pixel

Prisvindende skole vokser med nybyggeri og lysgård

Skolen i Sydhavnen blev i 2016 kåret til verdens bedste, nye skole. Nu skal den udvides med en ny bygning med offentlig passage gennem et indre byrum.

Skolen i Sydhavnen tilbygning

I 2016 blev den udvalgt som årets bedste nye skole af World Architecture News. 

Nu er Skolen i Sydhavnen dog blevet for lille, for der kommer flere børn til området. Så mange, at den prisvindende skolebygning — som i 2015 åbnede dørene for skoleelever på tre spor — nu må udvide med endnu et spor.

Dét skal ske ved en omrokering, hvor den eksisterende skole skal huse 1.-6. klasserne, mens 7.-9. klasserne og en daginstitution skal holde til i et nybyggeri på den anden side af gaden.  

Byggegrunden over for den kun fem år gamle skole ligger mellem Støberigade og Den Grønne Kile — den smalle park og cykelforbindelse der løber gennem Teglholmen.

I dag står grunden tom. Men indtil 1980'erne husede den B&W’s støberihal, og Støberigadens vejforløb er fortsat formet efter bygningen, hvis nedrivning vakte debat, da der dengang lød ønsker, om at den i stedet skulle totalfredes.

Indre byrum

Den nye bygning kommer ikke til at være rund som forgængeren, men den bliver omkranset af en høj, buet støjskærm i glas, som skal beskytte skolebørnene mod trafikstøj og mod virksomhedsstøj fra naboen MAN Energy Solutions.

Selve bygningen bliver højest mod nordvest med en højde på godt 25 meter — og trapper ned til 17,5 meter mod sydøst.

 

Inde bag støjskærmen bliver bygningens facade udført i mørke, indfarvede betonelementer med enkelte espaliers. I stueetagen skal mindst 40 procent være i gennemsigtigt glas eller helt åbne partier, hvor facaden er trukket tilbage.

Målet er at knytte skolen sammen med uderummene, som spiller en hovedrolle i byggeriet.

Skoleeleverne kommer til at kunne hænge ud i opholdsarealer på tagterasser med plantebede med buske og klatreplanter samt i et indre byrum i stueplan med opholds- og legearealer og bænke. 

​En åben lysgård trækker dagslys ind i det indre byrum og tillader også offentlig passage igennem bygningen. 

Ikke nok udeareal

Den nye skolebygning har været i offentlig høring frem til september. Her er særligt udearealet blevet debatteret.

Kgs. Enghave Lokaludvalg var betænkelig ved, at eleverne må nøjes med den indre byrum som det primære opholdsareal udenfor timerne.

Og det er en udfordring at etablere tilstrækkeligt friareal til både daginstitution og skole på grunden.

I den seneste kommuneplan blev det lagt fast, at børn i nybyggede daginstutioner skal have ligeså meget friareal uden for bygningen, som der er kvadratmeter inde i bygningen. Det vil sige, at den såkaldte friarealprocent skal være 100.

Skolebørn har krav på 40 procent uderum, siger samme kommuneplan. Men dét er byggegrunden i Sydhavnen er ikke stor nok til at leve op til. Kravet kan dog — også ifølge kommuneplanen — sænkes, hvis der tæt på findes for eksempel parker eller idrætsfaciliteter, som børnene kan bruge i stedet.

Og i tilfældet Sydhavnen har man Den Grønne Kile at støtte sig til. Skolen er designet, så den får åben adgang ud til det grønne fællesareal, og desuden vil skolens indre byrum blive lidt ud over det sædvanlige.

I alt 500 m2 får børnene her at boltre sig på, og der bliver højt til loftet — ikke mindre end fem meter. Det meste af rummet — minimum 300 m2 — vil faktisk være åbent hele vejen op, så der bliver trukket dagslys og frisk luft fra åbningerne i taget.

Kommunens embedsmænd mener derfor, at der kan dispenseres for reglerne. Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget afgør, om de er enige i dén vurdering på et møde den 26. oktober.

Et 'ja' vil også betyde et ja til den endelige lokalplan og dermed formentlig til byggestart i 2021. 

Finansieringen er allerede på plads. I Københavns Kommunes budget for 2018 blev der afsat cirka 200 millioner kroner til udvidelsen. 

Den nye bygning forventes at stå klar i 2023.

Få adgang som medlem eller abonnent

Medlemskaber er rettet mod privatpersoner.

Abonnementer er rettet mod erhverv, der har brug for bilag og mulighed for medarbejderabonnementer med rabat.

Mest læste

relaterede
artikler

relaterede
visioner

tegnestuevision
Refshaleøen
Drop karréerne og byg i stedet videre med Refshaleøens eksisterende former — og skab på den måde mere urban, kompleks og interessant by end i meget af det nye København. Sådan siger Jool Arkitekter.

seneste
byens rum

close logo

Endnu ikke medlem?

Fra kun 29,- om måneden kan du følge byens udvikling