Hvor en let overdækning kun kan bære sin egen vægt, snefald og eksempelvis solpaneler kan en tung overdækning tåle jordopfyld, landskaber, byrum og småbygninger — altså alt det gode, der skal til for at binde Ørestad bedre sammen.

I alle fire scenarier er området imellem Field's og Plaza Hotel, udlagt til en tung overdækning for at sikre bedre sammenhæng mellem 'Ørestad City' og 'Ørestad Syd' i form af pladser, bynatur og let byggeri.

Skal større bygninger opføres her — som det før er foreslået i diverse visioner for området — vil det dog kræve en seperat analyse.

Pris: Fra én milliard til knap fire

Scenarie 1 er den billigste og letteste løsning at realisere. I Scenarie 2 er solceller blevet tilføjet som en del af afskærmningen.

I scenarie 4 er den skabte opholdsplads forlænget til mellem Ferring og Rambøll, mens scenarie 3 går all in og overdækker størstedelen af strækningen fra Ørestad hele vejen til Tårnby med park og natur — mest for at belyse hvad et projekt i den kaliber kan forventes at koste.

Hvilket er en hel del.

Prisen for de fire scenarier spænder fra det billigste, Scenarie 1, til 1,3 mia. og op til det dyreste, Scenarie 3, til 3,7 mia. kr.

Til sammenligning forventede By & Havn sidste år at modtage omkring 160 mio. kr. for salget af ét, relativt lille, byggefelt på ca. 3.000 m2 i Nordhavn. Det svarer nogenlunde til 1½ gange Gråbrødre Torv i Indre By.

Kolonihaver på toppen?

Da den nu afsluttede analyse ikke inkluderer muligheden for at opføre højere etagebyggerier på overdækningen, kan ny byudvikling i første omgang kun bidrage til projektets finansiering, hvis de stadig uudbyggede arealer nord og syd for planlægges anderledes end i dag.

Det er udviklingsselskabet By & Havn, der i så fald vil skulle stå for at knibe flere penge ud af byggegrundene. 

COWI fremhæver selv en hypotetisk mulighed for at flytte et kolonihavekvarter umiddelbart syd for motorvejen til den nyskabte plads over motorvejen — for så at frigøre dette areal til ny byudvikling.

Vælger man i stedet at opføre nyt etagebyggeri ovenpå motorvejen, kræver det formentlig helt nye beregninger for at sikre fundamentet langs vejene.

Ingen af de fire scenarier er tiltænkt opført i deres nuværende form, men fungerer som pejlemærker, som et senere, mere gennemarbejdet, forslag kan tage afsæt i.

Uanset hvilken størrelse man vælger at gå videre med, bliver et centralt element at sikre Ørestads sammenhæng — ikke bare på langs, men potentielt også på tværs i form af grønt bælte mod Tårnby.

Motorvej skal udvides

COWI-analysen er gennemført sideløbende med en miljøkonsekvensvurdering af en kommende udvidelse af Øresundsmotorvejen som led i statens 'Infrastrukturplan 2035'.

Motorvejen skal nemlig udvides med godt halvdelen af sin nuværende kapacitet for at håndtere stigningen i bil-, lastbil- og togtrafik, som den kommende tunnel under Femernbælt forventes at medføre.

Ifølge COWI er en en udvidelse før en eventuel overdækning ikke en hindring for projektet, men det mest optimale vil være at koordinere de to projekter af hensyn til økonomi og trafikafvikling.

Analysen blev bestilt sidste år sammen med en anden tilsvarende analyse af Helsingørmotorvejens inderste del.

Her har Bispebjerg Lokaludvalg på lignende vis kæmpet i længere tid med både idéer og arkitektvisioner for hvordan pladsen mellem Emdrup Torv og Ryvang kunne indrettes ovenpå alle de susende biler.

Denne strækning er betydelig kortere end Amagermotorvejen. Til gengæld er beboelsen i området placeret meget tættere på motorvejen med hvad deraf følger af ekstra larm for de lokale.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

Brian EF
God ide med kolonihaver. Men det skal da være nye H/F, og ikke erstatning for eksisterende. Hovedstaden har vokseværk, så der er brug for flere - ikke blot mere af samme.
Simon Gray

> Ifølge dem giver det rigtig god mening at overdække dele af Øresundsmotorvejen og jernbanen, som i dag deler Amager Fælled og Ørestad i to.

Det er da Ørestad City og Ørestad Syd der deles i to? Amager Fælled ligger nord for Ørestad City, langt væk fra motorvejen.
Stevekjaer
Der er erhvervsbyggeri op imod motorvejen, som planlagt fra start, hvorved beboere med tiden vil blive afskærmet fra en hel del støj. Støjen fra metro er en større gene for Ørestad, end mortovejen.
D H
Test

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
En grøn boulevard gennem København og over en biltunnel hele vejen fra Nordvest til Amager.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling