pixel

"Prisvenlig" overdækning af motorvej valgt i Ørestad

Den billigste løsning til hvordan Øresunds­motorvejen kan overdækkes har nu fået politisk opbakning og skal undersøges yderligere.

øresundsmotorvejen, cowi, ørestad

"Placeringen af Ørestad ved motorvejen og den nyåbnede Øresundsforbindelse gav fra starten Ørestad en fantastisk infrastruktur."

Sådan skriver By & Havn i dag på sin hjemmeside om Ørestads historie, men fordi motorvejen til lufthavnen og Sverige ikke blev gravet ned, skærer den i dag bydelen over i to — og derfor har en overdækning længe været et stort ønske hos lokale kræfter.

Et "låg" på motorvejen vil både betyde mindre støj og binde bydelen bedre sammen, og sidste år fik idéen politisk opbakning på rådhuset, hvor et flertal besluttede at undersøge, hvor realiserbart projektet er.

Det førte i sommer til en rapport fra ingeniørerne hos COWI, der opridsede fire konkrete bud på, hvordan overdækningen kunne laves — og, ikke mindst, til hvilken pris.

Og nu har byens politikere besluttet at gå videre med den billigste af de fire fremlagte løsninger — som dog stadig kommer med et prisskilt på lidt under halvanden milliard kroner.

Natur og byliv på motorvejen

For de mange penge kan Ørestads centrale område mellem Field's og Plaza Hotel blive overdækket — og eventuelt senere belagt med pladser, bynatur og let byggeri.

Øst og vest herfra vil såkaldte "Hamborgskærme" give beboerne i nærheden lidt af den eftertragtede ro.

Begrebet dækker over støjreducerende, vertikale skærme med en udkragning over kørebanerne som eventuelt kan suppleres med solceller.

Det bliver altså blot den centrale del af Ørestad, der kan se frem til en egentlig overdækning af den buldrende motorvej, mens resten af den halvanden kilometer lange strækning, der tages under behandling, må tages til takke med støjskærme.

Løsningen er ifølge Cowis beregninger dog nok til, at antallet af støjbelastede boliger langs strækningen reduceres med 36 procent — kun omkring fem procentpoint mindre end mere omfattende løsninger.

I sidste ende kan valget dog godt falde på en overdækket løsning på større dele af strækningen, hvis den videre undersøgelse viser, at det er mere hensigtsmæssigt end de vertikale Hamborgskærme. I så fald må projektet forventes at blive noget dyrere end de 1,3 mia. kroner, som overslaget på regningen nu lyder på.

Den videre analyse skal desuden undersøge udfordringerne ved selve overdækningen, som ikke blot vil komme til at dække en del af motorvejen, men også et stykke af jernbanen og Ørestad Station, som i dag har udendørs perroner.

Ovenpå motorvejen vil Ørestads beboere — hvis alt går vel — engang kunne nyde livet i langt roligere og mere sammenhængende omgivelser end i dag. Men hvad der præcist skal opføres på overdækningen, er ikke besluttet endnu.

Billigste af fire mulige

COWI's oprindelige analyse tog udgangspunkt i hele den 2,5 kilometer lange strækning af motorvejen fra Kalvebod Fælled i vest til Tårnby Kommune i øst.

Her præsenterede de altså fire scenarier med forskellige blandinger af lette og tunge overdækninger samt støjskærme.

I det dyreste scenarie til 3,7 milliarder kroner var størstedelen af strækningen fra Ørestad hele vejen til Tårnby overdækket med park og natur.

Men dét — og to øvrige — forslag blev altså lidt for meget af det gode for kommunalpolitikerne, der i stedet så sig lune på det prisvenlige alternativ, da der sidste uge blev afsat midler til at gå videre med visionerne. Her og nu er der afsat to millioner kroner til en dybere undersøgelse af det billigste scenarie.

Dén løsning indeholder dog også såkaldt "tung overdækning" af området mellem Field's og Plaza. Hvor en let overdækning kun kan bære sin egen vægt, snefald og eksempelvis solpaneler, kan en tung overdækning tåle jordopfyld, landskaber, byrum og mindre bygninger — altså alt det gode, der skal til for at binde Ørestad bedre sammen henover motorvejen.

Resultatet af den nye undersøgelse ventes klar i starten af 2026. Herefter vil det være op til politikerne, om en forvandling af Ørestad kan og bør sendes videre mod realisering — noget som altså vil kræve en investering på mere end én milliard skattekroner.

Også Helsingør på vej?

Men det stopper ikke her. I samme budgetaftale som sendte penge til undersøgelsen i Ørestad, noterede byens politikere nemlig, at en overdækning af Helsingørmotorvejen også skal undersøges yderligere — noget som dog ikke bør komme som en kæmpe overraskelse, hvis man er flittig læser af Magasinet KBH.

Allerede i Københavns Kommunes "lille budgetaftale" fra dette forår blev der nemlig fundet en lille halv million kroner til en screening af Helsingørmotorvejens inderste og ganske støjplagede strækning mellem Ryparken og Emdrup Torv.

Man får ikke meget motorvejs-overdækning for 500.000 kroner, men beløbet er nok til at finansiere en screening af, hvordan en mulig overdækning kan se ud.

Siden kan en egentlig 'foranalyse', ende med en mere klar plan — og et budget over, hvad der vil koste at bygge overdækningen. Screeningen ventes færdig inden for et år og er således klar, når byens næste 'lille budget' skal lægges til foråret.

Ligesom i Ørestad har lokaludvalget i Bispebjerg i mange år kæmpet for mere ro langs motorvejen. Det førte i 2019 til visionen "Den Grønne Port", der som et nyt byrum over motorvejen kunne samle Emdrup og Ryparken.

Selvom en overdækning af motorvejen muligvis ikke bliver lige så visionær som lokaludvalget dengang forestillede sig, vil en mulig udsigt til mindre trafikstøj uden tvivl blive godt modtaget i bydelen.

De to vejstræk er ikke de eneste steder i hovedstadsområdet, hvor der lige nu kæmpes politisk for at skære decibel af motorveje.

I Herlev er Vejdirektoratet i færd med at undersøge mulighederne for at reducere støjen på dele af Ring 3-strækningen i forbindelse med en kommende udvidelse.

Og i Hvidovre Kommune håber man at få hjælp fra både staten og EU til at overdække op til hele syv kilometer af Amagermotorvejen med mulighed for solceller flere steder.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

kommentarer

finn.breddam

Et sted, hvor en metro krydser en motorvej, er det perfekte sted til bilparkering. Især til opbevaring af "weekendbiler", dvs. de biler, der for det meste bare står og fylder i byens gader. Relativt billig langtidsparkering ved en metrostation er måske den bedste/billigste måde at skaffe flere parkeringsmuligheder i den tætte by.

En støjskærm, der tjener penge.

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
En grøn boulevard gennem København og over en biltunnel hele vejen fra Nordvest til Amager.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling