pixel

Københavns Kommune udpeger nye ikoniske træer

Den kommunale liste over “ikoniske træer" har fået nye medlemmer. Borgerbevægelse mener, at udpegningen legitimerer den holdning, at ikke alle træer er værd at bevare.

enghave plads

Træer vokser ikke ind i himlen, og slet ikke i en fremtidsfokuseret storby som København, hvor hverken de dybeste rødder eller de mest vidtstrakte kroner er nogen garanti mod, at et træ, som står i vejen for et byudviklingsprojekt, bliver fældet.

Københavns Kommune bliver ofte kritiseret for at behandle byens eksisterende træer lemfældigt og for at lægge for stor vægt på plantning af nye træer. 

Blandt andet er kommunens storstilede planer om at plante 100.000 nye træer inden 2025 blevet kaldt greenwashing af borgerbevægelsen Red Byens Træer, der ikke opfatter nye, bittesmå træer, der muligvis går ud inden for få år, som en fuldgod erstatning for fuldvoksne, fældede træer.

Og i kommunen er man også helt klar over, at træer, der har stået længe på samme sted, har en særlig værdi. Derfor opfandt man i forbindelse med vedtagelsen af kommunens træpolitik i 2016 begrebet ikoniske træer.

Begrebet dækker over fuldt udvoksede træer, som står på kommunale områder, og som opfylder mindst fire af syv kriterier — for eksempel af det har et særligt lokalt tilhørsforhold eller en særlig biologisk, arkitektonisk eller historisk betydning.

Ideen er, at man dermed kan give en særlig status til træer, som ikke ad anden vej er blevet fredet eller udpeget som bevaringsværdige i forbindelse med en lokalplan.

»De har ikke engang respekt for fredninger«

Tilbage i 2018 blev der med input fra blandt andre kommunens forvaltninger, byens lokaludvalg og Danmarks Naturfredningsforening udpeget hele 3.000 ikoniske træer på kommunale arealer rundt omkring i København, og nu er endnu et par håndfulde træer blevet føjet til listen.

Det drejer sig om fire enkeltstående træer og otte grupper af træer — herunder det store, smukke platantræ på Gammel Strand i Indre By, lindetræsalléen langs Stockholmsgade på Østerbro og gruppen af lindetræer i den vestlige ende af Enghave Plads på Vesterbro.

Sandra Høj fra Red Byens Træer tvivler dog stærkt på, at udpegningen af træer som ikoniske i længden vil redde dem fra fældning:

»De har ikke engang respekt for fredninger, som er det højeste et træ kan opnå,« skriver hun i en kommentar til Magasinet KBH.

»Hvis det står i vejen for en parkeringskælder, vejudvidelse, en ejendomsspekulant med klare interesser i at udnytte hver kvadratmeter, metrostation eller klimasikring, eller bare et af deres egne tilfældige projekter, så giver man bare dispensation. Den er lige så let at få, som det er svært at frede eller opnå deres latterlige titler.«

Ingen garanti mod fældning

Sandra Høj giver i det hele taget ikke meget for den grundlæggende idé med at udpege visse træer som ikoniske:

»Det der med at dele træer op i kategorier er en måde at legitimere holdningen, at ikke alle levedygtige træer er værd at bevare,«  skriver hun og fortsætter:

»Det er jo hul i hovedet. Træer over en vis alder burde bare være beskyttet helt automatisk. Alle ved hvor svært det er for nyplantede træer at etablere sig og overhovedet overleve de første syv år.«

Ifølge Københavns Kommune er en udpegning af et træ som “ikonisk” ganske rigtigt ikke en garanti mod fældning. Men det sikrer træet eller gruppen af træer mod at blive fældet uden forudgående politisk godkendelse.

Det er planen, at det fortsat skal være muligt for borgere og andre at komme med forslag til ikoniske træer, og at der hvert tredje år følges op med nye tilføjelser til listen.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

læservision
København
Nyuddannet arkitekt vil skabe et "pensionat for træerne" på Langelinie og langs resten af havnen. Genbrug af ældre træer er nemlig billigere og kan bevare byens større træer.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling