pixel

Islands Brygges plante­klædte tvillinge­tårne åbner i 2022

Grønne planter skal vokse fra selvvandende altaner op ad lys beton — og bag facaden på Sirius gemmer 116 ejerlejligheder sig.

sirius havnebryggen henning larsen architects

I januar 2022 kan de første beboere flytte ind bag de levende, grønne facader i de nye Sirius-bygninger. 

Byggeriet af de to tårne er gået i gang og indtager nu den sidste ledige byggegrund i Islands Brygge Syd — tæt ved den lille kunstige strand, Havnevigen.

Fra tvillingetårnenes 45 meter er der udsigt til Amager Fælled, og fælledens natur bliver trukket med op på facaden. For inspireret af de plantebeklædte bygninger Bosco Verticale — den vertikale skov — i Milano, skal der også gro vertikal beplantning fra Sirius' altaner.

Den danske version bliver dog lidt mere tilbagelænet end den italienske original, som med sine op til 111 meter strækker sig godt to en halv gang højere op, end de kvadratiske højhuse på Islands Brygge kommer til.

De nye indslag ved havnefronten bliver opført i lys beton. Hver lejlighed får altan, og betonsøjlerne omkring altanerne vil være forskudt fra etage til etage, så facaden bliver varieret. Det er fra plantekummer på altanernes trægulve og op ad det hvide gitter foran, at planterne skal gro.

Mindre frodig, mere tæmmet skov

For at opfylde et ønske om, at beboerne i Sirius-bygningerne rent faktisk skal kunne kigge ud ad vinduerne, bliver den grønne beklædning noget mindre frodig — lidt mere tæmmet — end på Bosco Verticale. 

Foruden buske og små træer på altanerne, vil der også vokse klatreplanter fra etage til etage på udspændte wirer, placeret så dagslys og udsyn ikke begrænses.

Plantekummerne vil allerede være tilplantede, når de nye beboere rykker ind — men der er også gjort plads til, at de kan være med til at præge udtrykket ved at vælge deres egne altankasser.  

De planter, der skal vokse på facaden, er udvalgt, så de kan klare det danske vintervejr, og minder om dem, man kan finde på Amager Fælled. På den måde kan tvillingetårnene følges med fælledens natur gennem sæsonerne.

De selvvandende altaner vil udnytte Danmarks våde vejr ved at være tilsluttet et automatisk vandingssystem med opsamlet regnvand.

Den Centrale Plads

De høje, begroede huse er det fjerde og næstsidste boligbyggeri i projektet Havnebryggen, der har PensionDanmark som bygherre. På en række langs kajen står i forvejen de to terraserede tårne Polaris, der også er op til 14 etager høje, foruden de lavere karréer Pollux og Castor.

Mellem Sirius og nabobygningen Castor kommer ’Den Centrale Plads’ til at ligge. Den nye plads vil forbinde gaden Islands Brygge med havnekajen og skal være et mødested for de lokale beboere. Derfor er de fleste af kvadratmeterne i de to stueetager afsat til caféer og butikker, og på pladsen vil der blive indrettet lege- og aktivitetsområder.

Den nye plads er også udset til nedslagssted for en mulig cykel- og gangbro over havneløbet til Enghave Brygge. Men broen — som man også kan se på visualiseringerne — er indtil videre kun en fremtidsdrøm.

Beboerne i de nye kanalbyer i Sydhavnen i flere år beklaget sig over at være isoleret fra resten af byen — blandt andet på grund af dårlig offentlig transport, og fordi man ude på holmene har vand på flere sider.

Københavns Kommune satte sidste år gang i en analyse af mulighederne for at etablere en ny gang- og cykelforbindelse over havneløbet en lille kilometer syd for de nye tvillingetårne — mellem Teglholmen og Amager Fælled.

Men da Borgerrepræsentationen i september lagde sig fast på byens budget for 2021, var der ikke afsat midler til den nye forbindelse, og dermed bliver der ikke nogen ny bro i denne omgang, hverken til Teglholmen eller til Enghave Brygge. 

Hvorvidt kommunen til næste år vil prioritere at få afsat midler til en nye bro i Sydhavnen, vides endnu ikke.

Bæredygtigt med P-kælder

Bortset fra stueetagerne med planer om caféer og butikker, vil de nye tvillingetårne alene være forbeholdt beboelse. 

Indenfor på de to gange 14 etager indrettes i alt 116 ejerlejligheder — fra 2-værelses på 73 m2 til penthouses på op til 188 m2 med private tagterrasser.

I alt kommer bygningerne til at rumme 14.000 kvadratmeter, og bilen kan man parkere nedenunder dem i den 6.400 kvadratmeter store P-kælder.

Tvillingetårnene forventes at modtage guld i den såkaldte DGNB-certificering, der vurderer et byggeris bæredygtighed. Blandt andet skal Sirius have enegibesparende lysinstallationer og solpaneler på taget —og det bliver opført i genbrugsegnede materialer.

Det er arkitekterne hos Henning Larsen, der har tegnet det nye byggeri.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling